Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Якимчук / default

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
17.16 Кб
Скачать

Артем Якимчук

Науковий керівник: доц. Скрипник Я. П.

Аналіз можливостей застосування програмних продуктів MapInfo для цілей землеустрою

Володіння точною інформацією – важлива умова якісного ведення землеустрою. Не менш важливо вміти швидко та якісно обробляти, аналізувати і систематизувати цю інформацію. Ще однією немаловажною умовою якості ведення землеустрою є швидке і точне виведення інформації в наочність. Всі ці умови легко виконуються при застосуванні комп’ютерних технологій, а саме географічних інформаційних і земельних інформаційних систем.

Географічна інформаційна система – сукупність апаратно-програмних процедур, призначених для збору, вводу, зберігання, математико-картографічного моделювання і образного представлення геопросторової інформації. Земельна інформаційна система – географічна інформаційна система земельно-ресурсної та земельно-кадастрової спеціалізації. Найбільш поширеними програмними засобами ГІС є ArcInfo, Integraph, MapInfo, SICAD Open та інші. Наприклад для дешифрування аерофотознімків використовують продукт Geographic Transformer, для векторизації карт і створенні баз даних використовують ArcInfo та MapInfo. Для різноманітної обробки геодезичних вимірювань використовують спеціальні модулі.

MapInfo, засіб настільної картографії,- це потужний засіб аналізу даних. За його допомогою можна надати графічного вигляду статистичним та іншим даним. MapInfo містить велику кількість засобів і способів графічного зображення даних. До цих даних можна застосовувати географічні оператори, такі як районування, комбінація та розрізання об’єктів та буферизація. MapInfo призначена для створення, редагування, візуалізації та дизайну карт, створення тематичних карт, просторового і статистичного аналізу графічної семантичної інформації, геокодування, роботи з базами даних, виводу карт і звітів на принтер чи в графічний файл.

MapInfo може успішно використовуватись для цілей землеустрою, а саме для:

- створення нових і оновлення існуючих карт (за допомогою слоїв і таблиць створювати нові, або оновлювати старі карти і плани)

- візуалізації і дизайну карт (дозволяє створювати легенду карти, підбирати потрібний масштаб, математичну і географічну основу карти)

- створення тематичних карт (на основі певних даних дозволяє створювати тематичні карти, з використанням різних способів і засобів картографування)

- просторового і статистичного аналізу графічної і семантичної інформації (на основі одержаної інформації проводити просторовий і статистичний аналіз даних)

- геокодування (дозволяє прив’язувати об’єктам на карті певну інформацію : географічні координати, кількісні та якісні характеристики і т.д.)

- виводу карт і звітів на принтер або в графічний файл (jpg , bmp).

Одним із основних завданнь землеустою є ведення державного земельного кадастру. При земельно-кадастрових роботах MapInfo можна застосовувати в :

кадастровому зонуванні (дозволяє створювати індексні карти, що міститимуть інформацію про межі кадастрових округів, територіальних зон, кадастрових зон і кварталів, та присвоєні їм кадастрові номери)

кадастрових зйомках (дозволяє графічно встановлювати або відновлювати межі земельних ділянок, погоджувати їх з суміжними власниками землі та землекористувачами, встановлювати межі угідь, інших об’єктів нерухомого майна, обмежень та обтяжень)

бонітуванні ґрунтів (дозволяє графічно та аналітично оцінювати і порівнювати якості ґрунтів за їхніми основними природними властивостями)

державному кадастровому обліку земельних ділянок (дозволяє проводити збір даних про територіальні зони, земельні ділянки та розташовані на них будинки, споруди та їх частини, включаючи квартири)

обліку кількості земель (дозволяє підготовлювати відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь, для подальшого відображення в спеціальних кадастрових документах)

обліку якості земель (дозволяє підготовлювати відомості, які характеризують земельні ділянки за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів, функціональним призначенням, інженерно-геологічними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспортною та природоохоронною інфраструктурою, для подальшого відображення в спеціальних кадастрових документах ).

На даний момент мною розробляється цифрова карта території Сокирянського району, яка буде слугувати інформаційною базою земельно-екологічних та земельно-кадастрових даних. В даній цифровій карті будуть міститися відомості про рельєфні дані місцевості, грунти, річкову систему, дорожньо-транспортні зв’язки, природно ресурсний потенціал і т.д. Також в даній цифровій карті можливо буде відобразити в розрізі сільських, селищних та міських рад оціночні дані земель, показники екологічної стійкості. Дана карта даватиме змогу прийняття рішень щодо раціонального використання земель, адже в ній ми можемо змоделювати будь-які ситуації і одразу ж графічно побачити наслідки. Для території Сокирянського району вперше буде розроблена карта настільки комплексного використання.

Отже, головні функції програмного продукту MapInfo достатньо добре задовольняють сучасні принципи землеустрою та ведення державного земельного кадастру.

Використана література:

Варламов А. А. Земельний кадастр. Т. 6. Географічні та земельні інформаційні системи / А. А. Варламов, С. А. Гальченко – М.: КососС, 2006. – 400 с.

Єрунова М. Г. Географічні та земельно-інформаційні системи. / М. Г. Єрунова, А. А. Гостєва – Красноярськ, 2004. – 84 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук