Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
123.39 Кб
Скачать

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ____________сесії

______________скликання

Солом’янської районної у м. Києві

Ради

_______________№____________

Р е г л а м е н т

СОЛОМ”ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У м. КИЄВІ РАДИ

З М І С Т

РОЗДІЛ 1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ.

Глава 1. Порядок скликання сесії.

Глава 2. Порядок ведення засідань сесії.

Глава 3. Порядок розгляду питань порядку денного та розгляду проектів рішень районної Ради.

Глава 4. Порядок голосування та прийняття рішень на сесії районної Ради.

РОЗДІЛ ІІІ. ОБРАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ РАЙОННОЮ РАДОЮ.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ РАЙОННОЇ РАДИ.

Голова , заступник голови Ради.

Постійні комісії районної Ради.

Тимчасові контрольні комісії районної Ради.

Забезпечення діяльності депутатів, постійних комісій та інших органів Ради.

РОЗДІЛV. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ.

РОЗДІЛ VI. ЗДІЙСНЕННЯ РАЙОННОЮ РАДОЮ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ РАДИ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛОВИ РАДИ.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ”, органом місцевого самоврядування в Солом’янському районі м. Києва є Солом’янська районна Рада ( далі – Рада), яка безпосередньо або шляхом делегування відповідних повноважень, здійснює управління рухомим і нерухомим майном та іншими об’єктами, що належать до комунальної власності територіальної громади району, формує, затверджує районний бюджет та контролює його виконання, а також здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством, в обсягах і межах, що визначаються Київською міською Радою.

Відповідно до п.2 рішення Київської міської Ради від 06.09.01 № 3/1437 “Про районні у місті Києві ради”, Рада складається із 100 депутатів, обраних до Жовтневої, Залізничної, Радянської районних рад ХХІІІ скликання, які продовжують здійснювати свої повноваження у складі Солом’янської районної Ради .

1.2. Порядок діяльності Солом’янської районної ради, її посадових осіб, визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів”, “Про столицю України – місто-герой Київ”, цим Регламентом.

1.3.Регламент Солом’янської районної ради м. Києва встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесії Ради, визначає процедуру діяльності Ради, її органів і депутатів.

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ.

Глава 1. Порядок скликання сесії.

2.1.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно.

2.1.2. Чергові сесії районної Ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання , місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.1.3. У разі неможливості або немотивованої відмови головою Ради скликати сесію Ради, сесія скликається – заступником голови Ради.

У цих випадках сесія скликається:

  • якщо голова ради не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених пунктом 2.1.4. цього Регламенту;

  • якщо сесія не скликається головою Ради у строки, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

2.1.4. Позачергові сесії скликаються Головою Ради за пропозицією не менш як третини від загального складу Ради, постійної комісії, зареєстрованої депутатської групи.

Пропозиції про скликання позачергової сесії Ради, надсилаються голові ради у письмовому вигляді із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію та коротким обґрунтуванням необхідності її скликання.

Голова Ради приймає рішення про скликання позачергової сесії за один – три дні до відкриття сесії. Необхідні матеріали з питань позачергової сесії готуються та вручаються ініціаторами сесії депутатам за день до відкриття сесії.

В разі невиконання вимог про скликання позачергової сесії, поданих від суб’єктів перелічених у ч.1. цієї статті, на протязі більше двох тижнів, організаційна робота по скликанню та підготовці роботи сесії покладається на ініціаторів її скликання.

2.1.5. Сесія Ради є правомочною. якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Регламент