Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якимчук / Gotova_do_druku_Kursova.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
7.35 Mб
Скачать

2.2.3. Робота з таблицями

В середовищі MapInfo Pro процес векторизації невід’ємно пов'язаний зі створенням таблиць. Вони мають розширення *.TAB і несуть в собі атрибутивну інформацію про об’єкти що відображаються на карті [11].

Щоб створити нову таблицю потрібно вказати необхідні для роботи з певним видом даних Поля. В кожному полі вказується назва поля, тип (символьне, ціле, десятинне, дата, час і т.д.) та індекс. Також при створенні нової таблиці потрібно обрати проекцію в якій ми будемо працювати. По завершенню створення таблиці відкривається два вікна «Таблиця» і «Карта» [11].

При створенні нового об’єкту (полігону, лінії чи точки) в таблиці автоматично створюється запис про цей об’єкт. Набиваючи карту певною кількістю об’єктів ми створюємо відповідну кількість записів про ці об’єкти. В таблиці ми можемо надавати цим об’єктам певну атрибутивну інформацію (див. рис. 2.2.3.1).

Рис. 2.2.3.1 Робота з таблицями.

Дані з таблиці в подальшому можна використовувати для побудови тематичних карт, графіків та при районуванні .

2.2.4. Тематичне картографування в MapInfo Pro

Тематична картографія є потужним засобом аналізу і наочного представлення даних. Вона подає даним графічні образи на карті. На тематичній карті легко прочитати ті тенденції та взаємозалежності даних, які майже неможливо виявити за допомогою табличного подання.

Тематичними називаються карти (шари), об'єкти на яких виділені графічними засобами залежно від значень, що їм відповідають [3]. До графічних засобів поряд з розфарбуванням відносяться штрихування, види символів і такі методи представлення, як графіки і кругові діаграми.

Операція створення тематичних карт також називається умовним виділенням.

У MapInfo тематичні карти створюються шляхом присвоєння графічним об'єктів на карті кольорів, штрихувань і типів символів в залежності від того, яке значення відповідає їм в таблиці. Стовпчасті та кругові діаграми дозволяють порівнювати декілька видів даних одночасно.

Для створення тематичних (умовних) карт використовуються три діалоги, в яких можна вибрати тип тематичної карти, назву таблиці та її поля, за якими слід будувати карту, а також вибрати різні налаштування.

 1. Для створення тематичної карти необхідно виконати наступні дії:

1. Виконати команду «Створити тематичну карту» в меню «Карта». З'явиться діалог з шаблонами для тематичних карт.

2. Потім вибрати потрібний тип тематичної карти. MapInfo дозволяє створювати сім різних видів тематичних карт. Кожен тип має своє призначення та особливості:

- Карта діапазонів. Кожен колір представляє діапазон числових значень.

- Стовпчикових діаграм. Стовпчикові діаграми розміщуються в центрі кожного об'єкта і розфарбовуються.

- Кругова діаграма. Кругові діаграми поміщаються в центрі кожного об'єкта і розфарбовуються.

- Градуйовані символи. Символи різного розміру використовуються для представлення величини значень. Символи великого розміру відповідають великим значенням і навпаки.

- Щільність точок. Точки поміщаються в межах областей, і загальне число точок всередині кожної з областей відображає значення, яке відповідає даній області.

- Індивідуальні значення. Кожне окреме значення представлено власним кольором або значком.

- Поверхня - растровий масив, отриманий в результаті інтерполяції значень точкових даних. (див. рис. 2.2.4.1)

Рис. 2.2.4.1 Набір способів тематичного зображення.

Також буде потрібно вибрати тематичний шаблон. Тематичний шаблон містить налаштування тематичної карти, такі як використовуються кольору, метод розбиття масиву чисельних даних на діапазони і налаштування легенди. Ці шаблони можуть використовуватися у поточному та наступних сеансах роботи. Шаблон повинен вибиратися кожен раз, коли створюється тематична карта [9].

 1. Для кожного типу тематичних карт існує зумовлений набір шаблонів, крім того, можна створити свої власні шаблони. У разі карт діапазонів та індивідуальних значень потрібно знати тип графічних об'єктів, які будуть розфарбовуватися. Ці тематичні карти мають шаблони для точкових, лінійних і полігональних об'єктів.

3. Натиснути кнопку «Окремі значення» і вибрати стандартний шаблон для полігональних об'єктів. Натиснути кнопку «Далі».

4. З'явиться другий діалог «Створення Тематичної Карти», де потрібно вибрати таблицю і поле, за значеннями якого буде створюватися тематична карта. Наприклад, вибрати діалог «Таблиця». Із списку «Поле» вибрати певну колонку. Натиснути кнопку «Далі». З'явиться діалог «Створення тематичної карти - Крок 3 з 3.»

 1. 5. У цьому діалозі відображений зразок розбивки даних шару «dom» на «індивідуальні значення ». Якщо необхідно змінити стиль заливки об'єктів шару, то потрібно натиснути кнопку «Стилі ...». З'явиться діалог Налаштування окремих значень, де для кожної групи об'єктів встановлюється необхідний стиль. Після остаточного редагування натиснути кнопку «ОК».

 1. 6. Для зміни легенди тематичного шару потрібно натиснути кнопку «Легенда». З'явиться діалог «Налаштування легенди». У цьому діалозі можна змінити заголовок легенди, шрифт і стиль самої легенди.

 2. 7. Після всіх змін натиснути два рази кнопку "OK". З'явиться Карта з розфарбованими об'єктами і Легенда з описом значень об'єктів.

