Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тематика та зміст семінарських занять.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
92.11 Кб
Скачать

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 7 Українська революція 1917–1921 рр.

(2 год.)

Мета: з’ясувати хід національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., визначити місце і роль УЦР у державотворчих процесах, внесок гетьманату П. Скоропадського й Директорії у формування української держави; звернути увагу на багатоманітність оціночних суджень щодо цих подій в історичні літературі.

Зміст семінарського заняття

  1. Державотворча діяльність Української Центральної Ради.

  2. Українська держава гетьманської доби.

  3. Директорія і відновлення Української народної республіки. Боротьба українських військ у “трикутнику смерті”. Анархія.

  4. Прорахунки і здобутки уряду ЗУНР.

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

М.Міхновський, М.Меленевський-Баск,Д.Донцов, В.Дорошенко, А.Жук, О.Скоропис-Йолтуховський, А.Вязлов, А.Ніковський, М.Порш, Є.Чикаленко, Б.Грінченко, Х.Барановський, Б.Мартос, В.Садовський,  І.Стешенко,С.Єфремов, Ф.Матушевський, М.Терещенко, І.Церетелі, О.Керенський, С.Сазонов,М.Грушевський,В.Винниченко,С.Петлюра,П.Скоропадський, Є.Петрушевич, К.Левицький,Н.Махно,А.Денікін,М.Муравйов,В.Антонов-Освієнко,В.Ленін,Й.Сталін.

Пояснити терміни та поняття:

І-IV Універсали, Директорія, монархія, демократична республіка, революція, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат, громадянська війна, махновці, "воєнний комунізм", "червоний терор", УНР, ЗУНР, УСРР, УГА, Гетьманат, Раднарком, Донецько-Криворізька радянська республіка, бій під Крутами, Брест-Литовський договір, Ризький мирний договір, Антанта, інтервенція.

Рекомендована література: 1,5

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 8 Українські землі в 1920–1930-і роки. Тоталітарний режим в усрр(урср)

(2 год.)

Мета: встановити прикметні риси (ознаки) радянського режиму, дослідивши його суть і основні методи реалізації.

Зміст семінарського заняття

1. Українська СРР в умовах непу. Державний статус України у контексті юридичного оформлення СРСР. Природа радянського тоталітарного режиму.

2. Курс на “розгорнуте будівництво соціалізму по всьому фронту” в Україні. Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. Соціально-психологічні наслідки радянського терору на Наддніпрянщині.

3. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у міжвоєнний період. Політичне життя українців під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

В.Ленін,Й.Сталін,С.Косіор, П.Постишев,С.Кіров,М.Хрущов, Г.Петровський,В.Чубар, М.Хатаєвич, С.Реденс, В.Балицький,Л.Каганович, Г.Зінов’єв, Л.Каменєв,Л.Троцький, Е.Квірінг,В.Молотов,М.Скрипник, М.Хвильовий, М.Василенко, М.Рильський, М.Драй-Хмара,  Л.Курбас,Є.Патон, О.Богомолець, С.Корольов,В.Сосюра, П.Тичина, У.Самчук,О.Теліга, М.Черемшина, В.Стефаник, Ю.Липа, О.Вишня, О.Довженко,О.Ханжонков, О.Вишня,І.Багряний,П.Ангеліна, О.Стаханов.

Пояснити терміни та поняття:

соціалізм, комунізм, націонал-комунізм, ЦК КП(б)У, ЧК, ДПУ, УДБ, НКВС, ГУЛАГ, політв’язень, індустріалізація, колективізація, продподаток, революція, українізація, коренізація, голодомор, тоталітарна система, федерація, конфедерація, "червоний терор", репресивні органи, чекісти, "воєнний комунізм", куркуль, ТСОЗ, артіль, комуна, експропріація, продподаток, репресії, газета "Безбожник" (фото), театр "Березіль", ВАПЛІТЕ, НЕП, колгосп, радгосп,

Рекомендована література: 7