Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оп.конспект ч.1.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
809.98 Кб
Скачать

Соціальна структура

Соціальна структура – вона характеризує трудовий колектив підприємства як сукупність груп, які класифіковані за статтю, віком, національним і соціальним складом, рівнем освітою, сімейним станом.

Найбільш повною є соціальна структура колективу згрупована за 10 ознаками (Рис.4) і представлена за допомогою діаграм (Рис. 5. і 6).

На практиці управління перед проведенням радикальних перетворень (вибір керівника, акціонування, зміни в системі оплати праці і т.ін.) необхідно знати реальне співвідношення сил в колективі з позиції підготовленості до роботи в нових умовах. Для цього необхідно знати структуру колективу за такими ознаками як “прогресивність” і “мотивація”.

За ознакою “прогресивності” трудовий колектив можна розподілити на 3 основні частини:

 • передова частина (“мотор”), в яку входять творчі особистості з ярко визначеною самомотивацією діяльності

 • середня частина (“маховик”), в яку входять працелюбні і сумлінні працівники, мотивовані на матеріальне заохочення

 • відстала частина (“корозія”), в яку входять порушники трудової дисципліни і ледарі, схильні до праці тільки під тиском адміністративного примушування

Рис.4. Соціальна структура колективу

Рис. 5. Характеристика персоналу організації за статтю.

Рис.6. Характеристика персоналу організації за віком працюючих

Штатна структура

Штатна структура визначає кількісно-професійний склад персоналу, розмір оплати праці і фонд заробітної плати працівників. Разом зі штатним розкладом складаються такі документи:

 • фонд заробітної плати

 • розрахунок чисельності персоналу

 • штатний розклад підприємства

Вихідними даними для цього є:

 • планові обсяги виробництва

 • нормативи чисельності і заробітної плати

 • схема організаційної структури управління

 • типові штатні розклади

Розрахунок фонду заробітної плати дозволяє обгрунтувати витрати по заробітній платі як в абсолютній величині, так і у вигляді питомої ваги у вартості продукції. Розрахунок фонду заробітної плати проводиться за формулою:

Фзп = Нзп х Оп / 100 (грн)

Де: Фзп – фонд заробітної плати працівників, грн.

Нзп – норматив фонду заробіної плати у % до вартості продукції (робіт, послуг)

Оп – плановий обсяг випуску продукції, грн.

Важливе значення має точність нормативу заробітної плати у вартості продукції на який великий вплив має галузь народного господарства, тип виробництва і інші фактори. Рекомендують нижній і верхній кордон нормативів заробтної плати (в%) для різних типів підприємств в обсязі товарної продукції (виручки):

 • промислові підприємства – 15-30

 • будівельні підприємства – 20-35

 • комерційні підприємства – 25-40

 • заклади освіти – 30-50

 • науково-консалтингові фірми – 40-60

Розрахунок чисельності персоналу проводиться длґ визначення загальної чисельності працівників підприємства згідно з галузевими нормативами чисельності працівників на 1 млн.грн. продукції залежно від обсягу її випуску:

Чп = Нп х Оп

Де: Чп – загальна чисельність працівників, чол.

Нп – норматив чисельності працівників на 1 млн.грн. продукції, чол..млн.грн

Оп – обсяг випуску продукції (виручка), млн.грн.

Чисельність управлінського персоналу розраховується за аналогічною формулою.

Розрахункові значення чисельності і фонду заробітної плати підприємства необхідно розділити між апаратом управління і виробничими підрозділами за допомогою коефіцієнта централізації:

Чуп = Кц х Чп

Фуп = Кц х Фзп

Наприклад: Планова виручка будівельного підприємства – 2000 млн.грн. Норматив фонду заробітної плати – 27%, коефіціент централізації – 0,3.

Фзп = 27 х 2000\ 100 = 540 млн.грн

Фуп = 0,3 х 540 = 162 млн.грн

Штатний розклад підприємства визначає склад структурних підрозділів, перелік посад працівників, місячні посадові оклади і персональні надбавки, а також загальну чисельність і фонд заробітної плати по апарату управління підприємством (табл.5.)

Таблиця 5. Штатний розклад підприємства

Назва підрозділів і посад

Кіль-кість штат-них оди-ниць

Місяч-ний посадо-вий оклад, грн.

Персо-нальна надбав-ка, грн.

Ітого зарпла-та, грн.

Номер і дата наказу

1. Керівництво підприємства

01

Директор підприємства

1

200

-

200

№1, від 03.01.97.

02

Заступник директора по виробництву

1

175

20

195

№1, від 03.01.97

03

Заступник директора по комерції

1

160

10

175

№1, від 03.01.97

Ітого:

3

535

30

565

2. Спеціалісти при керівництві

04

Секретар-референт

1

100

20

120

№2, від 03.01.97

05

Юрисконсульт-кадровик

1

100

20

120

№2, від 03.01.97

Ітого:

2

200

40

240

3. Виробничо-технічний відділ

06

Начальник відділу

1

100

40

140

№3, від 03.01.97

07

Економіст по плануванню

1

60

20

80

№3, від 03.01.97

08

Програміст-оператор

1

60

-

60

№3, від 03.01.97

09

Інженер-диспетчер

1

50

-

50

№3, від 03.01.97

10

Інженер по новій техниці і якості

1

60

10

70

№3, від 03.01.97

Ітого:

5

330

70

400

Всього по підприємству

40

2400

400

3200

В розрахунку на 1 працівника

1

70

10

80

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.