Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
diplom_specialist ФІКТ.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
8.81 Mб
Скачать

Список літератури

 1. Хьюгс С., Змиевский А. «РНР. Руководство разработчика», М.: DiaSoft, 2001, –384 с.

 2. Вайк Аллен, «РНР. Справочник», К.: Издательство «ДиаСофт», 2001, – 448 с.

 3. Колисниченко Д.Н. «Самоучитель РНР 5», СПб.: «Наука и техника», 2004,– 556 с.

 4. Ульман Л. «MySQL», СПб.: «ДМК Пресс», 2004, 352 с.

 5. Ахо А., Хопкрофт Э., Ульман Дж. «Структуры данных и алгоритмы», М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 384 стр.

 6. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест «Алгоритмы: построение и анализ» М.: МЦНМО, 2000, – 960 стр.

 7. Страуструп Б. «Язык программирования С++» М.-СПб: «Бином», 2001.

 8. Гурман Д. «JavaScript. Библия пользователя», М. : «Діалектика», 2002, -958 с.

 9. Мазуркевич А. «PHP: настольная книга программиста», М.: Новое знание, 2003, – 480 с.

 10. Аткинсон, Леон «MySQL. Библиотека профессионала», – Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002, – 624 с.

 11. Ульман Л. «Основы программирования на РНР», – Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001, – 288 с.

 12. Матросов А.В., Сергеев А. О., Цаунин М. П. «HTML 4.0», – СПб.: БХВ – Петербург, 2003, – 672 с.

 13. Петюшкин А. В. «HTML. Экспресс-курс», – СПб.: БХВ – Петербург, 2003,– 256 с.

 14. Гончаров А. «Самоучитель HTML», – СПб.: Питер, 2002, – 240 с.

 15. Котеров Д. В. «Самоучитель PHP4», – СПб.: БХВ – Петербург, 2003, – 576 с.

 1. Аргерих Л. и др. «Профессиональное PHP программирование», 2 издание, – пер. с англ., – СПб.: Символ–Плюс, 2003, – 1048 с.

 2. Харрис Э. «PHP/MySQL для начинающих», пер. с англ., – М.: КУДИЦ–ОБРАЗ, 2005, – 384 с.

 3. Вильямсон Х. «Универсальный Dynamic HTML. Библиотека программиста», – СПб.: Питер, 2001, – 2004 с.

 4. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. «Построение и анализ вычислитель-ных алгоритмов». – М.: Мир, 1979. – 535 с.

 5. Фейсон Т. «Объектно-ориентированное программирование на Borland C++ 4.5.» – К.: «Диалектика», 1996. – 544 с.

 6. Т.А. Павловская «С/С++. Программирование на языке высокого уровня».– СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

 7. Буч Г., Якобсон А., Рамбо Дж. «UML. Классика Computer Science». – СПб.: Питер, 2006. – 736 стр.

Додаток №1 «Охорона праці»

При розробці даного дипломного проекту розробником програмного продукту використовувалося робоче місце, що складається з наступних основних компонентів:

 • персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, миша);

 • принтер.

Рис. 20. Робоче місце розроблювача проекту

Споживана потужність устаткування:

 • Процесора P667 ;

 • Монітора 17”;

 • Принтера .

Сумарна споживана потужність устаткуванням P=480w.

У процесі розробки програмного продукту виконувалися правила охорони праці при експлуатації ЕОМ, описані нижче.

Правила охорони праці при експлуатації еом Загальні положення

Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі — Правила) поширюються на всі підприємства, організації, юридичних осіб, незалежно від форми власності, відомчої належності, видів діяльності, і на фізичних осіб (які займаються підприємницькою діяльністю з правом наймання робочої сили), що здійснюють розробку, виробництво і використання електронно-обчислювальних машин і персональних комп'ютерів (далі - ЕОМ), чи виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ.

Правила встановлюють вимоги безпеки і санітарно-гігієнічні вимоги до устаткування робочих місць користувачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ, відповідно до сучасного стану техніки і наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ і з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, стандарти ISO, MPRII).

Вимоги Правил не поширюються на:

 • комп'ютерні класи вищих і середніх навчальних закладів, майстерні професійно-технічних навчальних закладів;

 • робочі місця операторів ЕОМ, які використовуються у сфері керування й експлуатації атомних електростанцій;

 • робочі місця пілотів, чи водіїв-операторів транспортних засобів, обладнаних ЕОМ, ЕОМ у системах обробки даних на бортах засобів повідомлення й ЕОМ у складі машин і устаткування, що переміщується у процесі роботи;

 • так називані портативні системи обробки даних, якщо вони використовуються на робочому місці мінливо;

 • обчислювальні машинки (калькулятори), каси, які регіструють, і прилади з невеликими пристроями індикації чи даних результатів вимірів;

 • друкарські машинки класичної конструкції, обладнані відеотерміналом (так названі дисплейні друкарські машинки);

 • комп'ютерні ігрові автомати і системи обробки даних, призначені для суспільного користування.

Вимоги Правил є обов'язковими для всіх працівників при організації і виконанні робіт, пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням і ремонтом ЕОМ, а також при проектуванні і реконструкції підприємств, їхніх виробничих об'єктів, споруджень і робочих місць, обладнаних ЕОМ.

Робочі місця повинні в повному обсязі задовольняти вимогам даних Правил.

Власники, керівники служб і структурних підрозділів, безпосередні керівники робіт та інші посадові особи підприємств, фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю з правом наймання робочої сили, забезпечують виконання даних Правил у межах покладених на них задач і функціональних обов'язків відповідно до чинного законодавства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]