Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ul000000041752.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
340.48 Кб
Скачать

Структурно-логічна схема з дисципліни (модулю)

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

робочої навчальної програми

з модулю „Основи ресторанного сервісу”

для студентів І курсу,

спеціалізації 6.051701 “Технологія харчування”

денної форми навчання

п/п

Назва навчальної дисципліни

(модулю)

Керівник курсу

Зміст зауважень

Підпис

1.

Організація обслуговування

Васильєва О.

2.

Барна справа

Антонова В.А.

3.

Організація роботи сомельє

Шумілова В.В.

4.

Організація ресторанного господарства за кордоном

Крилова Л.В.

Зав. кафедри П.О. Заремба

Затверджую:

Зав. кафедри організації та управління якістю ресторанного господарства

__________________ П.О. Заремба

(підпис) (прізвище)

Протокол № ____ від "____" __________2010 р.

Календарно-тематичний план

з навчальної дисципліни (модулю) “Основи ресторанного сервісу”

для студентів І курсу спеціальності 6.051701 “Технологія харчування”

денної форми навчання

Назва змістових модулів, тем

Кількість годин (кредитів)за видами занять

Разом

Аудиторні заняття

Позааудиторні заняття

лекції

тижні

семінар.

тижні

практичні

тижні

лабораторні

тижні

індиві-

дуальні

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль І. Матеріально-технічне забезпечення закладів ресторанного господарства.

1

Основи організації закладів ресторанного господарства

7

2

23

-

2

24

3

2

Основи організації матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства

7

2

25

-

2

26

3

3

Характеристика послуг обслуговуючої діяльності в ресторанн. господарстві. Форми обслуговування споживачів

7

2

27

-

2

28

3

Змістовний модуль ІІ. Характеристика послуг обслуговуючої діяльності в закладах ресторанного господарства.

1

Підготовка торговельних приміщень до обслуговування споживачів.

6

2

29

-

2

30

2

2

Основні та загальні методи складання меню і прейскурантів

7

2

31

-

2

32

3

Змістовий модуль ІІІ. Організація обслуговування та надання послуг в завладах ресторанного господарства

1

Загальні правила обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.

6

2

33

-

2

34

2

2

Особливість організації обслуговування споживачів в різних типах закладів харчування

14

4

35,

37

-

4

36,

38

6

Усього годин (кредитів)

54 (1,5)

16

16

22

Лектор _______________________ В.А.Антонова

20

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]