Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_gr_docx1_39.docx
Скачиваний:
77
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.1 Mб
Скачать

Завдання 4.3. Вміст в ґрунті гумусу

Таблиця 4.4

Основні показники гумусного стану ґрунту

Шар ґрунту, см

Вміст гумусу

Запас

гумусу

Вміст ЇМ, кг/га

% до загального вмісту гумусу

Тип

гумусу

%

рівень

показника

т/га

кг/га

за­галь­ного

міне­раль-ного

гумі-нових

кислот

фуль-вокис-лот

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0-20

2,9

Низький

75,4

75400

3770

754

32,6

38,7

0,84

Гуматно-фульватний

20-40

1,6

Дуже низький

44,8

44800

2240

448

32,2

39,0

0,83

40-60

0,5

Дуже низький

14,5

14500

725

145

30,4

42,2

0,72

0-60

1,7

Дуже низький

140,8

1408200

7040

1408

31,7

40,0

0,80

Висновок до завдання 4.3: даний ґрунт містить у шарі ґрунт 0-20 см 2,9% гумусу, що є низьким показником, а шарі ґрунту 20-60 см – дуже низьким показником. Тип гумусу є гуматно-фульватним, бо співвідношення між ГК і ФК складає 0,80. Загального азоту в ґрунті міститься 7040 кг/га, а мінерального – 1408 кг/га.

Заходи по збереженню та підвищенню вмісту гумусу в ґрунті:

  • внесення органічних добрив;

  • заорювання рослинних решток, що залишаються на полі;

  • науково-обґрунтований обробіток ґрунту;

  • розпушування ґрунту;

  • збереження структури ґрунту за рахунок використання менш енергонасиченої техніки;

  • дотримання сівозміни;

  • дотримання режиму зрошення.

Завдання 4.4. Агрегатний склад ґрунту

Таблиця 4.5

Вміст водотривких агрегатів ґрунту, %

Шар

ґрунту,

см

Діаметр агрегатів, мм

Ступінь

структурності

>5

5-3

3-1

1-0,5

0,5-

0,25

>0,25

1-5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0-20

1

2

5

12

22

42

7

задовільний

20-40

-

1

3

11

27

42

4

задовільний

40-60

-

-

3

10

18

31

3

незадовільний

0-60

0,3

1

3,7

11

22,3

38,3

4,7

незадовільний

Висновок до завдання 4.4: ступінь структурності досліджуваного ґрунту є задовільним у шарі ґрунту 0-40 см з вмістом фракцій d>0,25 мм = 42 і незадовільним у шарі 40-60 см з вмістом даних фракцій = 31. Через те, що для сільського господарства структурні окремості розміром від 1 до 5 мм – найбільш цінні, даний ґрунт є погано оструктуреним.

Заходи по оструктуренню ґрунту: так як структурний ґрунт має безліч переваг перед неоструктуреним, то в даному випадку повинні бути вжиті заходи по оструктуренню ґрунтів. Це науково-обґрунтований обробіток ґрунту, використання менш енергонасиченої техніки з меншим питомим опором на ґрунт, дотримання сівозміни, використання в ній багаторічних трав і бобових культур, проведення хімічної меліорації (в даному випадку гіпсування), внесення органічних добрив, боротьба з ерозією.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]