Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DODATKI.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
762.37 Кб
Скачать

Зона невизначеності

Зона значимостізона не значимості

0,01 0,05

0,35 0,45 0 -0,16

Емпірична величина коефіцієнта кореляції відповідно до формули 1, становить rэмп. = -0,16 , аr кр. (р0,01) = 0, 35. Величина розрахункового коефіцієнта кореляції потрапила в зону не значимості. Отже, відкидається, і приймається, тобто кореляційний зв'язок не відрізняється від нуля. Таким чином, між змінними Х таYвідсутній кореляційний зв'язок.

Додаток 9

Обчислення коефіцієнта кореляції за Пірсоном між показниками ситуативної (реактивної) тривожності за методикою Ч. Спілбергера - Ю. Ханіна та показниками індивідуального стилю учбової діяльності за Г. Пригіним серед студентів І курсу

Робочі гіпотези:

1. : Кореляція між зміннимиXтаYне відрізняється від нуля.

2. : Кореляція між зміннимиXтаYвідрізняється від нуля.

Розрахунок коефіцієнта кореляції Пірсона проводиться за формулою:

Де:

х– значення, прийняті змінної Х,

в– значення, прийняті змінноїY,

n– число пар,

σx– стандартне відхилення для розподілу х,

σy– стандартне відхилення для розподілуy,

( ) – середнє значення по всій представленій вибірці.

Число ступенів свободи k = n-2 = 32 - 2 = 30.

Критичні значення для коефіцієнта кореляції, що обчислюється:

r кр. = 0,45 для р0,05 йr кр. = 0,35 для р0,01 (у таблиці значень критичні числа вказуються без врахування знаку).

Обчислення коефіцієнта кореляції

Xi

Yi

Xi - Xср

Yi - Yср

(Xi - Xср) * (Yi - Yср)

(Xi - Xср) ^ 2

(Yi - Yср) ^ 2

1

38

11

-1,84

2,44

-4,49

3,40

5,94

2

18

8

-21,84

-0,56

12,29

477,15

0,32

3

32

9

-7,84

0,44

-3,43

61,52

0,19

4

48

4

8,16

-4,56

-37,21

66,52

20,82

5

36

6

-3,84

-2,56

9,85

14,77

6,57

6

22

11

-17,84

2,44

-43,49

318,40

5,94

7

50

6

10,16

-2,56

-26,03

103,15

6,57

8

26

5

-13,84

-3,56

49,32

191,65

12,69

9

35

10

-4,84

1,44

-6,96

23,46

2,07

10

39

5

-0,84

-3,56

3,01

0,71

12,69

11

48

11

8,16

2,44

19,88

66,52

5,94

12

36

14

-3,84

5,44

-20,90

14,77

29,57

13

47

4

7,16

-4,56

-32,65

51,21

20,82

14

32

10

-7,84

1,44

-11,28

61,52

2,07

15

38

4

-1,84

-4,56

8,41

3,40

20,82

16

48

10

8,16

1,44

11,72

66,52

2,07

17

43

9

3,16

0,44

1,38

9,96

0,19

18

51

6

11,16

-2,56

-28,59

124,46

6,57

19

49

8

9,16

-0,56

-5,15

83,84

0,32

20

53

9

13,16

0,44

5,76

173,09

0,19

21

39

12

-0,84

3,44

-2,90

0,71

11,82

22

50

11

10,16

2,44

24,76

103,15

5,94

23

29

5

-10,84

-3,56

38,63

117,59

12,69

24

49

9

9,16

0,44

4,01

83,84

0,19

25

32

13

-7,84

4,44

-34,81

61,52

19,69

26

46

11

6,16

2,44

15,01

37,90

5,94

27

34

14

-5,84

5,44

-31,78

34,15

29,57

28

46

7

6,16

-1,56

-9,62

37,90

2,44

29

18

6

-21,84

-2,56

55,97

477,15

6,57

30

52

9

12,16

0,44

5,32

147,77

0,19

31

44

10

4,16

1,44

5,97

17,27

2,07

32

47

7

7,16

-1,56

-11,18

51,21

2,44

Сумма

1275

274

0,00

0,00

-39,19

3086,22

261,88

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]