Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тематика та зміст семінарських занять.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
92.11 Кб
Скачать

Тематика та зміст семінарських занять

Змістовий модуль 1

Українські землі в період становлення та еволюції

традиційного суспільства

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 1

Вступ. Державогенез на українських землях до ІХ ст. Русь у ІХ–ХІІ ст. Галицько-Волинська держава (ХІІІ – перша половина ХІV ст.)

(2 год.)

Мета: з’ясувати ключові питання державотворення на тлі етносоціальної еволюції давньоукраїнської спільноти ІХ–ХІІІ ст.

Зміст семінарського заняття

  1. Виникнення держави Русь. Версії походження Київської держави.

  2. Внутрішня і зовнішня політика київських князів.

  3. Русь на історичному етапі роздроблення.

  4. Галицько-Волинська держава.

Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

Київські князі: Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах; Галицько-Волинські князі - Роман Мстиславович, Данило Галицький, Василько Романович, Лев Данилович, Юрій І.

Пояснити терміни та поняття:

слов’яни, Київська Русь, "Руська правда", вотчина, дружина, орда, половці, печеніги, усобиці, хан, бояри, ярлик, рядовичі, волхви, смерд, християнство, князь, міжнародні зносини Русі, "норманська" теорія, "Слово о полку Ігоревім", "Повість времінних літ", Київ, Дніпро, гривна, полюддя, Золоті Ворота, Софія Київська, Києво-Печерський монастир.

Рекомендована література: 7

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 2 Україна в Литовсько-польську добу (друга половина хіv – перша половина хvіі ст.)

(2 год.)

Мета: показати місце та роль України в добу гострого міждержавного та міжконфесійного протистояння ХІV – першої половини ХVІІ ст.

Зміст семінарського заняття

  1. Литовське проникнення на українські території. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

  2. Встановлення та розвиток польської адміністрації в Україні. Утворення Речі Посполитої. Соціальна структура суспільства та господарство в період польсько-шляхетського панування.

  3. Витоки козацтва як наукова проблема. Формування козацтва як стану. Реєстрові набори козаків.

  4. Запорозька Січ, її військова структура та політична організація.

Скласти словник персоналій та дати їм характеристику:

князь Ягайло, король Казимір, король Сигізмунд ІІІ Август, І.Потій, Д.Вишневецький (Байда), К.Косинський, К.Острозький, С.Наливайко, П.Сагайдачний, І.Борецький, М.Жмайло, Т.Федорович (Трясило), І.Сулима, П.Бут (Павлюк), Д.Гуня, Я.Острянин, П.Могила.

Пояснити терміни та поняття:

унія, експансія, магнати, династія, Січ, козак, реєстр, клейноди, Військова рада, старшина, фортеця Кодак, православ'я, католицизм, уніати, єретик, вертеп, шляхтич, фільварок, закріпачення, анексія, Магдебурзьке право

Рекомендована література: 8-18

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 3 Національно-визвольна війна (революція) середини – третьої чверті хvіі ст. Українська козацька держава в добу Руїни

(2 год.)

Мета: ознайомленням студентів з перебігом подій Національно-визвольної революції середини ХVІІ ст., акцентуацію уваги на тих проблемах події, які зберігають актуальність, продовжують турбувати науковців та громадськість.