Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Zadachni_copy

.pdf
Скачиваний:
44
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Задачі з механіки та методика їх розв’язування / Укл.: Курек І.Г. – Чернівці, ЧДУ, 1998. – 120 с.

2.Задачізмолекулярноїфізикитаметодикаїхрозв’язування/Укладачі:

КурекІ. Г., ЛотоцькийВ.Б.– Чернівці:Рута,2003. –128с.

3.ЧертовА. Г.Задачникпофизике/Чертов А.Г., ВоробьевА. А.–М.: Высшаяшкола,1981.–496с.,ил.

4.Дубровский И. М. Справочник по физике / Дубровский И. М., ЕгоровБ.В.,РябошапкаК. П. –К.: Науковадумка,1986.– 560с.

5.ИродовИ.Е.Основныезаконымеханики/ИродовИ.Е.–М.:Высшая школа,1997.–240с.

6.Иродов И.Е. Основныезаконыэлектромагнетизма /ИродовИ. Е.– М.:Высшаяшкола,1991.–288с.

7.Чертов А. Г. Физические величины / Чертов А. Г. – М. : Высшая

школа,1990.–335с.

ЗМІСТ

ВСТУП .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

МАТЕМАТИЧНІ ДОПОВНЕННЯ .. . . . . . . . . . . . . . 4

РОЗДІЛ1.МЕХАНІКА

1.Кінематика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.Динаміка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.Робота і енергія. Закони збереження . . . . . . . . . . . . 38

РОЗДІЛ2. МОЛЕКУЛЯРНАФІЗИКА

1.Газовізакони. Основи молекулярно–кінетичноїтеорії . . 56

2.Основи термодинаміки. Ентропія . . . . . . . . . . . . 67

3.Реальні гази, рідини, тверді тіла . . . . . . . . . . 80

РОЗДІЛ3.ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

1.

Електростатика . . . . . . . . . . . .

91

2.

Постійний струм . . . . . . . . . . . .

131

3.

Магнітне поле . . . . . . . . . . . .

143

ВІДПОВІДІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

ДОДАТОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .171

171

Навчально-методичневидання

Задачі з фізики та методика їх розв’язування

Укладачі:Курек ІгорГеннадійович

Олійнич – Лисюк Алла Василівна

Відповідальнийзавипуск РаранськийМ. Д.

Літературнийредактор ЛупулО.В. Технічний редактор КурекІ.Г.

172

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]