Показ тематичних шарів можна регулювати таким же чином, як і показ всіх інших шарів карти. З діалогу «Управління шарами» до тематичних шарів застосовні установки «Оформлення» (тільки масштабний ефект) і діалог «Налаштування Тематичної Карти» (Стиль і Легенда тематичного шару).

Тематичні шари завжди наносяться на карту після нанесення базових шарів. Тому вони розташовані вище в списку шарів в діалозі «Управління шарами», причому позначені особливим чином [9].

Спочатку вказується тип тематичної карти, потім - список змінних, що використовувалися для побудови тематичної карти. Список змінних не відображується, якщо в діалозі не вистачає місця для показу повного переліку.

Якщо після створення тематичної карти знадобиться змінити в ній що-небудь, необхідно потрапити в діалог «Налаштування тематичної карти», де і здійснюються налаштування, змінюються стилі та компоненти легенди. У MapInfo є два шляхи, щоб потрапити в діалог «Налаштування тематичної карти» [9].

Виконати команду «Налаштувати Тематичну Карту» з меню «Карта» або двічі клацнути на розділі тематичної легенди всередині вікна легенди. Коли необхідно змінити Карту, швидкий спосіб поміняти налаштування - це поміняти використовуваний шаблон. При зміні іншого кольору або інших діапазонів необхідно в діалозі «Налаштування тематичної карти» натиснути кнопку «Замінити» з групи «Шаблон». Відкриється список доступних шаблонів до цього типу тематичних карт. Необхідно вибрати новий шаблон і натиснути кнопку «ОК». Відповідно зміняться налаштування. Кнопка «Замінити»доступна тільки після створення тематичної карти.

  1. Особливості складання тематичних карт та їх оформлення

При створені тематичних карт багато задач їх проектування вирішуються аналогічно тому, як і при виготовленні загально географічних карт, але вирішення цих задач має і свої особливості.

В зв’язку з цим науково-технічне проектування тематичних карт включає в себе наступні етапи і види робіт :

 • Розробка теми карти і встановлення її цільового призначення.

 • Проектування математичної основи.

 • Вибір елементів змісту карти і принципів їх генералізації.

 • Вибір способів і засобів картографічного зображення, проектування знакових систем.

 • Розробка легенди тематичної карти.

 • Розробка макетів і вихідного оригіналу тематичного змісту [4].

Вибір теми і призначення карти проводиться з урахуванням задоволення потреб даної вітки народного господарства, науки і культури, забезпечення змоги вирішення конкретних завдань по даній карті з метою створення нового, більш удосконаленого картографічного твору. Вибрати тему означає встановити для карти певний комплекс об’єктів та явищ, а також ідею і науковий задум їх картографічного відображення [3].

При встановленні цільового призначення тематичної карти обирається область і особливості її застосування, точність укладання і засоби зображення.

Проектування математичної основи тематичної карти включає вибір для неї картографічної проекції, масштабу і компонування.

Одним із найважливіших етапів проектування тематичних карт є визначення елементів змісту. При цьому вирішуються такі задачі як визначення елементів тематичного змісту і загально географічного характеру, встановлення принципи відбору і об’єднання. Для визначення тематичного змісту карти виконують наступне.

 • Визначають принципи вірного відображення діалектичного єдинства загального і часткового, встановлюють фактори, що характеризують даний картографічний твір як єдине ціле, як систему певного рангу, а елементи змісту – як складові цієї системи.

 • Встановлюють класифікації об’єктів і явищ, що відображаються, їх показники, принципи вибору відповідних ступенів (показників, шкал і т..д.)

 • Вибирають необхідну повноту і деталізацію зображення об’єктів і явищ, їх елементів, деталей; встановлюють норми відбору елементів змісту.

Вибір способів і методики картографічного відображення, проектування знакових систем мають велике значення при створенні тематичних карт. Вибір і застосування способу картографічного відображення об’єктів і явищ означає:

 • Встановлення принципів математичного моделювання просторово-територіальної структури об’єкту та її елементів, а також детальності зображення топографічної інформації.

 • Вибір виду знакової системи і умовних позначення для відображення якісної інформації, а також деяких просторових характеристик; визначення параметрів знаків і передачі в їх конструктивних елементах відповідної інформації.

 • Визначення принципів поєднання в картографічному відображенні об’єкта чи явища метричних і змістових структур, їх елементів [4].

Вирішення всіх цих питань визначає той чи інший спосіб картографічного відображення.

Розробка легенди тематичної карти ведеться фактично протягом її редакційної підготовки. В початкових ескізах легенда містить групи об’єктів в їх класифікаціях і розробляється як знакова система разом з вибором способу зображення карти. При кінцевому конструюванні враховується її розміщення в рамці і на полях карти, використання легенди при роботі з картою [4].

Специфічним видом і етапом проектування тематичних карт являється розробка оригіналів і макетів тематичного змісту і отримання картографічного зображення шляхом розробки елементів змісту по легенді, що проектується, у вибраному способі відображення і встановлених принципах генералізації, в відповідному графічному і кольоровому відображенні. Можливість вибору оптимальних рішень при виконанні цього виду проектування може бути досягнута на основі :

 • Втілення дослідницьких, редакційних і експериментальних робіт безпосередньо в процесі розробки змісту карти і її кольорового оформлення.

 • Проведення обробки матеріалів і даних спеціального і географічного характеру для скорочення і виконання наступних робіт і підготовки карти до видання [2].

Рис. 2.3.1 Структура елементів тематичної карти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук