Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
krim_protses (1).doc
Скачиваний:
209
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
332.2 Кб
Скачать
 1. 150. Судові рішення суду касаційної інстанції

 2. 1. З усіх процесуальних питань суд касаційної інстанції постановляє ухвали.

 3. 2. Судові рішення суду касаційної інстанції ухвалюються, проголошуються, видаються, роз’яснюються або надсилаються учасникам судового провадження.

 4. Зміст ухвали суду касаційної інстанції

 5. 1. Ухвала суду касаційної інстанції складається з:

 6. 1) вступної частини із зазначенням:

 7. = дати і місця її постановлення;

 8. = найменування суду касаційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;

 9. = найменування (номера) кримінального провадження;

 10. = прізвища, ім’я і по батькові обвинуваченого, засудженого, року, місяця і дня його народження, місця народження і місця проживання;

 11. = закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа;

 12. = імен (найменувань) учасників судового провадження;

 13. 2) мотивувальної частини із зазначенням:

 14. = короткого змісту вимог касаційної скарги та оскаржених судових рішень;

 15. = узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу;

 16. = узагальненого викладу позиції інших учасників судового провадження;

 17. = встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин;

 18. = мотивів, з яких виходив суд касаційної інстанції при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;

 19. 3) резолютивної частини із зазначенням:

 20. = висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги;

 21. = розподілу процесуальних витрат;

 22. = строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

 23. 2. При залишенні касаційної скарги без задоволення в ухвалі зазначається, якими нормами права спростовуються її доводи.

 24. 3. При скасуванні або зміні судових рішень в ухвалі має бути зазначено, які статті закону порушено та в чому саме полягають ці порушення

 25. 151.Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Подання заяви про перегляд судового рішення.

 26. 1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень;

 27. 2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

 28. Строк подання заяви про перегляд судового рішення

 29. 1. Заява про перегляд судового рішення подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, стосовно якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, якщо воно ухвалено пізніше.

 30. 2. Заява про перегляд судового рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

 31. 3. Перегляд виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з підстави, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.

 32. 4. Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації.

 33. 5. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьоюцієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено.

 34. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення

 35. 1. Заява про перегляд судового рішення подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 36. До заяви додаються:1) копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

 37. 152.Процесуальний порядок розгляду справи Верховним Судом України.

 38. Порядок розгляду справи Верховним Судом України:

 39. 1. Справа про перегляд судового рішення розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом.

 40. 3. Відкриття судового засідання, роз’яснення його учасникам прав та обов’язків, оголошення складу суду і роз’яснення права відводу

 41. 4. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третійцієї статті, та розгляду клопотань учасників судового провадження суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві, яка надійшла до Верховного Суду України, та результати проведених ним підготовчих дій.

 42. 5. Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, у разі її прибуття у судове засідання має право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви, крім сторони обвинувачення, подали інші особи, першою дає пояснення сторона обвинувачення. Для з’ясування сутності норми закону України про кримінальну відповідальність, яка неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.

 43. 6. Неприбуття учасників судового провадження, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

 44. 7. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині п’ятійцієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

 45. 8. Нарада суддів проводиться з додержанням вимог, передбачених статтями 367і375цього Кодексу.

 46. 9. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня надходження справи до су

 47. 153.Результати розгляду справи Верховним Судом України.

 48. Повноваження Верховного Суду України:

 49. 1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду постановляється одна з таких ухвал:

 50. 1) про повне або часткове задоволення заяви;

 51. 2) про відмову в задоволенні заяви.

 52. 2. Судді, які не погоджуються з ухвалою, можуть висловити окрему думку, що додається до ухвали.

 53. 3. Ухвала Верховного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена.

 54. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви:

 55. 1. Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав.

 56. 2. Якщо Верховний Суд України встановить, що судове рішення у справі, яка переглядається і є незаконним, він скасовує його повністю чи частково, змінює його і ухвалює нове судове рішення або направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції. У мотивувальній частині ухвали має міститися обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання. У резолютивній частині нового судового рішення має міститися висновок про те, як саме має застосовуватися відповідна норма закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь.

 57. 3. Якщо судове рішення у справі переглядається Верховний Суд України скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право ухвалити нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.

