Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DODATKI.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
762.37 Кб
Скачать

Зона невизначеності

Зона значимостізона не значимості

0,050,01

0,35 0,45 0,15 0

Відповідно до формули 1, rэмп. = 0,15, аr кр. (р0,01) = 0,35, Величина розрахункового коефіцієнта кореляціїпотрапляє в зону не значимості. Опираючись на зроблені теоретичні висновки, відкидається, і приймається, тобто кореляційний зв'язок не відрізняється від нуля. А тому між змінними Х таYзв'язок відсутній.

Додаток 8

Обчислення коефіцієнта кореляції за Пірсоном між показниками особистісної тривожності за методикою Ч. Спілбергера - Ю. Ханіна та показниками індивідуального стилю учбової діяльності за Г. Пригіним серед студентів І курсу

Робочі гіпотези:

1. : Кореляція між зміннимиXтаYне відрізняється від нуля.

2. : Кореляція між зміннимиXтаYвідрізняється від нуля.

Розрахунок коефіцієнта кореляції Пірсона проводиться за формулою:

Де:

х– значення, прийняті змінної Х,

в– значення, прийняті змінноїY,

n– число пар,

σx– стандартне відхилення для розподілу х,

σy– стандартне відхилення для розподілуy,

( ) – середнє значення по всій представленій вибірці.

Число ступенів свободи k = n-2 = 32 - 2 = 30.

Критичні значення для коефіцієнта кореляції, що обчислюється:

r кр. = 0,45 для р0,05 йr кр. = 0,35 для р0,01 (у таблиці значень критичні числа вказуються без врахування знаку).

Обчислення коефіцієнта кореляції

Xi

Yi

Xi - Xср

Yi - Yср

(Xi - Xср) * (Yi - Yср)

(Xi - Xср) ^ 2

(Yi - Yср) ^ 2

1

32

11

-5,66

2,44

-13,79

31,99

5,94

2

36

8

-1,66

-0,56

0,93

2,74

0,32

3

28

9

-9,66

0,44

-4,22

93,24

0,19

4

32

4

-5,66

-4,56

25,81

31,99

20,82

5

38

6

0,34

-2,56

-0,88

0,12

6,57

6

18

11

-19,66

2,44

-47,91

386,37

5,94

7

47

6

9,34

-2,56

-23,94

87,31

6,57

8

43

5

5,34

-3,56

-19,04

28,56

12,69

9

48

10

10,34

1,44

14,87

106,99

2,07

10

36

5

-1,66

-3,56

5,90

2,74

12,69

11

53

11

15,34

2,44

37,40

235,43

5,94

12

38

14

0,34

5,44

1,87

0,12

29,57

13

31

4

-6,66

-4,56

30,37

44,31

20,82

14

49

10

11,34

1,44

16,31

128,68

2,07

15

43

4

5,34

-4,56

-24,38

28,56

20,82

16

51

10

13,34

1,44

19,18

178,06

2,07

17

36

9

-1,66

0,44

-0,72

2,74

0,19

18

45

6

7,34

-2,56

-18,82

53,93

6,57

19

47

8

9,34

-0,56

-5,26

87,31

0,32

20

43

9

5,34

0,44

2,34

28,56

0,19

21

19

12

-18,66

3,44

-64,13

348,06

11,82

22

21

11

-16,66

2,44

-40,60

277,43

5,94

23

45

5

7,34

-3,56

-26,16

53,93

12,69

24

46

9

8,34

0,44

3,65

69,62

0,19

25

27

13

-10,66

4,44

-47,29

113,56

19,69

26

49

11

11,34

2,44

27,65

128,68

5,94

27

24

14

-13,66

5,44

-74,26

186,49

29,57

28

38

7

0,34

-1,56

-0,54

0,12

2,44

29

19

6

-18,66

-2,56

47,81

348,06

6,57

30

47

9

9,34

0,44

4,09

87,31

0,19

31

46

10

8,34

1,44

11,99

69,62

2,07

32

30

7

-7,66

-1,56

11,96

58,62

2,44

Сумма

1205

274

0,00

0,00

-149,81

3301,22

261,88

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]