Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
All_inclusive / MMM / курсова 2010.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
986.62 Кб
Скачать

1.2.Огляд нормативно-правової бази та спеціальних джерел, щодо обліку загальновиробничих витрат

Облік будь-якої ділянки діяльності підприємства засновується на нормативно-правовій базі, інструктивних документах та методичних рекомендаціях.

Огляд нормативної бази та законодавчих документів з питань теми дослідження наведено нами у таблиці 1.2

Таблиця 1.2

Нормативні документи з питань обліку витрат підприємства

Документ

Короткий зміст

Використання в обліковому процесі

1

2

4

5

1.

Конституція України

(основний закон )

Прийнятий ВР України від 28.06.96 №30

Основний закон України

Загальні положення, що регулюють діяльність і функціювання підприємства, його правові засади

2.

Господарський кодекс України

Затверджений постановою ВР України від 16.01.2003р. №436 IV

Встановлює відповідно до конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності

Відповідність господарської діяльності підприємства чинному законодавству

3.

Про оплату праці. Закон України

Затверджений постановою ВР України від 25.03.95 р. №144/95-ВР

Нормативне визначення зарплати і регулювання її оплати

Облік та контроль додержанням законодавчих положень з оплати праці

4

Про оподаткування прибутку підприємства. Закон України

Затверджений постановою ВР України від 22.05.97 р. №283/97р.-ВР

Перелік платників податку.

Ставка податку, правила ведення податкового обліку.

Зарахування податку до бюджету. Відповідальність платників податку

Для перевірки правильності визначення витрат підприємства в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах

5

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Закон України прийнятий ВР України ( із змінами і доповненнями ) від 16.07 99 р. №996-XIV

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку.

Загальні вимоги до фінансової звітності

Регламентує організацію обліку витрат та відображення результатів обліку у фінансовій звітності

6

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”

Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87

Зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей

Правильність визнання витрат, контроль порядку їх відображення у звіті про фінансові результати, а також для економічної характеристики

7

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси" від 28.10.99 р. №1706

Засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності

Для організації обліку операцій з запасами підприємства

8

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати" від 28.10.98р. № 318

Засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності

Для організації обліку операцій, пов'язаних з витратами підприємства

9

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено Наказом міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. - № 291 (зі змінами і доповненнями).

В плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій подається перелік синтетичних рахунків бухгалтерського обліку та їх субрахунків, сфера їх застосування.

Використовується з метою відображення господарських операцій активів, капіталу та зобов’язань підприємством. Рахунки бухгалтерського обліку є основним елементом методу бухгалтерського обліку.

10

Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” затв. наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 р

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств

Для організації бухгалтерського обліку

11

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ МінФіну України від 24.05.95р. №88

Положення встановлює порядок документального забезпечення записів в бухгалтерському обліку.

Документальне оформлення виробництва та реалізації готової продукції.

12

Про затвердження типових форм первинного обліку

Наказ міністерства статистики України від 29.12. 95 №352

Впровадження типових форм первинного обліку

Для правильності оформлення первинних документів по відображенню витрат виробництва

Проблеми обліку загальновиробничих витрат досі залишаються темою дискусій, які розгортаються як в періодичній пресі, так і на науково-практичних кон­ференціях, семінарах. Однак невирішені питання ще залишаються.

Відобразимо питання, щодо обліку загальновиробничих витрат, розглянуті в навчально- практичній літературі (табл. 13).

З таблиці 1.3 видно, що багато різних авторів вивчали певні напрямки, що стосуються обліку загальновиробничих витрат . Одні спирались більше на вивченні методики обліку загальновиробничих витрат, другі на документальному відображенні в обліку та на рахунках бухгалтерського обліку.

Таблиця 1.3

Питання щодо обліку загальновиробничих витрат розглянуті в навчально-практичній літературі

№ з/п

Питання що розглядалися

Підручники, посібники та інша навчально-практична література з бухгалтерського обліку

Ткаченко Н.М.

Бутинець, Олійник

Лишиленко О.В.

Г. Кім, В.В.Собко

Цал-Цалко Ю.С.

Хом’як Р.Л.

В.С. Лень,

В.В. Гливенко

Ф.Ф. Бутинець

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Визначення загальновиробничих витрат

+

+

+

+

+

2

Класифікація витрат

+

+

+

+

+

3

Відображення загальновиробничих витрат на рахунках обліку та кореспонденції рахунків

+

+

+

+

+

4

Документування обліку загальновиробничих витрат

+

+

+

5

Склад загальновиробничих витрат

+

+

+

+

+

+

Узагальнемо дані про питання загальновиробничих х витрат які розглядались в навчально-практичній літературі в таблиці 1.4

Таблиця 1.4

Узагальнені дані про питання, що розглядалися в

навчально-практичній літературі

з/п

Питання, що розглядалися

Кількість авторів

1

2

3

1

Визначення загальновиробничих витрат

5

2

Класифікація витрат

5

3

Відображення загальновиробничих витрат на рахунках обліку та кореспонденції рахунків

4

4

Документування обліку загальновиробничих витрат

3

5

Склад загальновиробничих витрат

5

Одними з основних джерел спеціальної літератури, використаних при написанні даної курсової роботи, є праці Ткаченко Н.М та Хом’яка Р.Л.. Основна увага в них приділяється вивченню економічного змісту витратних рахунків і методологічного ведення обліку витрат з урахуванням вимог національних стандартів .В праці Лишиленко О.В. „Бухгалтерський фінансовий облік” досить детально вивчено та проаналізовано облік та методи формування і розподілу витрат у всіх сферах діяльності підприємства, наводяться різнобічні приклади кореспонденції рахунків для відображення господарських операцій, що використовуються для відображення витрат у різних видах діяльності підприємства, а також відображено документообіг при формуванні витрат підприємства.

При написанні курсової роботи була використана спеціальна література з обліку витрат в системі управління підприємством (табл.1.5)

Таблиця 1.5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке MMM