 58. 4. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.

 59. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

 60. 1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

 61. 2. Ухвала про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою. У мотивувальній частині ухвали про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з правильним застосуванням судом касаційної інстанції норми закону України про кримінальну відповідальність має міститися обґрунтування з цього питання, а в резолютивній частині - висновок про те, як саме має застосовуватися відповідна норма закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь

 62. 154.Поняття і завдання, строки та підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 63. 2. Нововиявленими обставинами визнаються:

 64. 1) штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок;

 65. 2) зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального провадження;

 66. 3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

 67. 4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом;

 68. 5) інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути.

 69. 3. Обставини, передбачені пунктами 2і3 частини другоїцієї статті, повинні бути встановлені вироком суду, що набрав законної сили, а при неможливості ухвалення вироку - підтверджені матеріалами розслідування.

 70. 4. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження, не допускається.

 71. 155.Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

 72. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

 73. 1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається в письмовій формі.

 74. 2. У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами зазначаються:

 75. 1) найменування суду, до якого подається заява про перегляд;

 76. 2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

 77. 3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими обставинами подається заява;

 78. 4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час судового розгляду;

 79. 5) обґрунтування з посиланням на обставини, що підтверджують наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву, до суду;

 80. 6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються.

 81. 3. Заява підписується особою, яка її подає. Якщо заяву подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог цього Кодексу.

 82. 4. До заяви додаються копії заяви в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження. Ця вимога не поширюється на особу, яка тримається під вартою.

 83. 5. Особа, яка подає заяву, має право додати до неї документи або копії документів, які мають значення для кримінального провадження і не були відомі на час ухвалення судового ріше.

 84. 156.Процесуальний порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 85. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

 86. 1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами розглядається судом протягом двох місяців з дня її надходження згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для кримінального провадження в суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд.

 87. 2. Учасники судового провадження повідомляються про дату, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового рішення.

 88. 3. Суд своєю ухвалою має право зупинити виконання судового рішення, яке переглядається за нововиявленими обставинами, до закінчення перегляду.

 89. 4. Суд має право не досліджувати докази щодо обставин, що встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за нововиявленими обставинами, якщо вони не оспорюються.

 90. 157.Наслідки перегляду справ за нововиявленими обставинами.

 91. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами

 92. 1. Суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення. При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції.

 93. 2. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами може бути оскаржене в порядку, передбаченому цим Кодексом для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції. З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цьому кримінальному провадженні.

 94. 158.Поняття кримінально-процесуальної форми.

 95. Кримінально-процесуальна форма - це передбачений кримінально-процесуальним законом порядок усієї кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а також громадян, залучених до сфери цієї діяльності, як і порядок вчинення її оформлення окремих процесуальних дій, прийняття, оформлення та звернення до виконання процесуальних рішень.

 96. Отже, кримінально-процесуальна форма:

 • забезпечує умови послідовного дотримання демократичних засад кримінального провадження;

 • створює стабільний, стійкий, юридично визначений режим провадження у кримінальних справах і покликана забезпечити законність у діяльності суду, органів дізнання і досудового слідства, а також прокурорського нагляду у кримінальних справах;

 • містить умови, що покликані забезпечити активність органів прокуратури, досудового слідства і суду в боротьбі зі злочинністю (своєчасність порушення ними кримінальних справ за наявності приводів і підстав до цього, вжиття всіх передбачених законом заходів до викриття їх у суді);

 • містить гарантії прав і законних інтересів громадян - обвинуваченого, потерпілого та інших суб´єктів, яких притягають до справи або інтереси яких зачіпаються в процесі провадження;

 • створює умови, що забезпечують повноту, всебічність й об´єктивність досліджування обставин справи як кожної з них окремо, так і в сукупності, встановлення істини, правильне і справедливе застосування закону;

 • передбачає засоби, що забезпечують можливість виявлення в процесі провадження по справі причин і умов вчинення злочину, і прийняття процесуальних заходів запобігання злочинам у майбутньому;

 • має важливе значення для авторитету суду переконливості його вироку, здійснення виховного і загальнопопереджуючого ефекту кримінального судочинства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]