Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
diplom_specialist ФІКТ.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
8.81 Mб
Скачать

7. Керівництво програмісту

7.1. Допоміжні плагіни для верстки у Mozilla FireFox

Існує велика кількість цікавих плагінів для браузеру Mozilla FireFox. Завантажити їх можна з офіціального сайту Mozilla FireFox. Для полегшення верстки веб-сайту даного дипломного проекту, були використані наступні плагіни:

1. ColorZilla– пагін, який дозволяє визначити код кольору на сторінці сайту. Даний пагін відображається у вигляді піпетки і знаходиться у нижній лівій частині вікна браузера.

2. MeasureIt лінійка, дозволяє виміряти висоту та ширину об’єкту на сторінці в пікселях. Даний плагін також знаходиться у нижній лівій чстині вікна браузера.

3. HTML Validator – цей плагін допомагає писати валідний HTML-код. Іконка плагіна розміщується в нижній правій частині вікна браузера та відображає статус HTML-валідності сторінки. При двійному кліку відкривається HTML-код завантаженої сторінки з описом помилок та шляхами їх усунення.

4. Web-developer – потужний плагін з великою кількістю можливостей, з який для розробки даного веб-сайту було використано тільки валідацію CSS (Меню/Инструмены/Web Developer/Инструменты/Validate CSS).

5. FireBug – самий потужний та цікавий плагін для веб-розробника. Даний плагін дозволяє «на живу» відредагувати завантажену сторінку, змінити її HTML та CSS, побачити і оцінити зроблені зміни.Даний плагін дуже зручний для пошуку фрагменту коду, що відповідає за виведення того або іншого блоку на сторінці і відповідного йому CSS-стиля. Даний плагін розміщений в нижній правій частині вікна браузера або можна також скористатися клавішею F12 для його виклику.

7.2. Структура бази даних

Рис. 7.1. Структура бази даних

Далі наводиться опис структури кожної таблиці.

Таблиця «admins». У таблиці зберігаються облікові записи адміністраторів.

 • admin_id  – int(11) – ID-номер адміністратора;

 • admin_login – varchar(20) – логін;

 • admin_password  – text – пароль;

 • admin_email  – varchar(50) – адреса електронної пошти;

 • admin_roles  – text – права доступу;

 • admin_lastaccess  – datetime – дата останнього доступу;

 • admin_name  – varchar(50) – прізвище, ім’я адміністратора;

 • admin_occupation  – varchar(50) – назва посади адміністратора;

 • admin_homedir – varchar(50) – ім’я папки на сервері, у якій будуть зберігатися файли адміністратора;

Таблиця «news».

 • news_id – int(11) – ID-номер новини;

 • news_title – text – заголовок новини;

 • news_short_text – text – короткий текст;

 • news_date – datetime – дата;

 • news_description – короткий опис новини (для відображення у метатегах);

 • news_keywords – ключові слова (для відображення у метатегах);

Таблиця «indexes».

 • index_id – int(11) – ID-номер запису;

 • index_text – text – містить ключові слова;

 • index_type – varchar(15) – абревіатура модуля;

 • index_number – int(11) – кодовий номер сторінки у заданому модулі;

 • index_lang– varchar (11) – мова, якою подається інформація;

Таблиця «left_menu».

 • item_id – int(11) – ID-номер пункту меню;

 • item_title – text – назва пункту меню;

 • item_link – varchar(30) – посилання;

 • item_target – enum('1', '2') – 1 – відкривати у існуючому вікні; 2 – відкривати у новому вікні;

 • item_bold – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту жирним шрифтом;

 • item_italic – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту курсивом;

 • item_underline – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту підкресленням;

 • item_level – int(11) – рівень вкладеності пункту;

Таблиця «right_menu».

 • item_id – int(11) – ID-номер пункту меню;

 • item_title – text – назва пункту меню;

 • item_link – varchar(30) – посилання;

 • item_target – enum('1', '2') – 1 – відкривати у існуючому вікні; 2 – відкривати у новому вікні;

 • item_bold – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту жирним шрифтом;

 • item_italic – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту курсивом;

 • item_underline – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту підкресленням;

 • item_level – int(11) – рівень вкладеності пункту;

Таблиця «chapters».

 • chapter_id  – int(11) – ID-номер розділу;

 • chapter_name  – text – назва розділу;

 • chapter_parent_id  – int(11) – «батьківський» розділ;

 • chapter_keywords – text – ключові слова (для відображення у метатегах);

 • chapter_description – text – короткий опис розділу (для відображення у метатегах);

 • chapter_text– текст, який відображається як опис розділу;

Таблиця «pages».

 • page_id – int(11) – ID-номер сторінки;

 • page_name – text – назва сторінки;

 • page_date_of_creation – datetime – дата створення сторінки;

 • page_date_of_modification – datetime – дата останньої модифікації сторінки;

 • page_chapter_id – int(11) – ID-номер розділу;

 • page_position – bigint(20) – порядковий номер сторінки (використовується для ручного управління порядком відображення сторінок).

 • page _keywords – ключові слова (для відображення у метатегах);

 • page_description - короткий опис сторінки (для відображення у метатегах);

Таблиця «categories».

 • category_id – int(11) – ID-номер категорії товару;

 • category_name – varchar(20) – назва категорії товару;

 • category_short_text – text – короткий текст;

 • category_keywords – text – ключові слова (для відображення у метатегах);

 • category_description – text – короткий опис категорії (для відображення у метатегах);

 • category_position – bigint(20) – порядковий номер категорії (використовується для ручного управління порядком відображення сторінок).

Таблиця «products».

 • product_id – int(11) – ID-номер товару;

 • product_name – varchar(20) – назва товару;

 • product_short_text – text – короткий текст;

 • product_keywords – text – ключові слова (для відображення у метатегах);;

 • product_description – text – короткий опис товару (для відображення у метатегах);

 • product_position – bigint(20) – порядковий номер товару (використовується для ручного управління порядком відображення товарів).

 • category_id– bigint(20) –ID-категорії, до якої належить товар.

Таблиця «photogallery_albums».

 • album_id – int(11) – ID-номер альбому;

 • album_name – varchar(255) – назва альбому;

 • album_caption – text – опис альбому;

 • album_date_of_creation – datetime – дата створення альбому;

 • album_date_of_modification – datetime – дата модифікації альбому;

 • album_default_thumb_id – int(11) – ID-фотографії, яка винесена на обкладинку альбому;

 • album_position – int(11) – порядковий номер альбому (використовується для сортування альбомів);

Таблиця «photogallery_pictures».

 • picture_id – int(11) – ID-номер фотографії;

 • picture_name – varchar(255) – назва фотографії;

 • picture_caption – text – короткий опис фотографії;

 • picture_date_of_creation – datetime – дата розміщення фотографії;

 • picture_position – int(11) – позиція альбому (використовується при сортуванні);

 • picture_album_id – int(11) – ID-номер альбому.

Таблиця «polls».

 • poll_id – int(11) – ID-номер голосування;

 • poll_text – text – текст запитання;

 • poll_answers – text – варіанти відповідей;

 • poll_values – text – кількість голосів за кожний з варіантів відповідей;

 • poll_creation_date – datetime – дата та час створення голосування;

 • poll_enabled - enum('Y','N','H') – параметри відображення голосування;

Таблиця «pollsip».

 • ip_id – int(11) – ID запису;

 • ip_address – varchar(20) – IP-адреса;

 • poll_id – int(11) – ID-номер голосування;

 • ip_date – datetime – дата та час голосу;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]