Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якимчук / Gotova_do_druku_Kursova.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
7.35 Mб
Скачать

3.2. З історії картографування території.

Територія Сокирянського району належить до історико-культурного регіону Бессарабія. Тож перші картографічні твори, які містять відомості про район були карти Бессарабії. Регіон протягом своєї історії перебував під правлінням різних держав та імперій. За нього постійно боролися, тож історично склалося, що картографування території Бессарабії до раннього XX століття проводилося лише з метою виявлення меж території, військової справи тощо (рис. 3.2.1.) [16].

Рис. 3.2.1. Генеральна карта бессарабської області створена в С. Петербурзі в 1821 році.

Найбільші дослідження території Бессарабії на той час проводились під правлінням Російської Імперії. Першими тематичними картами Бессарабії можна вважати комплект карт етнічної структури населення на даній території. Комплект містив в собі 30 детальних карт Бессарабської області з прилеглими територіями.

На рисунку 3.2.2 зображено одну з цих карт, на якій міститься територія Сокирянського району.

Рис. 3.2.2. Этнографічна карта в масштабі 10 верст в дюймі, укладена Л. С. Бергом на основі даних В. Н. Бутовича 1907 року. Петроград 1924 рік.

В ході Другої світової війни територію Бессарабії і Північної Буковини приєднали до СРСР (див. рис. 3.2.3). З того часу картографування території проводиться в рамках картографування Чернівецької області. [16]

Рис. 3.2.3. Приєднання Бессарабії і Північної Буковини до СРСР. 1940 р.

По матеріалам знімання території в 1949 році було випущено ряд топографічних карт різного масштабу. В 1985 році проводилось оновлення топографічних карт Сокирянського району (див. рис. 3.2.4).

Рис. 3.2.4 Топографічна карта квадрату M-35-127 в масштабі 1 : 200 000

На сучасному етапі картографування території України в рамках проекту «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру» передбачається:

  1. Вперше в Україні здійснюється суцільна зйомка всієї території – площі близько 600 тис. км2.

  2. Вперше в Україні використовуються сучасні цифрові аерофотознімальні камери та передові технології при проведенні аерофотозйомки, створенні ортофотопланів та індексних кадастрових карт.

  3. Вперше в Україні для зберігання матеріалів аерофотозйомки та ортофотопланів створюється сховище результатів робіт у цифровій формі.

  4. Вперше в Україні запроваджено спеціальні соцдослідження щодо земельних відносин.

Зальоти завершились на весні 2008 року і на теперішній момент очікуються оброблені матеріали цих зйомок.

3.3 Обгрунтування картзабезпечення землеустрою регіону.

Землеустрій - сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил [1].

Таким чином всі заходи при здійсненні землеустрою мають територіальний характер, тобто спрямовані на певну географічно визначену ціль. І при здійсненні цих заходів дуже важко опиратись на сухі статистичні дані без графічної прив’язки їх до певної території. Для повної оцінки і аналізу потрібно графічно відобразити ту чи іншу ситуацію, що складається. Таким чином картографічне забезпечення в системі землеустрою відіграє важливу роль для просторового аналізу.

Соціально-економічні, екологічні та інші заходи мають чіткий географічний аспект і потребують проведення класифікації територіальних одиниць Сокирянського району за рівнями екологічної навантаженості, здійснення комплексної еколого-економічної оцінки (районування) території з виділенням територій, що потребують здійснення природоохоронної діяльності зокрема. Необхідним є виконання землевпорядкування території з урахуванням соціально-економічної та екологічної ситуації, зокрема вилучення з обробітку непридатних для цього територій, організацію раціонального використання природних ресурсів. В процесі цих робіт необхідно створення і використання відповідних спеціальних, топографічних і тематичних карт та інших картографічних творів.

Важливими для управлінських рішень землеустрою є індексні кадастрові карти – карти (плани) розміщення кадастрових облікових одиниць в межах адміністративно-територіальних утворень, які містить межі облікових одиниць та їх нумерацію. Вони призначені для розшукування земельних ділянок, наочного представлення суміжних територій та всіх обмежень та обтяжень для цих ділянок. Легендою даних карт є додаток з розшифровкою даних про певну ділянку.

Для наочного представлення фізико-географічної характеристики Сокирянського району, яка являється первинним показником, що визначає принципи здійснення землеустрою в регіоні, потрібно використовувати загально географічні карти і плани місцевості. Ці карти відображають сукупність елементів місцевості, мають багатогранне застосування. На загально географічних картах всім відображуваним елементам приділяють однакову увагу. Легенда цих карт переважно елементарна, характеризує переважно якісні характеристики елементів.

Ґрунтові карти мають менше застосування в землеустрою Сокирянського району, оскільки різноманіття ґрунтів в регіоні не є великим. Але дані про ґрунти використовуються при оцінці бонітету, якісній та кількісній характеристиці зземельних ділянок, тож грунтові карти є важливим наочним представленням природних характеристик регіону.

Для підвищення читабельності певного явища в даному районі, застосовується комплекс тематичних карт, для компонування яких обирається певна математична основа і тематика. Також для кожної тематичної карти складається відповідної тематики легенда, комбінованого, типологічного або комплексного типу. В легенді містяться спеціальні відомості про тематичний зміст карти і вона є доповненням для читабельності тематичної карти.

Дані, за якими створюють тематичні карти в цілях землеустрою можуть бути текстовими або числовими, і обов’язково повинні нести атрибутивну інформацію про стан земель Сокирянського району.

Отже при створенні картографічних творів, що могли так чи інакше використовуватись у землеустрої району, потрібно відображувати чинники і показники що характеризують стан землекористування в Сокирянському районі.

Загалом структура картографічного забезпечення землеустрою в Сокирянському районі має наступний вигляд (див. рис. 3.3.1).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук