Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DiskretMath.pdf
Скачиваний:
498
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
868.1 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Підлягає поверненню на кафедру

Дискретна математика

Методичні вказівки

для студентів спеціальностей

напряму "Прикладна математика"

Частина I

Чернівці

Рута

2006

ББК 22.176 Ф-537

УДК 510.22; 519.1; 510.6

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ф-537 Дискретна математика: Методичні вказівки для студентів спеціальностей напряму "Прикладна математика". Частина I / Укл.: Філіпчук М.П. – Чернівці: Рута, 2006. – 60 c.

Методичні вказівки охоплюють розділи "Елементи теорії множин", "Комбінаторика" та "Елементи математичної логіки" фундаментального курсу "Дискретна математика". Викладено основні теоретичні поняття та факти, наведено приклади розв’язування типових задач, запропоновано велику кількість задач для самостійної роботи.

ББК 22.176 УДК 510.22; 519.1; 510.6

© Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2006

ВСТУП

Дискретна математика – фундаментальна математична дисципліна, що широко застосовується в математичній кібернетиці, комп’ютерній математиці та програмуванні, при створенні автоматизованих систем керування та проектування, засобів передачі й обробки інформації, а також при розв'язуванні багатьох технічних та економічних задач.

Дані методичні вказівки орієнтовано на студентів спеціальностей напряму “Прикладна математика” (спеціальності “Прикладна математика”, “Соціальна інформатика” та “Інформатика”), які протягом двох семестрів навчального року вивчають фундаментальний курс “Дискретна математика”.

На жаль, великий об’єм курсу не дозволив в одній методичній розробці розглянути всі його розділи. Запропоновані методичні вказівки охоплюють традиційні теми, що вивчаються у першому семестрі – теорію множин, комбінаторний аналіз і математичну логіку. При розгляді кожної теми викладено відповідні теоретичні поняття та факти, наведено приклади розв’язування ретельно підібраних типових задач. Для кращого засвоєння матеріалу запропоновано велику кількість задач для самостійної роботи та, з метою самоконтролю, в кінці розробки наведено відповіді до переважної більшості з них.

У списку рекомендованої літератури подано джерела, де студент може знайти детальний виклад теоретичного матеріалу та додаткові задачі для самостійного розв’язування.

Дані методичні вказівки повністю узгоджені з тематикою та матеріалом відповідних лекційних і практичних занять.

Електронні копії багатьох класичних та сучасних книг з математики, зокрема, дискретної, можна продивитися у електронній математичній бібліотеці, яка розміщена у локальній комп’ютерній мережі факультету прикладної математики за адресою:

Мережа \ Робоча група “APM” \

Комп’ютер TEACHER_PMM \ MATH-LIBRARY \ START.HTM.

3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]