Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
страница..doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
939.65 Кб
Скачать

ресурсів підприємства за рахунок збільшення заборгованості за товари, роботи, послуги на 4,7 тис. грн.

Таким чином підприємству потрібно прийняти міри до зменшення залежності від позикових коштів щоб уникнути зайвих витрат та судових спорів з кредиторами в той же час потрібно проводити роботу по своєчасному стягненні дебіторської заборгованості, що в свою чергу дозволяє підвищити рівень забезпечення власними обіговими коштами.

6. Фінансові результати діяльності підприємства

Поняття фінансових результатів діяльності підприємства трактується П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Витрати зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

Доходи збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу.

Збиток перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Метою вірного визначення фінансових результатів є надання користувачам повної неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітній період.

Доходи і витрати відображуються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження чи сплати грошей.

Чистий прибуток включає:

  • чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт);

  • валовий прибуток (збиток);

  • фінансові результати від операційної діяльності;

Таблиця 5.1. - Дебіторська та кредиторська заборгованість

TOB «Азовське АПТ 875222» станом на 01.01.2013 р.

Кредиторська

Дебіторська

Всього

3 неї просроч

Пит. вага просроч. заборгован

Всього

3 неї просроч

Пит.вага просроч. заборгован

Між підприємствами всього:

-

-

-

В тому числі:

-

За товари, роботи, послуги

24,1

1,2

4,9

-

-

3 бюджетом

6,7

-

-

-

-

-

Зі страхування

0,9

-

-

-

-

-

3 оплати праці

3,3

-

-

-

-

-

Інша поточна заборгованість

-

-

-

-

-

-

Разом:

35,0

1,2

4,9

-

-

-

Таблиця 5.2. - Дебіторська та кредиторська заборгованість

TOB «Азовське АПТ 875222» станом на 01.01.2013 р.

Кредиторська

Дебіторська

Всьог0

3 неї просроч

Пит вага просроч. заборгован.

Всього

3 неї просроч.

Пит вага просроч. заборгов ан

Між підприємствами всього:

-

-

-

-

-

-

В тому числі:

-

-

-

-

-

За товари, роботи, послуги

22,2

9,2

41,4

-

-

-

3 бюджетом

8,1

-

-

0,6

-

-

Зі страхування

-

-

-

-

-

-

3 оплати праці

-

-

-

-

-

-

Інша поточна заборгованість

-

-

-

0,1

-

. -

Разом:

30,3

9,2

41,4

0,7

-

-

Кредиторська заборгованість TOB «Азовське АПТ 875222» у період з 2011 року по 2012 рік збільшилася на 4,7 тис. грн., що свідчить про збільшення заборгованості підприємства, погашення якої призведе до зменшення розміру

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]