Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якимчук / Gotova_do_druku_Kursova.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
7.35 Mб
Скачать

Висновки

На сьогодні для якісного ведення землеустрою необхідно володіти точною інформацією, а також засобами її швидкого та якісного аналізу, обробки та систематизування. В досягненні цих умов велику роль грають комп’ютерні технології, а саме географічні та земельні інформаційні системи.

Земельні інформаційні системи (ЗІС) – це геоінформаційні системи (ГІС) земельно-кадастрової спеціалізації, і саме вони, на нашу думку, є основними апаратно-програмними продуктами, які слід використовувати в землеустрої. Сьогодні найпоширенішими програмними засобами ГІС в землеустрої є Arc View 9.0, MapInfo Pro 9.5, AutoCAD MAP 2009i та ін. [7]. І коли Arc View 9.0 і MapInfo Pro 9.5 є засобами як земельно-кадастрової так і загально географічної спеціалізації, AutoCAD MAP 2009i використовується виключно для цілей земельного кадастру. Наприклад для дешифрування аерофотознімків застосовують продукт Geographic Transformer, для подальшої векторизації карт і створення баз даних використовують ArcView 9.0 та MapInfo Pro 9.5. Для різноманітної обробки результатів кадастрових зйомок використовують AutoCAD MAP 2009i.

MapInfo Pro 9.5 це не тільки засіб настільної картографії, а й потужний засіб аналізу даних. У ході нашого дослідження ми створили цифрову карту Сокирянського району, яка в подальшому слугуватиме інформаційною статистично-графічною базою земельно-екологічних та земельно-кадастрових даних, застосовуючи програмний продукт MapInfo Pro 9.5. Цей продукт використовувався для:

- створення нових та оновлення існуючих карт (нами було набрано певну кількість шарів для відображення кордонів адміністративних утворень, лісів, рельєфу, річок, автомобільних доріг та залізничних колій та ін.)

- геокодування (дозволило нам прив’язати об’єктам на карті певну інформацію : географічні координати, кількісні та якісні характеристики і т.д.)

- створення тематичних карт (на основі певних атрибутивних даних можливе створення тематичних карт, з використанням різних способів і засобів картографування)

- візуалізації і дизайну карт (можливе створення легенди карти, підбір потрібного масштабу карти)

- виводу карт і звітів на принтер або в графічний файл (уможливлює якісний друк у заданому масштабі та перетворення в растровий графічний файл, при чому втрачається якість зображення та можливість задавати масштаб).

Також засоби MapInfo Pro 9.5 планується використовувати в наших подальших дослідженнях для різних завдань землеустрою:

- просторового і статистичного аналізу графічної і семантичної інформації (на основі одержаної інформації можливо проводити просторовий і статистичний аналіз даних)

- кадастрового зонування (дозволяє створювати індексні карти, що міститимуть земельно-кадастрову інформацію)

- бонітування ґрунтів (дає змогу графічно та аналітично оцінювати і порівнювати якості ґрунтів за їхніми основними природними властивостями)

- державного кадастрового обліку земельних ділянок (дозволяє проводити збір даних про територіальні зони, земельні ділянки та розташовані на них будинки, споруди та їх частини, включаючи квартири)

- обліку кількості та якості земель (дозволяє підготовлювати відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь, їхніми якісними характеристиками для подальшого відображення в спеціальних кадастрових документах).

Отже, в результаті нашого дослідження ми виявили, що програмні продукти MapInfo Pro 9.5 можуть бути застосовані для цілей землеустрою, як засіб якісного та швидкого аналізу, обробки та систематизації земельно-кадастрової інформації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук