Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
в_Р_П_філ_фіз_вих.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
238.08 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2

Семінар 5.

Тема 5. Філософське вчення про буття.

Зміст семінарського заняття:

 1. Буття як матерія.

 2. Сутність матеріалистичного світогляду та його історичні форми.

 3. Поняття матерія, матерія як субстанція.

 4. Структура матеріального світу.

 5. Форми існування матерії та її властивості.

 6. Системність і рух як атрибути матерії.

Семінар 6.

Тема 6. Діалектика як вчення про розвиток та її альтернативи.

 1. Діалектико-матеріалістична концепція розвитку:

 • діалектичні принципи загального взаємозв’язку та розвитку;

 • загальні закони розвитку;

 • категорії діалектики.

 1. Буття як ідея:

 • сутність, історичні форми та види ідеалізму;

 • ідея і ідеал;

 • проблема ідеального.

 1. Проблема співвідношення матеріального та ідеального у філософії.

 2. Синергетична концепція розвитку.

Семінар 7.

Тема 7. Людина, її соціально-діяльна, творча сутність (філософська антропологія).

Зміст семінарського заняття

 1. Проблема людини в історії філософської думки.

 2. Поняття “людина“, “індивід“, “особистість“.

 3. Колективність, праця, мова, свідомість як основні чинники становлення особистості.

 4. Структура особистості.

 5. Діяльність як специфічно-людський спосіб відношення до світу.

 6. Творчість як вищий вияв діяльності: філософська концепція творчості, види творчості.

 7. Філософські проблеми волі і свободи людини.

Семінар 8.

Тема 8. Буття і свідомість.

Зміст семінарського заняття:

 1. Проблема свідомості у філософії.

 2. Природно-біологічні та соціальні передумови виникнення свідомості.

 3. Природа свідомості. Поняття “свідомість“.

 4. Структура свідомості. Проблема несвідомого.

 5. Свідомість і мислення. Свідомість і поняття “душа“, “дух“. Духовний світ особи.

 6. Поняття “суспільна свідомість“. Структура суспільної свідомості. Духовне життя суспільства.

Семінар 9.

Тема 9. Філософія пізнання (гносеологія)

Зміст семінарського заняття:

 1. Об’єкт, предмет та суб’єкт пізнання.

 2. Поняття “пізнання“, “знання“, “наукове знання“.

 3. Форми і методи чуттєвого пізнання.

 4. Форми і методи раціонального пізнання.

 5. Методологія наукового пізнання. Проблема істини в пізнанні, її критерії.

 6. Інтуїція і її роль у пізнанні.

Семінар 10.

Тема 10. Основні засади філософського розуміння суспільства (соціальна філософія)

Зміст семінарського заняття:

 1. Природа і суспільство. Поняття “суспільство“.

 2. Поняття “соціального“.

 3. Форми організації суспільного буття: суспільство як складна соціальна система; основні сфери життєдіяльності людей у суспільстві.

 4. Формаційна та цивілізаційна концепція суспільства.

Семінар 11. Модульна контрольна робота по темам 5-10.

Перелік питань модульної контрольної роботи:

 1. Буття як матерія.

 • Сутність матеріалистичного світогляду та його історичні форми.

 • Поняття матерія, матерія як субстанція.

 • Структура матеріального світу.

 • Форми існування матерії та її властивості.

 • Системність і рух як атрибути матерії.

 1. Діалектико-матеріалістична концепція розвитку:

 • діалектичні принципи загального взаємозв’язку та розвитку;

 • загальні закони розвитку;

 • категорії діалектики.

 1. Буття як ідея:

 • сутність, історичні форми та види ідеалізму;

 • ідея і ідеал;

 • проблема ідеального.

 1. Проблема співвідношення матеріального та ідеального у філософії.

 2. Синергетична концепція розвитку.

 3. Проблема людини в історії філософської думки.

 4. Поняття “людина“, “індивід“, “особистість“.

 5. Колективність, праця, мова, свідомість як основні чинники становлення особистості.

 6. Структура особистості.

 7. Діяльність як специфічно-людський спосіб відношення до світу.

 8. Творчість як вищий вияв діяльності: філософська концепція творчості, види творчості.

 9. Філософські проблеми волі і свободи людини.

 10. Проблема свідомості у філософії.

 11. Природно-біологічні та соціальні передумови виникнення свідомості.

 12. Природа свідомості. Поняття “свідомість“.

 13. Структура свідомості. Проблема несвідомого.

 14. Свідомість і мислення. Свідомість і поняття “душа“, “дух“. Духовний світ особи.

 15. Поняття “суспільна свідомість“. Структура суспільної свідомості. Духовне життя суспільства.

 16. Об’єкт, предмет та суб’єкт пізнання.

 17. Поняття “пізнання“, “знання“, “наукове знання“.

 18. Форми і методи чуттєвого пізнання.

 19. Форми і методи раціонального пізнання.

 20. Методологія наукового пізнання. Проблема істини в пізнанні, її критерії.

 21. Інтуїція і її роль у пізнанні.

 22. Природа і суспільство. Поняття “суспільство“.

 23. Поняття “соціального“.

 24. Форми організації суспільного буття: суспільство як складна соціальна система; основні сфери життєдіяльності людей у суспільстві.

 25. Формаційна та цивілізаційна концепція суспільства.