Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
36.08 Кб
Скачать

58

АРХЕТИПИ І КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ

життя, а тому Даритель Одкровення і Просвітлення постав перед ним в образі промовляючого джерела його душі. Звідси й походить ієратична мова Зарату-стри: адже вона є стилем архетипу.

  1. Переживаючи цей архетип, модерна людина пізнає найдавнішу форму мислення як автономну діяльність, об'єктом якої вона є. Гермес Трисмеґіст або Тот герме­ тичної літератури, Орфей з «Поймандра» і споріднений із ним «Поімен» Гермаса46 є подальшими формулюван­ нями такого ж досвіду. Якби до імені «Люцифер» не ставились так упереджено, то й він би також пасував до цього архетипу. Тому я вважаю цілком задовільною назву архетип старого мудреця або ж — сенсу. Цей архетип, як і всі інші, також має як позитивний, так і негативний аспекти, які тут я не хочу детальніше обго­ ворювати. Читач знайде докладніший опис дволикості «старого мудреця» у моєму творі про «Феноменологію духу у казках»*''.

  2. Три досі обговорені архетипи — тінь, аніма і старий мудрець — є архетипами, з якими ми у безпосередньо­ му досвіді стикаємося у персоніфікованому вигляді. Вище я спробував окреслити загальні психологічні пе­ редумови такого досвіду. Однак те, що мені вдалося по­ відомити, є лише низкою абстрактних раціоналізацій. Можна було б, або ж, радше, варто було б запропону­ вати опис самого процесу, тобто як він проявляється у безпосередньому досвіді. Бо у ході цього процесу архе­ типи виступають під виглядом дієвих осіб снів і фанта­ зій. Сам же процес представляє себе в архетипах іншо­ го роду, які загалом можна було б назвати архетипами

46 Райтценштайн вважає Hirten des Hermas християнським твором- конкурентом щодо Рoimandres.

47 Див. розділ VIII цього видання.

ПРО АРХЕТИПИ КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО 59

перетворення. Ними є не особистості, а радше типові ситуації чи місця, засоби, шляхи і т.д., що символізують відповідний тип перетворення. Як особистості, так і ці архетипи є справжніми, справжнісінькими символа­ми, які не можна вичерпно витлумачити ані як σημεια (знаки), ані як алегорії. Більше того, вони є справжні­ми символами у тому розумінні, що вони багатозначні, багаті на натяки і, врешті-решт, невичерпні. Основні принципи, αρχαι, несвідомого є, через їхнє багатство зв'язків, невимовними, незважаючи на їхню розпізна­ваність. Інтелектуальне міркування цілком природно завжди прагне до запровадження своєї однозначності і через це проходить повз суттєве, адже тим, що, на­самперед, можна назвати єдино відповідним їхній при­роді, є їхня багатозначність, їхнє практично неозоре багатство зв'язків, що унеможливлює будь-яке одно­значне формулювання. Окрім того, вони є принципо­во парадоксальними, як і дух, який алхіміки вважають

«senex et iuvenis simul»48.

Якщо ми хочемо отримати якесь уявлення про сим- 81 волічний процес, то добрими прикладами цього є ал-хімічні серії образів, хоча їхні символи і є головно тра­диційними, навіть якщо й, доволі часто, — з темним походженням і значенням. Чудовими східними при­кладами є тантрична система чакр49 або містична нер­вова система китайської йоги50. Також видається, що й серія образів Таро є нащадком архетипів перетворен­ня. Таке моє бачення підсилила переконлива доповідь пана професора Р. Бернуллі51.

48 3 лат.: Старець і юнак водночас.

49 Аvalon (ред.), Тhe Serpent Power.

50 Rousselle, Seelische Führung im lebenden Taoismus.

51 Bernoulli, Zur Symbolik geometrischer Figuren und Zahlen.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 15-09-2015_13-06-10