Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_gr_docx1_39.docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.1 Mб
Скачать

Вміст гумусу (за Тюріним), %

Показник

Генетичний горизонт

He

HI(e)ks

IHpks

Phiks/gl

Pglks

Pglks

Pglks

Гумус, %

2,40

2,10

1,30

0,90

0,80

0,10

Не визн.

Отже, гумусу в солонцях міститься 1,0-2,5%. Запаси гумусу у метровій товщі коливаються від 100 до 180 т/га, що є низьким показником. У надсолонцевому горизонті переважають гумінові кислоти, а в солонцевому, навпаки, - фульвокислоти.

2.9.3. Ґрунтовий розчин і його властивості

Ґрунтовий розчин - це краплиннорідка волога з розчиненими в ній мінеральними, органічними речовинами та газами, які циркулюють в генетичних горизонтах ґрунту. В.І.Вернадський вважав ґрунтові розчини "головним субстратом життя", "головним елементом механізму біосфери".

Склад ґрунтових розчинів залежить від: 1) кількості та якості атмосферних опадів; 2) складу твердої фази ґрунту; 3) кількості та якості рослинного матеріалу надземної та підземної частин біогеоценозу; 4) життєдіяльності рослин - поглинання з розчину визначених іонів і виділення з коренів. Речовини можуть бути у формі справжніх розчинів і колоїдно розчинених сполук. Останні представлені золями кремнієвої кислоти, півтораоксидів заліза та алюмінію, органічними та органо-мінеральними сполуками. У розчині містяться катіони: Са2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+, Al3+, Fe2+, аніони: НСО3-, СО32-, NO3-, Cl-, SО42-, H2PO4-, НРO42-. Залізо та алюміній, багато мікроелементів знаходяться у вигляді комплексних органо-мінеральних сполук, у яких ці елементи знаходяться в аніонній частині.

В ґрунтовому розчині солонцю лучно-чорноземного глибоко стовпчастого, солончакуватого на лесоподібних суглинках зустрічаються дані катіони: Са2+, Mg2+, K+, Na+, а також такі аніони: НСО3-, СО32-, Cl-, SО42-, які представлені в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14

Іонний склад водної витяжки (в чисельнику мг.-екв./100 г ґрунту, в знаменнику %)

Показник

Генетичний горизонт

He

HI(e)ks

IHpks

Phiks/gl

Pglks

Pglks

Pglks

Сума аніонів та катіонів,%

0,03

0,04

0,28

0,37

0,63

0,46

0,73

Продовження табл. 2.14

Аніони

СО32-

Не зн.

Не зн.

Не зн.

Не зн.

Не зн.

НСО3-

Cl-

42-

Не зн.

Катіони

Са2+

Mg2+

Na+

K+

НСО3- надходить до ґрунту в результаті дисоціації гідрокарбонату.

Cl- в незасолених ґрунтах знаходиться в незначних кількостях. Так як поріг токсичності Cl- для більшості культур складає 0,01%, то в даному ґрунті спостерігається значне перевищення норми, починаючи з підсолонцевого горизонту.

Са2+ міститься у всіх ґрунтах,але в кислих ґрунтах вміст його значно менше.

Mg2+ знаходиться у всіх ґрунтах, проте кислі ґрунти вміщують його менше. Як правило, Mg2+ завжди менше, ніж Са2+ ().

Наявність K+ і Na+ в ґрунті обумовлює лужне середовище, засолення.

Таблиця 2.15

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]