Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ul000000041752.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
340.48 Кб
Скачать

Таблиця 1

Витяг із навчального плану спеціальності

6.051701 “Технологія харчування”

денної форми навчання

Семестр

Вид заняття (годин)

Всього годин

(заліко-вий кредит)

Підсумковий контроль

(залік,

іспит)

Аудиторні

Позааудиторні

лекції

практ

сем

лабор

разом

індив

самост

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2-й

16

-

-

16

32

22

22

54/1,5

залік

Таблиця 2

Робочий графік

навчального модулю "Основи ресторанного сервісу"

для студентів спеціалізаціх 6.051701 “Технологія харчування”

денної форми навчання

на 2010-2011 навчальний рік

Вид навчального заняття

ТИЖДЕНЬ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1. Аудиторні _32 години., у т.ч.:

лекцій – 16

лабораторних – 16

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2. Індивідуаль

ні заняття викладача зі студентом 0 годин

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Самостійна робота студентів 22 години

-

2

2

2

-

2

-

2

-

2

2

2

-

2

2

2

  1. Форма контролю

  • Поточний модульний контроль (ПМК)

  • Рубіжний контроль (РК)

*

*

*

*

5. Консультац.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6. Підсумковий модульний контроль (залік, екзамен)

*

Таблиця 3

Тематичний план навчального модулю

Основи ресторанного сервісу”

Для студентів і курсу, спеціалізації 6.051701 “Технологія харчування” денної форми навчання

Назва теми

Кількість годин за видами занять

Разом

Аудиторні заняття

Позааудиторні заняття

лекції

семінар.

практичні

лабораторні

індивідуальні

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Змістовий модуль І. Матеріально-технічне забезпечення закладів ресторанного господарства.

1.

Основи організації закладів ресторанного господарства

7

2

2

3

2.

Основи організації матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства

7

2

2

3

3.

Характеристика послуг обслуговуючої діяльності в ресторанн. господарстві. Форми обслуговування споживачів

7

2

2

3

Змістовий модуль ІІ. Характеристика послуг обслуговуючої діяльності в закладах ресторанного господарства

1.

Підготовка торговельних приміщень до обслуговування споживачів.

6

2

2

2

2.

Основні та загальні методи складання меню і прейскурантів

7

2

2

3

Змістовий модуль ІІІ. Організація обслуговування та надання послуг в закладах ресторанного господарства

1.

Загальні правила обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.

6

2

2

2

2.

Особливість організації обслуговування споживачів в різних типах закладів харчування

14

4

4

6

Усього годин (кредитів)

54/

1,5

16

16

22

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]