Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DODATKI.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
762.37 Кб
Скачать

Зона невизначеності

Зона значимостізона не значимості

0,01 0,05

0,35 0,45 0,19 0

Емпірична величина коефіцієнта кореляції відповідно до формули 1, становить rэмп. = 0,19 , аr кр. (р0,01) = 0, 35. Величина розрахункового коефіцієнта кореляції потрапила в зону не значимості. Отже, , приймається та відкидається гіпотеза , тобто кореляційний зв'язок не відрізняється від нуля. Таким чином, між змінними Х таYзв'язок відсутній.

Додаток 11

Обчислення коефіцієнта кореляції за Пірсоном між показниками ситуативної (реактивної) тривожності за методикою Ч. Спілбергера - Ю. Ханіна та показниками індивідуального стилю учбової діяльності за Г. Пригіним серед студентів І курсу

Робочі гіпотези:

1. : Кореляція між зміннимиXтаYне відрізняється від нуля.

2. : Кореляція між зміннимиXтаYвідрізняється від нуля.

Розрахунок коефіцієнта кореляції Пірсона проводиться за формулою:

Де:

х– значення, прийняті змінної Х,

в– значення, прийняті змінноїY,

n– число пар,

σx– стандартне відхилення для розподілу х,

σy– стандартне відхилення для розподілуy,

( ) – середнє значення по всій представленій вибірці.

Число ступенів свободи k = n-2 = 32 - 2 = 30.

Критичні значення для коефіцієнта кореляції, що обчислюється:

r кр. = 0,45 для р0,05 йr кр. = 0,35 для р0,01 (у таблиці значень критичні числа вказуються без врахування знаку).

Обчислення коефіцієнта кореляції

Xi

Yi

Xi - Xср

Yi - Yср

(Xi - Xср) * (Yi - Yср)

(Xi - Xср) ^ 2

(Yi - Yср) ^ 2

1

42

6

3,47

-3,97

-13,77

12,03

15,75

2

35

8

-3,53

-1,97

6,95

12,47

3,88

3

24

14

-14,53

4,03

-58,58

211,16

16,25

4

29

11

-9,53

1,03

-9,83

90,84

1,06

5

42

14

3,47

4,03

13,98

12,03

16,25

6

43

13

4,47

3,03

13,55

19,97

9,19

7

43

11

4,47

1,03

4,61

19,97

1,06

8

43

11

4,47

1,03

4,61

19,97

1,06

9

40

7

1,47

-2,97

-4,36

2,16

8,81

10

45

11

6,47

1,03

6,67

41,84

1,06

11

37

10

-1,53

0,03

-0,05

2,34

0,00

12

26

7

-12,53

-2,97

37,20

157,03

8,81

13

36

12

-2,53

2,03

-5,14

6,41

4,13

14

45

11

6,47

1,03

6,67

41,84

1,06

15

28

13

-10,53

3,03

-31,92

110,91

9,19

16

36

12

-2,53

2,03

-5,14

6,41

4,13

17

36

7

-2,53

-2,97

7,51

6,41

8,81

18

40

3

1,47

-6,97

-10,24

2,16

48,56

19

36

12

-2,53

2,03

-5,14

6,41

4,13

20

37

7

-1,53

-2,97

4,55

2,34

8,81

21

63

8

24,47

-1,97

-48,17

598,72

3,88

22

46

14

7,47

4,03

30,11

55,78

16,25

23

52

13

13,47

3,03

40,83

181,41

9,19

24

43

9

4,47

-0,97

-4,33

19,97

0,94

25

50

11

11,47

1,03

11,83

131,53

1,06

26

42

9

3,47

-0,97

-3,36

12,03

0,94

27

50

9

11,47

-0,97

-11,11

131,53

0,94

28

30

11

-8,53

1,03

-8,80

72,78

1,06

29

30

7

-8,53

-2,97

25,33

72,78

8,81

30

27

5

-11,53

-4,97

57,30

132,97

24,69

31

21

12

-17,53

2,03

-35,61

307,34

4,13

32

36

11

-2,53

1,03

-2,61

6,41

1,06

Сумма

1233

319

0,00

0,00

13,53

2507,97

244,97

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]