Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр_Механіка.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.25 Mб
Скачать

Приклади розв’язування задач

Задача 1.Молот масоюкг, який рухається із швидкістюм/с, ударяє залізний виріб, що знаходиться на ковадлі (маса ковадла разом із виробомкг). Вважаючи удар абсолютно непружним, визначити енергію, що витрачається на деформацію виробу. Чому дорівнює ККД процесу кування за даних умов?

кг

м/с

кг

- ?

ККД - ?

Фізичний аналіз

Фізичну систему утворюють молот – виріб – ковадло (виріб та ковадло розглядаються як одне тіло). Фізичний процес полягає у абсолютно непружній взаємодії двох тіл ізольованої системи. За умовою задачі маси та швидкості тіл до взаємодії визначені, необхідно визначити енергію та ККД системи. Для розв’язування задачі будемо використовувати закони збереження енергії та імпульсу.

Розв’язання

  1. Енергія, яка витрачається на кування виробу (енергія деформації), дорівнює різниці значень механічної енергії системи до та після удару. Для її визначення будемо використовувати закон збереження енергії. Оскільки під час удару змінюється лише кінетична енергія тіл, то

, (1)

де - спільна швидкість тіл системи після непружного удару.

Цю швидкість знайдемо на підставі закону збереження імпульсу:

. (2)

Підставивши в рівняння (1) вираз із рівняння (2), одержимо:

.

Після обчислення за цією формулою одержимо: Дж.

  1. ККД процесу кування визначається формулою:

,

де - енергія, яка потрібна для кування виробу,

- повна витрачена енергія,

тоді

.

Після обчислення за цією формулою одержимо:

.

Задача 2. Диск радіусом см обертається навколо нерухомої осі так, що залежність кутової швидкості від часу задається рівнянням, дерад/с2, рад/с5. Для точок, які знаходяться на ободі диска, через п’ять секунд після початку руху визначити: а) повне прискорення ; б) число обертів, зроблених диском.

см =м

рад/с2

рад/с5

- ? - ?

Фізичний аналіз

Фізична система - диск, який будемо вважати твердим тілом, закон зміни швидкості диска з часом відомий. Фізичний процес полягає у тому, що тіло бере участь в обертальному русі за певним законом. Необхідно визначити повне прискорення цього тіла та число обертів для певного моменту часу. Це пряма задача кінематики (за відомим законом руху визначити будь-який параметр руху). Тому для розв’язування задачі будемо використовувати кінематичний метод.

Розв’язання

1. Визначимо повне прискорення диска, що обертається. Абсолютне значення повного прискорення визначається формулою:

,

де - нормальне прискорення;- тангенціальне прискорення.

Згідно з умовою задачі рух тіла описано кутовими характеристиками, які з лінійними мають такий зв’язок:

; ,

де - кутове прискорення.

Тому

,

.

Таким чином повне прискорення

.

Після обчислення за цією формулою одержимо м/с2

  1. Визначимо число обертів диска. Для цього будемо використовувати формулу:

,

тоді

,

де - кут обертання радіуса диска.

Виходячи з того, що кутова швидкість

,

одержуємо:

.

Тоді число обертів, що зробив диск

.

Після обчислення за цією формулою одержимо .

Задача 3. Однорідний тонкий стержень довжиною , закріплений так, що він може обертатися навколо горизонтальної осі, яка проходить перпендикулярно до стержня через один з його кінців, відводять від вертикального положення на куті потім відпускають. Знайти кутову швидкість стержняу момент проходження ним положення рівноваги.

- ?