Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
krim_protses (1).doc
Скачиваний:
220
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
332.2 Кб
Скачать
 1. Експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

 2. 31.Спеціаліст, його права та обов‘язки, відповідальність.

 3. Стаття 71. Спеціаліст

 4. 1. Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

 5. 2. Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду.

 6. 3. Сторони кримінального провадження мають право під час судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або використання його пояснень і допомоги.

 7. 4. Спеціаліст має право:

 8. 1) ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду;

 9. 2) користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним обладнанням;

 10. 3) звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів;

 11. 4) знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і подавати до них зауваження;

 12. 5) одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із його залученням до кримінального провадження;

 13. 6) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом.

 14. 5. Спеціаліст зобов’язаний:

 15. 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, суду і мати при собі необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади;

 16. 2) виконувати вказівки сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених запитань;

 17. 3) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв’язку з виконанням його обов’язків;

 18. 4) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом.

 19. Стаття 72. Відповідальність спеціаліста

 20. 1. У разі неприбуття до суду без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття на спеціаліста судом покладаються всі витрати, пов’язані з оголошенням перерви в судовому засіданні.

 21. 32.Секретар судового засідання, його повноваження.

 22. Стаття 73. Секретар судового засідання

 23. 1. Секретар судового засідання:

 24. 1) здійснює судові виклики і повідомлення;

 25. 2) перевіряє наявність та з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;

 26. 3) забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами;

 27. 4) веде журнал судового засідання;

 28. 5) оформляє матеріали кримінального провадження в суді;

 29. 6) виконує інші доручення головуючого в судовому засідан

 30. 33.Судовий розпорядник, його повноваження.

 31. Стаття 74. Судовий розпорядник

 32. 1. До участі в кримінальному провадженні головуючим у судовому засіданні може залучатися судовий розпорядник.

 33. 2. Судовий розпорядник:

 34. 1) забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників кримінального провадження;

 35. 2) оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї;

 36. 3) стежить за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;

 37. 4) приймає від учасників кримінального провадження та передає документи і матеріали суду під час судового засідання;

 38. 5) виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, експерта;

 39. 6) виконує інші розпорядження головуючого, пов’язані із забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового провадження.

 40. 3. Вимоги судового розпорядника, пов’язані із виконанням обов’язків, передбачених цією статтею, є обов’язковими для всіх осіб, присутніх у залі судового засідання.

 41. 4. У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового засідання.

 42. 34.Відводи суб’єктів кримінального провадження.

 43. Заява про відвід.

 44. Заяви про відвід під час досудового розслідування подаються одразу після встановлення підстав для такого відводу. Заяви про відвід під час судового провадження подаються до початку судового розгляду. Подання заяви про відвід після початку судового розгляду допускається лише у випадках, коли підстава для відводу стала відома після початку судового розгляду.

 45. Відвід повинен бути вмотивованим.

 46. У разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. У разі заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду.

 47. Усі інші відводи під час досудового розслідування розглядає слідчий суддя, а під час судового провадження - суд, який його здійснює.

 48. При розгляді відводу має бути вислухана особа, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думка осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Питання про відвід вирішується в нарадчій кімнаті вмотивованою ухвалою слідчого судді, судді (суду). Заява про відвід, що розглядається судом колегіально, вирішується простою більшістю голосів.

 49. Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву без розгляду.

 50. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) слідчого судді кримінальне провадження передається на розгляд іншому слідчому судді.

 51. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) судді, який здійснює судове провадження одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею.

 52. У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) одного чи кількох суддів із складу суду або всього складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведених суддів із заміною останніх іншими суддями або іншим складом суддів.

 53. Слідчий суддя, суддя (судді), на розгляд яких передається кримінальне провадження або справа, визначається у порядку, встановленому ч. 3 ст. 35 КПК.

 54. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду, то вирішується питання про передання кримінального провадження до іншого суду в порядку, передбаченому цим Кодексом.

