Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оп.конспект ч.1.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
809.98 Кб
Скачать

5.Особливості розробки посадових інструкцій для персоналу організації

Для того, щоб з,ясувати всі аспекти розробки посадової інструкції для персоналу організації, пропонуємо розглянути методику розробки та оформлення посадових інструкцій, які розроблена для відділу кадрів Полтавського кооперативного інституту.

Методика розробки та оформлення посадових інструкцій співробітників полтавського кооперативного інституту

1. Поняття “посадова інструкція”

1.1. Посадова інструкція – це організаційно-правовий документ, у якому визначаються основні функції, обов'язки, права і відповідальність співробітників Полтавського кооперативного інституту при здійсненні ними діяльності на конкретній посаді. Вона складається по кожній штатній посаді інституту, має знеособлений характер і надається співробітнику під підпис при укладанні трудового контракту чи трудового договору (у тому числі при переміщенні на іншу посаду і при тимчасовому виконанні обов'язків).

1.2. Основою для розробки посадових інструкцій є кваліфікаційні характеристики (вимоги) по посадах службовців.

1.3. Головним нормативно-правовим документом, що містить кваліфікаційні характеристики є “Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і інших службовців” (Затверджений постановою Госкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 27 березня 1986р., 1 жовтня 1987р., 18 березня 1988 р., 27 червня 1988 р., 25 лютого 1989 р., Постановою Госкомпраці СРСР від 30 грудня 1986 р.). У цьому довіднику містяться кваліфікаційні характеристики масових посад, загальних для всіх галузей економіки.

1.4. До посадової інструкції пред'являються дві групи вимог:

 • щодо оформлення і змісту;

 • щодо розташування реквізитів.

2. Вимоги до оформлення і змісту посадової інструкції

2.1. Макет Посадової інструкції

Назва організації (1)

ЗАТВЕРДЖУЮ (2)

(ректор, керівна особа уповноважена

затверджувати посадові інструкції)

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Посадова інструкція

(назва посади) (3)

І. Загальні положення (4)

  1. Відділ (підрозділ).

  2. Повна назва посади.

  3. Ця посаду підпорядковується й отримує накази, робочі розпорядження від...

  4. Додаткові розпорядження Ви можете отримати від...

Указівки цих працівників Ви виконуєте тільки в тому випадку, якщо смороду не суперечать указівкам Вашого безпосереднього керівника.

  1. Ця посаду дає розпорядження і методичні вказівки...

  2. Виконавця цієї посади заміщує...

  3. Виконавець цієї посади заміщує...

  4. Закріплення на посаді.

Робота на цій посаді вимагає від працівника такої кваліфікації.

з/п

Ознаки закріплення на посаді

Вимоги

1.8.1.

Освіта

1.8.2.

Спеціальність

1.8.3.

Мінімальний стаж роботи по спеціальності і т. інше

Керівництво організації для цієї посади висуває такі цілі: _________________________

ІІ. Посадові обов'язки (5)

з/п

Перелік функцій

Термін виконання

Для покращення організації своєї повсякденної роботи Ви ведете такі журнали, картки, тощо:

№з/п

Зміст і цілі інформації

Форма

Періодич-ність складання

ІІІ. Права (6)

Для виконання Ваших обов’язків Вам надаються такі

права:

3.1. Відносно своїх підлеглих (студентів) – давати розпорядження і контролювати їх виконання.

Підлеглі (вказати посаду)

По питанням

3.2. Самостійно вирішувати такі питання: _______________ _______________ _______________

3.3. Ви є представник організації і ведете листування по

таких питаннях (для керівника): ___________________ ___________________ ___________________

ІV. Відповідальність (7)

На цій посаді Ви несете відповідальність за затримку і слабку роботу в напрямку встановлених цілей і за неповне використання наданих Вам прав.

4.1. Вашу роботу безпосередній керівник оцінює на підставі таких показників: _______________________

_______________________

_______________________