Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ghfrnbrf / Додатки до звіту / Регламент / РЕГЛАМЕНТ РДА - 2011.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
251.39 Кб
Скачать

Організація роботи з кадрами

20. Кадрова робота у районній адміністрації спрямована на комплексне вирішення питання щодо комплектування органу виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

21. Організація кадрової роботи в адміністрації здійснюється за затвердженим Положенням про роботу з кадрами в Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації та затвердженим головою адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

22. Організацію кадрової роботи здійснює відділ з питань кадрової роботи та державної служби Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах адміністрації проводиться відкрито і спрямована на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

23. Прийняття на державну службу здійснюється шляхом конкурсного відбору або за процедурою, визначеною в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату адміністрації, керівники структурних підрозділів організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

24. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

25. У адміністрації, її структурних підрозділах створюється в порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року №199, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

26. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у адміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

27. Адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

28. На кожного прийнятого на роботу до адміністрації працівника оформлюється особова справа.

29. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату адміністрації та керівників структурних підрозділів адміністрації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Регламент