 55. У разі задоволення відводу слідчого, прокурора у кримінальному провадженні повинні бути невідкладно призначені відповідно інший слідчий - керівником органу досудового розслідування -

 56. 35.Забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні.

 57. Правона забезпечення безпеки мають: а) особа, яка заявила до правоохоронного органу про кримінальне правопорушення або в іншій формі брала участь чи сприяла виявленню, попередженню, припиненню або розкриттю кримінальних правопорушень;

 58. б) потерпілий та його представник у кримінальному провадженні;

 59. в) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники; г) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; г-1) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження; д) свідок; е) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий; є) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у пунктах "а" - "е" цієї статті, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства.

 60. Заходами забезпечення безпеки є:

 61. а) особиста охорона, охорона житла і майна;

 62. б) видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;

 63. в) використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

 64. г) заміна документів та зміна зовнішності;

 65. д) зміна місця роботи або навчання;

 66. е) переселення в інше місце проживання;

 67. є) поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення;

 68. ж) забезпечення конфіденційності відомостей про особу;

 69. з) закритий судовий розгляд.

 70. 2. З урахуванням характеру і ступеня небезпеки для життя, здоров'я, житла та майна осіб, взятих під захист, можуть здійснюватися й інші заходи безпеки.

 71. 36.Імунітети суб’єктів кримінального провадження.

 72. коло осіб, які не можуть бути допитані свідки. До них належать:

 73. 1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи, священно-служителі - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльнос-ті, якщо вони не звільнені від обов'язку зберігати таємницю особою, яка довірила їм ці відомості;

 74. 2) захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, представник потерпілого, позива-ча, відповідача - про обставини, які стали їм відомі при наданні юридичної допомоги підзахисним або довірителям;

 75. 3) особи, які згідно з висновком судово-психіатричної експертизи через свої фізичні або психічні вади не можуть правильно сприймати факти, що мають доказове значення, і давати пока-зання про них;

 76. 4) свідок, який відповідно до ст. 52-3 КПК України дає показання під псевдонімом, -щодо дійсних даних про його особу;

 77. 5) особа, яка має відомості про дійсні дані про свідка, який відповідно до статті 52-3 КПК України дає показання під псевдонімом, - щодо цих даних.

 78. Відмовитися давати показання як свідки мають право:

 79. 1) члени сім'ї, близькі родичі, усиновлені, усиновителі підозрюваного, обвинуваченого, підсудного;

 80. 2) особа, яка своїми показаннями викривала б себе, членів сім'ї, близьких родичів, усинов-леного, усиновителя у вчиненні злочину.

 81. Не можуть без їх згоди бути допитані як свідки особи, які мають право дипломатичної не-доторканності, а також працівники дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного представника.

 82. Два випадки імунітету свідка передбачені в ст. 63 Конституції України та в ч. 2 ст. 69 КПК України. Це - привілей проти самозвинувачення та звільнення від показань як

 83. свідка проти членів сім'ї та близьких родичів. Привілей проти самозвинувачення (ніхто не зобов'язаний давати показання проти самого себе) означає, що слідчий повинен перед початком допиту роз'яснити особі, що допитується про її право відмовитися давати показання про обстави-ни, які б викривали її у скоєнні злочину.

 84. .Підсумовуючи, зазначимо, що для задоволення потреб правосуддя та захисту прав і закон-них інтересів осіб, котрі беруть участь у кримінальному судочинстві, слід передбачити такий по-рядок, який би відповідав цілям кримінального судочинства і не ставив би осіб, що користуються імунітетом, у двозначне становище.

 85. 37.Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами.Ст 84

 86. 1. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню..

 87. Належність доказів

 88. 1. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

 89. Стаття 86. Допустимість доказу

 90. 1. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

 91. 2. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

 92. 1. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцієюта законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

 93. Стаття 89. Визнання доказів недопустимими

 94. 1. Суд вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.

