Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MV_Rozrak(Свинаренко).doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.25 Mб
Скачать

Додаток м Таблиця розрахунку тепловтрат приміщеннями будівлі

Номер приміщення

Назва приміщення

Внутрішня температура

t в , оС

Огороджувальна конструкція

приміщення

Різниця температур,

tв - tз , оС

Коефіцієнт , n

Коефіцієнт теплопередачі,

К, Вт/(м К)

Додаткові тепловтрати на орієнтацію в частках від основних втрат

( 1+∑b )

Тепловий потік через

конструкцію , Q а , Вт

Втрати теплоти через вхідні двері сходових клітин, Q в , Вт

Загальні втрати тепла, Q, Вт

Втрати теплоти на нагрівання вентиляційного повітря приміщення

Позначення

Орієнтація

Розміри, м

Площа, А, м2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

І поверх

101

Усього для І поверху: ∑=

ІІ поверх

201

Усього для ІI поверху: ∑=

ІІІ поверх

501

Усього для ІІІ поверху: ∑=

Усього для всієї будівлі : ∑=

Додаток н.1

Приклад оформлення титульного аркуша розрахунково-пояснювальної записки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Факультет: санітарно -технiчний

Кафедра: теплогазопостачання, вентиляцiя

та використання Теплових вторинних енергоресурсiв

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

« Розрахунок системи опалення житлової будівлі »

Керiвник:

____________________

Дата “___”________ 20___р.

Підпис ____________

Розробив студент(ка):

____________________

Група: _____________

Дата “___”________ 20___р.

Підпис ____________

Харкiв 20___

ДОДАТОК Н.2

Приклад оформлення практичного завдання

Практичне завдання за темою:

« Розрахунок системи опалення житлової будівлі »

Студент(ка) .

Група .

1 Мiсто Одеса _ .

2 Температурна зона ___________третя_____________________

3 Температури зовнішнього повітря __абсолютно мінімальна(-29),

середня найбільш холодної доби(-21), середня п’яти найхолодніших

діб (-18), середня найбільш холодного періоду (-6)_______________

4 Кількість градусо-діб опалювального періоду _____2805________

5 Будинок (призначення, кількість поверхів)

п’ятиповерховий 2-секційний панельний житловий .

будинок .

6 Зовнішні стiни ________ керамзитобетоннi на керамзитовому

пiску .

7 Штукатурка внутрішня вапняно - піщана_____

8 Штукатурка зовнішня цементно – піщана____

9 Перекриття безгорищне .

10 Підвал передбачений .

11 Особливі вказівки щодо проектування системи опалення

водяна однотрубна тупикова з нижньою розводкою .

подавальної та зворотної магістралей .

12 Вологісний режим приміщення нормальний .

13 Розрахункова температура внутрішнього повітря 20ºС .

Керівник практичного завдання

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]