Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
32.48 Кб
Скачать

54

АРХЕТИПИ І КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ

ПРО АРХЕТИПИ КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО

55

її, дійшовши до лук, що розпростерлися з протилежного боку. Там, на пасовищі, він зустрів коня, і там він та­кож знайшов те, через що йому, власне, й потрібна була порада білого чарівника: там він, власне, знайшов ключі від Раю і тепер не знає, що з ними робити. — У цей на­пружений момент сновида й проснувся.

  1. У світлі попередніх роз'яснень значення сну вже не­ важко розгадати. — Старий король є символом пану­ вання, який хоче податися на вічний упокій: до того ж там уже лежать похованими подібні «домінанти». Його вибір падає саме на гробницю аніми, яка спить сном сплячої красуні, допоки якийсь дієвий принцип (принц чи принцепс) регулює і представляє життя. Коли ж королю приходить кінець43, тоді вона знову оживає і перетворюється на чорного коня, який уже у Платонові часи вважався алегорією неприборканості пристрасної природи. Хто йде за ним, той потрапляє у пустелю, тобто у дикий, віддалений од людей край, образ духовного і морального усамітнення. Однак саме там лежать ключі від Раю.

  2. Що ж таке Рай? Вочевидь, Едемський сад із його дволиким деревом життя і пізнання і його чотирма потоками. У християнському варіанті ним є також Небесне Місто Апокаліпсису, яке, як і Едемський сад, уявляється у вигляді мандали. Мандала ж є символом індивідуації. Отож чорний маг є тим, хто знаходить ключі до вирішення обтяжливої для сновиди пробле­ ми з вірою, — ключі, які відкривають шлях індивідуа­ ції. Отож протилежність «пустеля-рай» позначає іншу протилежність «усамітнення-індивідуація (чи само- становлення)».

43 Порівн. щодо цього мотив «старого короля» в алхім [Psychologie und Alchemie, п. 491 і наступні].

Ця частина сну подібна до вартої уваги парафрази 74 з виданого і доповненого Гантом і Ґренфелем «Гос­поднього Слова», у якому шлях до Царства Небес­ного вказують тварини і де повчально говориться: «Тому пізнайте себе самих, адже ви є містом, а місто є царством»44. Окрім того, присутня ще й парафраза Райського Змія, який намовив Прабатьків на гріх, і що врешті призвело до спасіння людського роду за­вдяки Синові Божому. Як відомо, цей причиновий зв'язок дав привід офітам ототожнювати Змія із Сотером (рятівником, спасителем). Тобто чорний кінь і чорний маг є — що є модерним духовним надбанням — злими елементами, хоча на відносність злого і до­брого натякає вже сама заміна одягу. Обидва чарів­ники є двома аспектами старого чоловіка, видатного майстра і вчителя, архетипа духу, який представляє преекзистентний, прихований у хаотичному жит­ті сенс. Він є батьком душі, однак вона дивовижно є його непорочною матір'ю, тому алхіміки й називали його «прадавнім сином матері». Чорний маг і чорний кінь відповідають сходженню у темряву у раніше зга­даних снах.

Яке ж то нестерпно важке вчення для молодого сту- 75 дента теологи! На щастя, він не зауважив нічого з того, що до нього вві сні промовляв батько всіх пророків, поклавши перед ним велику таємницю на віддалі ви­простаної руки. І ми дивуємося, якими ж недоцільни­ми є такі події. Пощо така марнотратність? Щодо цього мушу сказати, що ми не знаємо, як цей сон вплинув на студента у більш тривалій перспективі, але мушу наго­лосити на тому, що мені цей сон, у будь-якому випадку,

44 Порівн. також , James, Apocryphal New Testament, с. 25 і наступні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 15-09-2015_13-06-10