Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ghfrnbrf / Додатки до звіту / Регламент / РЕГЛАМЕНТ РДА - 2011.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
251.39 Кб
Скачать

Організація доступу до інформації

ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ

110. Доступ до публічної інформації здійснюється відповідно до вимог Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

111. Розгляд, опрацювання, облік, проведення аналізу та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до адміністрації, а також надання консультацій під час оформлення таких запитів здійснює відділ організації діловодства

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СОЛОМ`ЯНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

112. Взаємовідносини адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціям здійснюються в установленому законами порядку та в межах визначених повноважень з метою забезпечення належного виконання покладених на Солом’янську районну в місті Києві державну адміністрацію завдань.

Керівник апарату П.Макаренко

Додаток 1

до Регламенту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Солом’янської районної

в місті Києві державної адміністрації

_____________________________

„____”_________________200__р.

ПЛАН-КАЛЕНДАР

основних заходів Солом’янської районної

в місті Києві державної адміністрації

на _________________________________________

(період, на який планується робота)

Дата і час

проведення

Назва заходів,

місце їх проведення

Беруть участь,

відповідальні

Керівник апарату П.Макаренко

Додаток 2

до Регламенту Солом’янської

районної в місті Києві

державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови Солом’янської районної

в місті Києві державної адміністрації

________________

(підпис) ( ім’я та прізвище)

ПЛАН КОНТРОЛЮ

(назва структурного підрозділу, який здійснює оперативний контроль)

Вх. № ,

дата доручення, вид документа,

назва

Форми та методи контролю

( отримання і вивчення проміжної або підсумкової інформації виконавців, аналіз статистичних даних і звітності, заслуховування на нарадах тощо)

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

____________________ ___________________ _______________

(керівник структурного ( підпис) ( ім’я та прізвище)

підрозділу

„___” ______________ 20__

Погоджено:

Начальник відділу контролю____________________

підпис

Керівник апарату ______________________________

Підпис

Керівник апарату П.Макаренко

Додаток 3

до Регламенту Солом’янської

районної в місті Києві

державної адміністрації

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ЗВІТ

про виконання пункту ________ контрольного документа від __ № ______

Відповідальний за виконання:

____________________________________________

Термін виконання: ____________ Строк надання інформації до: __________

№ та зміст пункту,

який підлягає виконанню

Інформація про виконання

Стан виконання _____________________________________________________________

(виконано, не виконано, продовжити термін до)

Візуюча особа візується заступником за напрямком

___________________

(посада, прізвище) (підпис, дата)

Виконавець візується начальником відділу

___________________

(посада, прізвище) (підпис, дата)

Графи : „Інформація про виконання”, „Стан виконання”, „Заступник голови або керівник”, „Виконавець” заповнюється відповідальною за контроль або виконання контрольного документа особою.

Керівник апарату П.Макаренко Додаток 4

до Регламенту Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження __________________________________

(назва)

  1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

  1. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

  1. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі, коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

  1. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Регламент