Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_gr_docx1_39.docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.1 Mб
Скачать

Завдання 4.7. Вміст валових і рухомих форм азоту, фосфору і калію

Таблиця 4.8

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту, г/см3

Валовий вміст елементів живлення

Вміст рухомих елементів живлення

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

%

т/га

%

т/га

%

т/га

мг в 100 г ґрунту

кг/га

мг в 100 г ґрунту

кг/га

мг в 100 г ґрунту

кг/га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0-20

1,30

0,15

3,90

0,10

2,60

3,0

78,0

8

208

6

156

27

702

20-40

1,40

0,10

2,80

0,08

2,24

2,5

70,0

5

140

3

84

20

560

0-40

1,35

0,13

7,0

0,09

4,48

2,75

148,5

6,5

351

4,5

243

23,5

1269

Вміст елементів живлення у заданому ґрунті

Висновок до завдання 4.7. В орному шарі ґрунту вміст рухомих елементів живлення складає: N = 80 мг в 100 кг, P2O5 = 60 мг в 100 кг і K2O = 270 мг в 100 кг, тобто вміст N і P2O5 є високим, а K2O – середнім.

Внесення в ґрунт азотних і фосфатних добрив не потребує, а калійні – можна не вносити в цьому році, проте слідкувати за ними в наступному році і за можливості їх внести.

Завдання 4.8. Розрахунок показників фізико-хімічних властивостей ґрунту

Таблиця 4.9

Фізико-хімічні властивості ґрунту

Шар ґрунту, см

рН водний

Обмінні основи (катіони)

Сума увібраних основ, мг.-екв./100г

Н+, мг.-екв./100г

Ємність поглинання, мг.-екв./100г

Ступінь насиченості ґрунту основами, %

% Na+ від ємності вбирання

Оцінка ґрунту за ступе­нем солонцюватості

Са2+

Mg2+

Na+

мг.-екв./100г

%

мг.-екв./100г

%

мг.-екв./100г

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0-20

7,0

13,5

64

4,8

22,7

2,8

13,3

2,8

21,1

1,0

22,1

95,5

12,7

середньо - солонцюватий

20-40

7,2

12,6

61,8

5,4

26,5

2,4

11,7

2,25

20,4

0,5

20,9

97,6

11,5

0-40

7,1

13,1

62,9

5,1

24,6

2,6

12,5

4,03

20,75

0,75

21,5

96,55

12,1

Для кожного шару ґрунту розрахувати дозу внесення вапна:

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= 1300кг/га

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= 700 кг/га

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= 2025 кг/га

Визначити фактичну потребу у вапнуванні:

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= відсутня, вапно не вносять.

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= відсутня, вапно не вносять.

Для горизонту 0-20 см DCaCO3=відсутня, вапно не вносять.

Для кожного шару ґрунту розрахувати дозу внесення гіпсу:

Для горизонту 0-20 см D (CaSO4·2H2O)= 3,79 т/га

Для горизонту 20-40 см D (CaSO4·2H2O)= 3,26 т/га

Для горизонту 0-40 см D (CaSO4·2H2O)= 7,08 т/га

Висновок до завдання 4.8: в результаті розрахунків було виявлено, що внесення вапна даний ґрунт не потребує, а гіпс потрібно внести для горизонту 0-40 см дозою 7,08 т/га.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]