Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_gr_docx1_39.docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.1 Mб
Скачать

Список використаних джерел

 1. Атлас почв Украинской ССР/ Под. ред. Н.К. Крупского и Н.И. Полупана. – Киев: Урожай, 1979.

 2. Ґрунти і їх родючість: Підручник. – К.: Вища школа, 1993. – 287 с.: іл.

 3. Ґрунтознавство з основами геології : навч. посіб. / О. Ф. Гнатенко, М. В. Капштик, Л. Р. Петренко, С. В. Вітвицький. - К. : Оранта, 2005. - 648 с.

 4. Ґрунтознавство: Підручник / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін, М.І. Лактіонов та ін..; за ред. Д.Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. – 703 с.: іл.

 5. Ґрунтознавство з основами геології: Назаренко І. І., Польчина С. М., Нікорич В. А.: Підручник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 504 с., Київ

 6. Гудзь В.П.,Лісовал А.П.,Андрієнко В.О.,Рибак М.Ф.Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії: Підручник. За редакцією В.П.Гудзя. Друге видання,перероблене та доповнене.-К.:Центр учбової літератури,2007.-408с.

 7. Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 400 с.

 8. Полевой определитель почв / Под ред. Н.И.Полупана и Б.С. Носко. – К.: Урожай, 1981.

 9. Польчина СМ. Грунтознавство. Головні типи грунтів. Ч. 1, 2. – Чернівці: Рута, 2000, 2001.

 10. Сидякіна О.В., Драчова Н.І., Сидеренко О.Л., Лабораторний практикум з ґрунтознавства. Навчальний посібник. – Херсон: РВЦ «Колос», 2012-147с.

 11. Сидякіна О.В.Тлумачний словник до дисципліни "Грунтознавство з основами геології” / О.В. Сидякіна, Н.І. Драчова. - Херсон: РВВ "Колос", 2008. 107 с.

 12. Сидякіна О.В.Термінологічний словник до дисципліни "Ґрунтознавство з основами геології" / О.В. Сидякіна, Н.І. Драчова. - Херсон: РВВ "Колос", 2008. - 63 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]