Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якимчук / Gotova_do_druku_Kursova.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
7.35 Mб
Скачать

1.3 MapІnfo Рrofessional і землеустрій.

MapInfo Pro – одна з провідних світових ГІС, була розроблена на початку 90-х років корпорацією Mapping Information System Corp. (США). Вона функціонує на принципі прив’язки географічним об’єктам на карті атрибутивних даних для подальшого їх аналізу [9].

Даний програмний продукт використовують для :

- створення нових і оновлення існуючих карт (за допомогою слоїв і таблиць створювати нові, або оновлювати старі карти і плани)

- візуалізації і дизайну карт (дозволяє створювати легенду карти, підбирати потрібний масштаб, математичну і географічну основу карти)

- створення тематичних карт (на основі певних даних дозволяє створювати тематичні карти, з використанням різних способів і засобів картографування)

- просторового і статистичного аналізу графічної і семантичної інформації (на основі одержаної інформації проводити просторовий і статистичний аналіз даних)

- геокодування (дозволяє прив’язувати об’єктам на карті певну інформацію : географічні координати, кількісні та якісні характеристики і т.д.)

- виводу карт і звітів на принтер або в графічний файл (jpg , bmp , gif).

Загалом це є основними інструментальними комплексами що допомагають при вирішенні основних завдань землеустрою.

Землеустрій - сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил [1].

Основними завданнями землеустрою є:

а) реалізація політики держави щодо науково-обгрунтованого перерозподілу земель, формування раціональної системи землеволодінь і землекористувань з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення екологічно стійких ландшафтів і агросистем;

б) інформаційне забезпечення правового, економічного, екологічного і містобудівного механізму регулювання земельних відносин на національному, регіональному, локальному, господарському рівнях шляхом розробки пропозицій по встановленню особливого режиму і умов використання земель;

в) встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, територій з особливим природоохоронним, рекреаційним і заповідним режимами, меж земельних ділянок власників і землекористувачів;

г) здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації раціонального використання та охорони земель на національному, локальному і господарському рівнях;

ґ) організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін;

д) розробка системи заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації, по консервації деградованих і малопродуктивних земель, попередженню інших негативних явищ;

е) організація територій несільськогосподарських підприємств, організацій і установ з метою створення умов ефективного землекористування та формування обмежень і обтяжень у використанні земель [1].

Одним із основних завданнь землеустою є ведення державного земельного кадастру.

Всі роботи, пов’язані з веденням та забезпеченням державного земельного кадастру, відносяться до земельно-кадастрової діяльності. Тобто, земельно-кадастрова діяльність - це наукова, технічна, виробнича і управлінська діяльність в галузі ведення державного земельного кадастру, організації та здійснення земельно-кадастрових робіт. До складу земельно-кадастрових робіт відносяться роботи з кадастрового зонування території, кадастрових зйомок, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок, державного кадастрового обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна, реєстрації речових прав та їх обмежень, обліку кількості та якості земель [5].

При земельно-кадастрових роботах MapInfo можна застосовувати в :

• кадастровому зонуванні (дозволяє створювати індексні карти, що міститимуть інформацію про межі кадастрових округів, територіальних зон, кадастрових зон і кварталів, та присвоєні їм кадастрові номери)

• кадастрових зйомках (дозволяє графічно встановлювати або відновлювати межі земельних ділянок, погоджувати їх з суміжними власниками землі та землекористувачами, встановлювати межі угідь, інших об’єктів нерухомого майна, обмежень та обтяжень)

• бонітуванні ґрунтів (дозволяє графічно та аналітично оцінювати і порівнювати якості ґрунтів за їхніми основними природними властивостями)

• державному кадастровому обліку земельних ділянок (за допомогою геокодування дозволяє проводити збір даних про територіальні зони, земельні ділянки та розташовані на них будинки, споруди та їх частини, включаючи квартири)

• обліку кількості земель (за допомогою районування дозволяє підготовлювати відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь, для подальшого відображення в спеціальних кадастрових документах)

• обліку якості земель (дозволяє підготовлювати відомості, тематичні карти, які характеризують земельні ділянки за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів, функціональним призначенням, інженерно-геологічними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспортною та природоохоронною інфраструктурою, для подальшого відображення в спеціальних кадастрових документах ) [15].

На сучасному етапі розвитку додаткового програмного забезпечення для здійснення землеустрою все більше набуває популярності ГІС MapInfo. Легкість в освоєнні, швидкість обробки даних, зручність в перенесенні та друку результатів – головна перевага ГІС MapInfo. Також слід відзначити величезну базу утиліт що розширюють обсяги застосування ГІС MapInfo в різних галузях, зокрема в землеустрої.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук