Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dohovir-kupivli-prodazh.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
113.66 Кб
Скачать

Договір купівлі – продажу

м. Київ „____” ____________ 2011р.

ПРОДАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________________________________», в особі директора _________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

ПОКУПЕЦЬ: _____________________________________________________________ в особі _________________________________________________________________________з іншої сторони, що надалі іменуються „Сторони”, а кожна окремо „Сторона”, уклали цей Договір купівлі - продажу (надалі іменується "Договір") про наступне:

 1. Предмет договору

  1. Продавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передає у власність Покупцю Товари, перелік та вартість яких визначена у Специфікації ( Додаток №1 до цього Договору), а Покупець приймає такі Товари та оплачує їх в порядку та на умовах, що визначені даним Договором.

 1. Вартірсть товарів та порядок розрахунків

  1. Вартість товарів, що є предметом цього Договору вказується в Додатку №1, який є невід'ємною частинами Договору. Ціни вказуються в національній валюті України, включаючи ПДВ.

  2. Розрахунки за цим договором здійснюються в наступному порядку:

   1. 50% від вартості товарів, визначені відповідно до п. 2.1. Покупець сплачує на протязі 3 (трьох) банківських днів після укладення даного Договору;

   2. 50% від вартості товарів, визначені відповідно до п. 2.1. Покупець оплачуються Покупцем на протязі 3 (трьох) банківських днів з дня повідомлення Продавцем про готовність товарів для передачі Покупцю.

  3. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті України, шляхом перерахування належної до сплати суми на банківський рахунок Продавця.

  4. Вартість товарів, визначена відповідно до п. 2.1 цього Договору зміні не підлягає.

 1. Якість, упаковка та маркування товару

  1. Товар, який є предметом Договору, повинен відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам, санітарним, гігієнічним стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України.

  2. Продавець гарантує, що товари, які є предметом за цим Договором, є безпечними для життя, здоров’я, навколишнього середовища, а також не завдадуть шкоди Покупцю. Якщо для безпечного використання товарів, їх зберігання, транспортування необхідно додержувати спеціальних правил, Продавець зобов’язаний надати відповідні правила Покупцю.

  3. Якість товару, що поставляється за Договором, повинна підтверджуватися сертифікатом якості/сертифікатом відповідності (у випадку, якщо товар підлягає сертифікації) та/або висновками санітарно - гігієнічної експертизи, а також іншими документами, які є необхідними для товару даного виду згідно з чинними правилами торгівлі, санітарно-епідеміологічного законодавства України та законодавства про захист прав споживачів. При наданні Продавцем Покупцю копій таких документів, вони повинні бути оформлені в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Продавець несе відповідальність за достовірність вищезазначених документів.

  4. Товар, що є предметом за цим Договором, повинен бути упакований у тару згідно з технічними умовами виробника відповідного товару. Кожна упакована частина товару (кожне пакувальне місце), повинна мати маркування на тарі, упаковці або бирці (ярлику) згідно з відповідними стандартами або технічними умовами виробника. При поставці Товару, на якій порушена цілісність упаковки, Покупець має право не приймати такий Товар і повернути його Продавцю.

  5. Продавець несе відповідальність перед Покупцем за будь – які пошкодження, дефекти, втрати, які відбулися з Товаром через погану чи неправильну упаковку, маркування, неналежну тару.

  6. У разі, коли товар, що передається Покупцю потребує надання гарантійних талонів (інших гарантійних документів), технічних паспортів, інструкцій по експлуатації, сертифікатів відповідності, відповідні документи у належній кількості надаються Продавцем під час передачі товару. При цьому всі необхідні документи повинні бути викладені українською мовою.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]