 95. 2. У разі встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження такого доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате.

 96. 3. Сторони кримінального провадження, потерпілий мають право під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими.

 97. Стаття 90. Значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів

 98. 1. Рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією Україниі міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів.

 99. 38.Класифікація доказів.

 100. за класифікаційними видами доказів закріплена у ч.2 ст.84 КПК України. Це є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

 101. Процесуальна форма доказу покликана забезпечити надійність кримінально- процесуального доказування. Щодо кримінально-процесуальних доказів, то для кожного виду чинним законодавством передбачено порядок його формування та збереження.

 102. Загальновизнаним є поділ доказів стосовно предмета обвинувачення на обвинувальні та виправдувальні; за джерелом формування — на первинні та похідні; залежно від відношення до предмета доказування — на прямі та непрямі; за механізмом їх формування — на особисті та речові. Підставою для відмежовування первинних від похідних доказів є наявність проміжного носія доказової інформації одного і того ж виду. Так, похідними доказами є копії документів, виготовлені на місці події відбитки слідів та ін. Докази поділяються на обвинувальні та виправдувальні щодо того обвинувачення, яке становить предмет розслідування та розгляду в певному кримінальному провадженні. Обвинувальними є докази, що обґрунтовують, підтверджують обвинувачення, тобто встановлюють наявність кримінального правопорушення і вчинення його підозрюваним чи обвинуваченим, а також обставини, які обтяжують його відповідальність. До виправдувальних доказів належать ті докази, що спростовують або пом'якшують обвинувачення, — заперечують наявність події кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого, а також встановлюють обставини, що пом'якшують його відповідальність.

 103. Можливість безпосередньо чи опосередковано встановлювати обставини, що входять до предмета доказування, надає фактичним даним значення прямого чи непрямого доказу. Непрямі докази на відміну від прямих дозволяють встановити проміжні факти, на підставі яких встановлюються різні елементи головного факту. Головний факт — це поняття збірне. Воно включає такі елементи предмета доказування, як подія кримінального правопорушення та вчинення його обвинуваченим. Залежно від того, які обставини встановлює той чи інший доказ, він може бути прямим в одному випадку і непрямим у друг

 104. 39.Поняття і значення доказування в кримінальному процесі. Елементи процесу доказування.

 105. доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

 106. Розглядаючи зміст кримінально-процесуального доказування більшість авторів виділяють два його види: доказування як дослідження фактичних обставин справи і доказування як логічне і процесуальне доведення визначеної тези, ствердження висновків по справі.

 107. Кримінально-процесуальне доказування як дослідження - це поєднання практичних дій і мислення учасників кримінально-процесуальної діяльності. Його елементами є збирання, перевірка та оцінка доказів і їх джерел. На практиці ці елементи взаємопов'язані, тісно та нерозривно переплітаються. Їх виділяють з єдиного процесу доказування в наукових, педагогічних, нормотворчих та практичних цілях.

 108. Отже доказування в кримінальному процесі полягає у збиранні доказів, їх закріпленні, перевірці, відповідній оцінці та отриманні обґрунтованих висновків в кримінальному провадженні..

 109. Отже, можна виділити два види кримінально-процесуального доказування.По-перше, доказування можна розглядати як власне дослідження обставин провадження. По-друге, доказування, як логічний процес. В цьому розумінні кримінально-процесуальне доказування наближається до доказування в логіці.

 110. Значення кримінально-процесуального доказування:

 • правильне його здійснення дає змогу забезпечити реалізацію прав і законних інтересів всіх учасників кримінального процесу;

 • всі питання, які виникають під час кримінально-процесуального провадження можна вирішити лише на підставі достовірно встановлених у ході доказування обставин;

 • участь заінтересованих суб'єктів у доказуванні є гарантією реалізації принципів кримінального процесу;

 • докази є підставою для прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні..

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]