Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оп.конспект ч.1.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
809.98 Кб
Скачать

V. Доповнення і зміни (8)

з/п

Який пункт змінюється

Нова редакція

Дата зміни

Хто затвердивши зміни

Посадова інструкція розроблена відповідно з... (9)

Керівник структурного підрозділу (10) (Підпис, ініціали, дата)

УЗГОДЖЕНО (11)

Начальник юридичного відділу (юрисконсульт) (Підпис, ініціали, дата)

З посадовою інструкцією ознайомлений (12) (Підпис, ініціали, дата)

2.2. Найменування організації (1)

2.2.1.Організація – юридична особа, що має у власності, господарському веденні або оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми обов'язками цим майном, може від свого імені здобувати і здійснювати майнові й особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, а також має самостійний баланс і кошторис і зареєстровано в державних органах юстиції у встановленому порядку.

2.2.2. Найменування організації, що є автором документа, повинно відповідати тому, що закріплено в установчих документах. При наявності вищестоящої організації її найменування також вказується в документі (його розміщують вище).

2.2.3. Скорочене найменування організації приводять у тих випадках, коли воно закріплено в установчих документах організації, і розміщують (у дужках) нижче повного.

2.2.4. Найменування відособленого структурного підрозділу організації (філії, представництва і т.ін.) вказують у тому випадку, якщо воно є автором документа, і розміщують нижче найменування організації.

2.2.5. Філією є відособлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем її перебування, який здійснює всі його функції чи їхню частину, у тому числі функції представництва.

2.2.6. Представництвом є відособлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем її перебування, що представляє інтереси юридичної особи і здійснює їхній захист.

2.2.7. Структурний підрозділ організації – офіційно виділений орган управління частиною організації із самостійними функціями, завданнями і відповідальністю за виконання покладених на нього завдань. Воно може бути як відособленим, так і не відособленим, тобто не володіти повними ознаками організації (внутрішнім).

2.2.8. До структурних підрозділів Полтавського кооперативного інституту належать: МІПК, кафедри; деканати; відділи; служби; бюро; лабораторії;

2.3. Гриф про затвердження (2)

.2.3.1. Затверджує посадову інструкцію ректор інституту. Затвердження ж його інструкції здійснюється органом управління організації (власником). Керівник структурного підрозділу затверджує посадову інструкцію свого підлеглого в тому випадку, якщо це знаходиться в його компетенції і зазначено в його посадовій інструкції і трудовому контракті.

2.3.2. Гриф затвердження документа повинний складатися з: слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок); найменування посади особи, що затверджує документ; підпису, инициалов, прізвища посадової особи; дати затвердження.

2.3.3. Посадова інструкція набирає сили з моменту її затвердження і діє до її заміни новою посадовою інструкцією.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.