Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
diplom_specialist ФІКТ.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
8.81 Mб
Скачать

7.4. Передача даних між сторінками

Для передачі даних між сторінками у дипломному проекті використано 5способів:

1. Використання сесій.

2. Використання кукісів.

3. Передача даних за допомогою GET-методу.

4. Передача даних за допомогоюPOST-методу.

5. Використання спільної бази даних.

Рис. 7.2.

7.5. Структура розробленої системи

Рис. 7.3.

7.6. Опис ядра портальної системи

Скрипти та класи, які реалізують ядро портальної системи розміщуються у каталозі /modules/main/scripts/.

1.database.php- скрипт, який встановлює з’єднання з базою даних

<?

$DB_HOSTNAME = "localhost";

$DB_USER = "root";

$DB_PASSWORD = "ve2klD3w";

$DB_NAME = "vikonera";

$conn = mysql_connect($DB_HOSTNAME, $DB_USER, $DB_PASSWORD) or

trigger_error(mysql_error(), E_USER_ERROR);

mysql_select_db($DB_NAME);

mysql_query("SET NAMES cp1251", $conn);

?>

2.modules.php– містить реалізацію класу Modules. Даний клас здійснює автоматичне сканування директорій, пошук модулів і виконує їх завантаження.

3.indexator.php– містить реалізацію класуIndexator, який використовується портальною системою для індексування сторінок і занесення ключових слів у базу даних, використовується для організації пошуку по сайту.

4.DataSet.php– містить реалізацію класуDataSet, який використовується для виконання базових операцій з таблицями бази даних.

class DataSet

{

var $TableName; /* ім’я таблиці у базі даних */

var $IndexField; /* поле таблиці, які є індексним */

var $QuantityOfLinesOnPage; /* кількість записів, які потрібно розмістити на одній сторінці */

var $WhereStatement; /* частина sql-запиту, яка визначає умови вибірки записів з бази даних */

var $OrderByStatement; /* частина sql-запиту, яка визначає порядок сортування записів */

function DataSet($tableName, $indexField,

$quantityOfLinesOnPage) /* конструктор класу, який приймає три параметри. За допомогою першого параметру передається ім’я таблиці, другий параметр – це ім’я індексного поля, третій – кількість рядків на одній сторінці */

function AddOrderByStatement($field, $value) /* встановлює порядок слідування записів. Перший параметр визначає ім’я поля, за яким здійснюється сортування. Другий параметр визначає порядок сортування (ASC, DESC) */

function AddWhereStatement($value) /* додати умову WHERE */

function GetQuantityOfRows() /* повертає загальну кількість вибраних записів */

function GetRowById($id) /* повертає запис із заданим ID-номером */

function GetQuantityOfPages() /* повертає загальну кількість сторінок */

function GetRowsOnPage($page_number) /* повертає усі записи для сторінки, номер якої передається у вигляді параметру */

}

4.CTemplate.php– містить реалізацію класуCTemplate, який дозволяє виконувати операції з шаблонами html-сторінок.

class CTemplate

{

var $page_address; /* шлях до шаблонної html-сторінки */

var $params; /* масив значень параметрів підстановки */

function CTemplate($page_addr) /* конструктор класу, який здійснює ініціалізацію елементів-даних класу $page_address, $params */

function SetParam($param_name, $param_value) /* встановити значення $param_value параметру з іменем $param_name */

function GetPageWithParams()

function GetPage()

function ShowPage()

function ShowPageWithParams()

}

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]