Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / курсова Xu.docx
Скачиваний:
32
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
213.51 Кб
Скачать

2.3. Організація синтетичного та аналітичного обліку готівкового обліку.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства призначений активний рахунок 30 «Каса». За дебетом рахунка 30 «Каса» відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом – виплата грошових коштів із каси підприємств.

Рахунок 30 «Каса», має такі субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»

302 «Каса в іноземній валюті»

На підприємствах де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв’язку, обмін валюти, тощо) відкриваються субрахунки «Операційна каса в національній валюті» та «Операційна каса в іноземній валюті».

Для обліку коштів в дорозі та грошових документів, призначений рахунок 33 «Інші кошти», а саме для обліку грошових коштів в дорозі в національній валюті призначений субрахунок 333, і 334 для обліку грошових коштів в дорозі в іноземній валюті.

По дебету субрахунків 333 і 334 обліковується готівка, внесена до кас банків, ощадбанків, поштових відділень для зарахування на банківський рахунок, але яка перебуває у дорозі. По кредиту – зарахування готівки банком на рахунок підприємства.

В якості існуючої інформаційної системи на підприємстві використовується така система автоматизації діяльності підприємства, як 1С:Підприємство7.7. 1С:Підприємство є універсальною системою автоматизації діяльності підприємства. За рахунок своєї універсальності система 1С:Підприємство може бути використана для автоматизації самих різних ділянок економічної діяльності підприємства: обліку товарних і матеріальних засобів, взаєморозрахунків з контрагентами, складського обліку, розрахунку заробітної плати, розрахунку амортизації основних засобів, бухгалтерського обліку по будь-яких розділах і т.д.

Основною особливістю системи 1С:Підприємства є її конфігурованість. Разом з конфігурацією система 1С:Підприємство виступає в якості вже готового до використання програмного продукту, орієнтованого на визначені типи підприємств і класи розв'язуваних задач.

Система 1С:Підприємство має компонентну структуру. Частина можливостей, наданих системою для рішення задач автоматизації, є базовими, тобто підтримуються в будь-якому варіанті постачання системи. Це, насамперед, механізми підтримки довідників і документів. Інші можливості реалізуються компонентами системи: наприклад, ведення списку бухгалтерських рахунків. Таким чином, склад установлений компонент визначає функціональні можливості системи,та підвищує продуктивність діяльності підприємства.

1C:Бухгалтерія 8.0 є універсальною програмою масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, що включає підготовку обов'язкової (регламентованою) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (зокрема субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

 Методика бухгалтерського обліку забезпечує одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть самостійно управляти методикою обліку в рамках настройки облікової політики, створювати нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

 1C:Бухгалтерія 8.0  забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо до її повноважень повністю входить облік на підприємстві, включано з, наприклад, випискою первинних документів, обліком продажів і т.д. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, торгові і виробничі операції, можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, що не є бухгалтерами. У останньому випадку за бухгалтерською службою залишається методичне керівництво і контроль за настройками інформаційної бази, що забезпечують автоматичне віддзеркалення документів в бухгалтерському і податковому обліку.

 Дане прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

 1C:Бухгалтерія 8.0  є сукупністю платформи "1С:Підприємство 8.0" і конфігурації "Бухгалтерія підприємства для України". У 1C:Бухгалтерії 8.0 закладена можливість сумісного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею" і "Зарплата і Управління Персоналом", також створеними на платформі "1С:Підприємство 8.0" .

 • Облік "від документа" і типові операції

Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним документам бухгалтерського обліку. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простій інструмент автоматизації, легко і що швидко настроюється користувачем.

Партіонний облік

 • Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

за середньою собівартістю;

за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);

за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ЛІФО).

 • Складський облік

По складах може вестися кількісно-сумовий облік і облік по партіях. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

 • Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і неавтоматизованими торговими точками. Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію, так і переданих для подальшої реалізації.

 • Облік операцій з грошовими коштами

Автоматизований облік руху наявних і безготівкових грошових коштів, зокрема операцій обміну валюти. Автоматизовані розрахунки з контрагентами і підзвітними особами. Облік розрахунків з контрагентами може вестися в рублях, умовних одиницях і іноземній валюті. Автоматизовані всі основні операції по обліку: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація.

 • Облік виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом.

Автоматизовано нарахування заробітної плати працівникам підприємства, взаєморозрахунки з працівниками аж до виплати заробітної плати через касу, перерахування зарплати на особові рахунки працівників в банці і депонування.

 • Облік господарської діяльності декількох організацій в єдиній інформаційній базі

 1C:Бухгалтерія 8.0  надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі, причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці. Це буде зручно за ситуації, коли господарська діяльність цих організацій тісно зв'язана між собою: у поточній роботі можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, власних складів і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

 

Завдяки можливості обліку діяльності декількох організацій в єдиній інформаційній базі, 1C:Бухгалтерія 8.0  може використовуватися як в невеликих організаціях, так і в холдингах з складною організаційною структурою.

 

Перевагами "1С:Бухгалтерії 8.0" в порівнянні з "1С:Бухгалтерією 7.7" є:

 

 • Реалізована можливість ведення обліку декількох організацій в єдиній інформаційній базі. Організації можуть використовувати загальні списки товарів, статей витрат, контрагентів і т.д. При цьому кожна організація може вести облік по загальній або спрощеній системі оподаткування в рамках однієї і тієї ж інформаційної бази.

 • Поява в "1С:Бухгалтерії 8.0" партіонного обліку розширює область застосування типового рішення. Крім способу оцінки матеріально-виробничих запасів за середньою собівартістю, стає можливим застосування і таких способів, як ФІФО і ЛІФО, незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

 • Реалізований опціональний аналітичний облік по місцях зберігання: кількісний і кількісно-сумовий.

 • Реалізована можливість обліку товарів в роздрібній торгівлі за продажними цінами.

    У «1С:Бухгалтерії 8.0» підтримується облік діяльності індивідуальних підприємців, що застосовують спрощену систему оподаткуванняю,розширені можливості настройки типових операцій - засоби групового введення часто використовуваних бухгалтерських проводок. Цей простій, але ефективний інструмент автоматизації тепер може легко і швидко настроюватися користувачем.

    Сучасний ергономічний інтерфейс "1С:бухгалтерії 8.0" робить доступними сервісні можливості "1С:Підприємства 8.0" навіть для невеликих організацій.

Перехід на 1С:Бухгалтерію 8.0 з 1С:Бухгалтерії 7.7 буде досить простим тому що  1C:Бухгалтерія 8.0  містить засоби для перенесення даних з "1С:Бухгалтерії 7.7", а також з конфігурації "Спрощена система оподаткування" системи програм "1С:Підприємство 8.0".

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM