Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр_Механіка.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
2.25 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИКИ

РОЗДІЛИ “МЕХАНІКА, МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА”

для студентів усіх спеціальностей

Затверджено на засіданні кафедри фізики.

Протокол №1 від 17 вересня 2002 р.

Харків - 2003

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з фізики. Розділи “Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка” (для студентів усіх спеціальностей). /Укладачі Є.Г.Копанець, Ю.Є.Крот, С.О.Даньшева, І.Ф.Омеляненко - Харків: ХДТУБА, 2003. - 40 с.

Кафедра фізики.

Рецензент: к.ф-м. н., доцент Г.М. Подус

У методичних вказівках до виконання контрольних завдань з фізики міститься інформація, корисна для розв’язання задач.

Методичні вказівки призначені для студентів технічних спеціальностей будівельного профілю.

Вступ

Мета даних методичних вказівок – надати студентам допомогу під час виконання контрольних робіт з курсу загальної фізики.

Щоб навчитися успішно розв’язувати задачі, необхідно оволодіти системою методів для проведення всіх етапів розв’язування задачі як способу самостійної діяльності.

Узагальнений підхід до розв’язування задач з фізики грунтується на певних фундаментальних поняттях, які дозволяють сформулювати визначення теоретичної задачі як фізичного явища, в якому невідомі деякі зв’язки та величини. Розв’язати ж фізичну задачу – означає встановити зв’язки між фізичними величинами та визначити їх.

Слід зазначити, що наявність загальних методів не виключає й існування якихось специфічних прийомів розв’язування конкретних задач, які виходять за рамки типових схем. Проте, звичайно, вони не можуть конкурувати із загальними методами.

Загальні методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Виконання контрольного завдання складається з двох етапів: теоретичного та практичного.

Мета теоретичного етапу (фізичного аналізу задачі) полягає у тому, щоб, аналізуючи умову задачі, дати її якісну оцінку. Для цього необхідно:

  • визначити фізичну систему;

  • установити, в яких фізичних процесах або явищах беруть участь об’єкти, що розглядаються в задачі;

  • установити фізичні закони, які описують ці процеси або явища;

  • визначити фізичний зміст величин у цих законах.

Теоретичний етап виконання контрольного завдання вимагає знання певних фундаментальних понять фізики.

Розв’язування будь-якої фізичної задачі пов’язане з дослідженням певної фізичної системи. Фізична система – це фізичний об’єкт або їх сукупність.

Досить важливим для проведення фізичного аналізу є визначення стану системи, який описується певними фізичними величинами.

Фізичний процес характеризується зміною певних фізичних величин. Наслідком процесу є явище. Необхідний та стійкий зв’язок або залежність між фізичними величинами відбивається у фізичному законі.

Слід зазначити, що для розв’язання задач з фізики недостатньо знати відповідні закони (їх фізичний зміст, межі використання та ін.), ще необхідно правильно їх використовувати в конкретних умовах. Тому для кожного фізичного закону існує метод (алгоритм) його використання. Методи використання фізичних законів проілюстровано у прикладах розв’язання задач.

Виконання практичного етапу - це безпосередньо розв’язання задачі. Завдання цього етапу полягає у тому, щоб на підставі теоретичного етапу:

  • одержати замкнену систему рівнянь, за допомогою якої визначаються шукані величини;

  • розв’язати цю систему рівнянь в узагальненому вигляді;

виконати арифметичні обчислення та проаналізувати одержані результати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.