Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
30.24 Кб
Скачать

61

АРХЕТИІІИ І КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ

хоче знати, як воно є, коли аніма з'являється у модер­ному суспільстві, тоді я можу впевнено відрекоменду­вати Private Life of Helen of Troy Ерскінса. Цей твір не позбавлений глибини, адже над усім справді живим ви­тає подих вічності. Аніма є життям поза усіма катего­ріями, а тому вона може обійтися без дорікань, як і без похвали. Цариця небесна і гуска, всім їм випало жити, — а чи колись ви задумувалися над тим, який важкий жереб у легенді про Марію був перенесений під боже­ственні зорі? Позбавлене сенсу і правил життя, яке не може насититися самим собою в усій своїй повноті, є предметом жаху і спротиву для влаштованої у своїй цивілізації людини, — і ми не можемо не погодитися з нею, адже воно є також матір'ю всієї абсурдності і всієї трагіки. Тому-то народжена на землі людина, з її рятів­ними тваринними інстинктами, перебуває у постійній боротьбі зі своєю душею і її демонами. Якби остання була однозначно темною, тоді справа була би простою. Однак так воно не є, адже та сама аніма може являтись також як ангел світла, як психопомп, і вести до найви­щого сенсу, як говорить про це «Фауст».

Якщо ж критичний розгляд тіні є творінням підмай­стра, то аніми — майстра. Адже стосунки з анімою є, знову ж таки, випробуванням на мужність і вогненною ордалією для духовних і моральних сил чоловіка. Ми не повинні забувати, що коли йдеться про психічні обста­вини справи, то мається на увазі, власне, аніма, що ніко­ли до того не перебувала у володінні людини, оскільки, у вигляді проекцій, перебувала здебільшого поза пси­хічною сферою. Для сина аніма криється у всесильності матері, що іноді на все життя зберігає сентиментальний зв'язок і вкрай негативно впливає на долю чоловіка, або ж, навпаки, окрилює його мужність до наивідважніших

учинків. Античній людині аніма являлася у вигляді бо­гині чи відьми, коли ж середньовічна людина замінила богиню Царицею Небесною і Матір'ю Церквою. Десим-волізований світ протестантів спочатку породив нездо­рову сентиментальність, а потім — загострення мораль­ного конфлікту, який логічно підвів до Ніцшевого «По топ бік добра і зла», до того ж, — через його нестерп­ність. У цивілізаційних центрах цей стан проявляється у зростанні непевності шлюбу. Американський рівень розлучень уже досягнутий у багатьох місцях Європи, а то й перевищений: це доводить те, що аніма переважно перебуває у проекції на протилежну стать, через що й виникають магічно ускладнені стосунки. Цей факт, не в останню чергу через його патологічні наслідки, при­звів до виникнення модерної психології, яка у своїй Фройдівській формі віддає належне переконанню, що головною основою всіх порушень є сексуальність, по­глядові, який ще більше загострює вже існуючий кон­флікт36. Власне, при цьому переплутують причину і наслідок. Сексуальне порушення в жодному випадку не є причиною невротичних клопотів, а, як і останні, є патологічними наслідками, які випливають із поганої пристосовуваності свідомості, тобто: свідомість стика­ється з ситуацією і завданням, які їй не під силу. Вона не розуміє того, як змінився її світ і як вона має поводити­ся, щоби знову припасуватися. «La peuple porte le sceau d’un hiver qu’on n’explique pas»37, — як свідчить переклад одного корейського напису на стеллі.

Якщо йдеться про тінь чи аніму, то цілком недо- 62 статньо ці поняття знати і розмірковувати про них.

36 Мою позицію я детально представив у книзі «Die Psychologie der Übertragung»

37

Із франц.: Народ несе на собі печать зими, яку годі пояснити.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 15-09-2015_13-06-10