Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dipomny_proekt МОЯ.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
2.15 Mб
Скачать

ЗМІСТ

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ……………………...4

ВСТУП……………………………………………………………………...............5

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1 Розробка інтерактивного інтерфейсу Web-додатків засобами бібліотеки CodeIgniter та технології Ajax…………………………………………………………7

1.1 Загальнi вiдомостi про Ajax…………………………………………………...7

1.2 Переваги технології Ajax……………………………………………………....8

1.3 Недоліки технології Ajax…………………………………………………….10

1.4Взаємодія у Web за допомогою Ajax………………………………………..12

1.5 Суть Ajax-підходу…………………………………………………………….14

1.6 Інтернет-проекти на основі AJAX-технології…………………………….16

2 Загальна інформація про програмні бібліотеки підтримки розробки Web-додатків………………………………………………………………………………..19

2.1 Каркас додатків CodeIgniter………………………………………………….20

2.2 Асинхронний обмін даними засобами Ajax………………………………...26

3 Ініціалізація проекту та обробка запиту засобами CodeIgniter……………...28

3.1 Ініціалізація обробки запиту засобами CodeIgniter………………………...28

3.2 Приклад застосування CodeIgniter для задачі аутентифікації користувача……………………………………………………………………………30

3.3 Приклад використання бібліотеки JQuery для обміну даними засобами Ajax…………………………………………………………………………….………35

ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

1 Приклад застосування CodeIgniter для задачі аутентифікації користувача

2 Приклад використання бібліотеки JQuery для обміну даними засобами Ajax

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА…………………………………………………..…..70

ЧАСТИНА З ОХОРОНИ ПРАЦІ……………………………………………..….71

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….75

Список умовних позначень та скорочень

AJAX – Asynchronous JavaScript And XML (Асинхронний JavaScript і XML)

WEB – Всесвітня павутина

XML – Extensible Markup Language (Розширювана мова розмітки)

HTML – HyperText Markup Language (Мова розмітки гіпертексту)

JSON – JavaScript Object Notation (Об'єктний запис JavaScript)

CSV – Comma-Separated Values

HTTP – HyperText Transfer Protocol (Протокол передачі гіпертексту)

DOM – Document Object Model (Об'єктна модель документа)

DHTML – Dynamic HyperText Markup Language

PHP – Hypertext Preprocessor (Гіпертекстовий препроцесор)

JAVA – Об'єктно-орієнтована мова програмування

URL – Uniform Resource Locator (Уніфікований адрес ресурсу)

XMLHttpRequest – API-запит веб-клієнта (браузера) до веб-сервера за протоколом HTTP у фоновому режимі, для  мовпрограмування  JavaScript,  JScript, VBScript

СУБД – Система керування базами даних

ООП – Об'єктно-орієнтоване програмування

ОС – Операційна система

ПЗ – Програмне забезпечення

ПК–Персональний комп’ютер

ВСТУП

Швидкий розвиток інформаційного Web - середовища призвів до того, що вимоги до Web-додатків суттєво змінилися. Зокрема спостерігається тенденція до створення багатих Web-додатків, тобто додатків, інтерфейс яких надає можливості, що не відрізняються від можливостей звичайного додатку, який призначений для настільної системі. Але при роботі програм, що підтримують мережеву взаємодію, усунути затримку відповіді, пов’язану з передачею даних через мережу Інтернет, принципово неможливо. Пом’якшити негативний ефект від затримки даних дозволяє технологія Ajax. Але застосування цієї технології повністю змінило структуру та принципи роботи Web-додатків. В сучасних мережевих програмах все більше функцій виконується на клієнтському боці, тому обсяг коду клієнтської частини Web-додатку суттєво збільшується і робота над нею виконується групою розробників. В результаті виявилося, що мова JavaScript, яка застосовується для написання Ajax-додатків, має специфічне застосування і не відповідає вимогам до інструментальних засобів розробки та налагодження програм.

В цій роботі запропоновано новий підхід до створення Ajax-додатків, згідно якому для написання коду клієнтської частини програми разом з JavaScript-сценаріями мають застосовуватися Java-апплети. Завдяки взаємодії між JavaScript та Java стає можливим розділити задачі, що стоять перед додатком. Застосовуючи мову Java для написання коду, що реалізує складні алгоритми, можна застосувати численні інструментальні засоби для розробки та налагодження програм. При цьому на долю JavaScript залишаються незначні по об’єму фрагменти коду, які динамічно змінють вміст сторінки, що можуть бути написані та налагоджені без застосування спеціальних інструментальних засобів розробки та налагодження програм.

Запропонований підхід реалізований у вигляді набору базових засобів для написання Ajax-додатків.

Метою дипломного проекту є розглянути технічне створення Web- додатків за допомогою Ajax.

Предметом дослідженняє додаток.

Для реалізації поставленої мети слід вирішити наступні завдання:

  • Детальніше ознайомитися з технологією Ajax;

  • Ознайомитися принципи роботи Web-додатків;

  • Детальніше ознайомитися з інформацією про програмні бібліотеки підтримки розробки Web-додатків.

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]