Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СРС Ф__Н ПРАВО ЗАОЧ ЮР.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
59.9 Кб
Скачать

Завдання для самостійної роботи студентів з нормативної дисципліни «фінансове право»

 1. ВСТУП

Самостійна робота – це робота студентів яка планується та виконується по завданню і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота студентів необхідна не тільки для оволодіння певною дисципліною, але й для формування навичок самостійної роботи взагалі, в навчальній, науковій, професійній діяльності, здібності приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової ситуації і т.д.

Самостійна робота – одна із видів позааудиторної роботи, розроблена у відповідності до робочого навчального плану ДонУЕП. Самостійна робота здійснюється поруч з лекційними та індивідуальними заняттями студентів і є одним з найголовніших методів освоєння змісту навчальної дисципліни. При виконанні самостійної роботи перевіряється ступінь освоєння лекційного матеріалу. Перевіряється самостійна робота на практичному або семінарському занятті.

Метою самостійної роботи є формування самостійності студента, його вмінь, знань, навичок, що здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів учбових занять.

Самостійна робота вирішує завдання всіх видів навчальної роботи. Ніякі знання, якщо вони не підкріпленні самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням людини. Крім того, самостійна робота має виховне значення: вона формує самостійність не тільки як сукупність вмінь та навичок, але й як рису характеру, яка відіграє суттєву роль у структурі особистості.

Самостійна робота сприяє:

 • поглибленню і розширенню знань;

 • формуванню інтересу до пізнавальної діяльності;

 • оволодінню прийомами процесу пізнання;

 • розвитку пізнавальних здібностей.

Завдяки наведеному вище, самостійна робота студента є головним резервом підвищення ефективності підготовки.

Самостійна робота студента заочної форми навчання з дисципліни «Фінансове право» складається з:

 1. Роботи з нормативними документами.

 2. Узагальнення всіх отриманих знань на лекціях, практичних заняттях.

 3. Складання та вивчення конспекту за темою.

 4. Аналізу додаткової літератури.

Самостійна робота студентів повинна систематично контролюватися викладачем. Основою для самостійної роботи служить науково-теоретичний курс, комплекс отриманих студентами знань. При розподілі завдань студенти отримують інструкції до їх виконання, методичні вказівки, посібники, перелік необхідної літератури.

2. Завдання до самостійної роботи студентів

Завдання 1

Тема 2. Фінансова діяльність держави, її правові аспекти

1.Поняття фінансів та їх види.

2.Фінансова діяльність держави: зміст, принципи і методи.

3.Органи, що здійснюють фінансову діяльність.

Конспектування зазначених вище питань здійснюється власноруч у зошиті. Кожна тема конспекту повинна бути виділена окремо з нумерацією та назвою теми.

Конспект, складається студентом з використанням основної та додаткової літератури. Обсяг складеного конспекту повинен бути не меншим 6 сторінок зошита для самостійної роботи студента (виходячи з пропорцій 2 аркуша зошита на 1 питання).

Конспект за повинен містити вичерпне наукове поняття контролю та вичерпне наведення загальних принципів, методів та заходів контролю у кожній сфері господарювання. Крім того, самостійна робота повинна містити особистий висновок студента щодо всіх питань винесених для самостійного опрацювання.

Усна відповідь студента за кожним питанням повинна складати до 5-ти хвилин. При наданні усної відповіді студент повинен:

 1. Вільно оперувати вивченим матеріалом.

 2. Мати чітку економіко-правову регламентацію.

 3. Самостійно аналізувати та систематизувати знання.

 4. Висловити стандартну аргументацію при оцінці фінансово-правових та економіко-правових явищ.

 5. Чітко тлумачити поняття.

 6. Правильно відповідати на додаткові запитання аудиторії та викладача.

Завдання 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]