Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DIPLOM_titulka_ramki_OBROBKA.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
461.31 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний технологічний університет

Гірничо-екологічний факультет

Кафедра геотехнологій

ім. проф. Бакка М.Т.

Пояснювальна записка до дипломного проекту

спеціаліста а

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

спеціальності: 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин”

на тему: "Удосконалення технології обробки каменю

в умовах ПП "Іванов"

Виконавець: І.І. Іванов

(підпис)

Керівники

Прізвище, ініціали

Оцінка

Підпис

Проекту

Коробійчук В.В.

Розділів

Загальні відомості про підприємство

Ремезова О.О.

Технологічний

Коробійчук В.В.

Охорона праці і навколишнього середовища

Сивко В.Й.

Електротехнічний

Криворучко А.О.

Економічний

Проценко Н.Б.

Рецензент

Нормоконтролер

Камських О.В.

Житомир

2012

Затверджено:

Завідувач кафедри

геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т.

______________ Підвисоцький В.Т.

(підпис)

" " 2012 р. (дата)

Завдання на дипломний проект

спеціаліста а

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

студента групи РР-20 Іванова Івана Івановича

Тема дипломного проекту: " Удосконалення технології обробки каменю

в умовах ПП "Іванов"

затверджена наказом ректора ЖДТУ від " " 2012 р. №____

Розділ

Зміст завдання

Термін виконання

Геологія

Дати характеристику сировини та її фізико-механічні властивості. Проаналізувати номенклатуру продукції, яку виготовляє підприємство

05.04.2012

Технологічна частина

На основі матеріалів переддипломної практики та інших джерел розробити рекомендації по підвищенню ефективності обробки природного каменю

10.04.2012

Охорона праці і навколишнього середовища

Розробити і обґрунтувати заходи щодо безпечних умов праці на робочих місцях робітників каменеобробного підприємства та заходи по захисту навколишнього середовища

15.04.2012

Електротехнічна частина

Виконати розрахунки електричних навантажень підприємства з врахуванням нових технологічних рішень, що прийняті в проекті

20.04.2012

Економічна частина

Виконати розрахунки економічного ефекту, що має бути досягнутий за рахунок впровадження результатів проектування

25.04.2012

Завдання видав: ______________ Коробійчук В.В.

(підпис)

Завдання прийняв до виконання: ______________ Іванов І.І.

(підпис)

Дата видачі завдання " " березня 2012 р.

Термін подання дипломного проекту до ДЕК " " травня 2012 р.