Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

Тема 11. Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання

Поняття та види цін, порядок їх встановлення в сфері господарювання. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами. Санкції за порушення порядку ціноутворення. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського розрахунку). Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій. Форми безготівкових розрахунків. Правові засади банківської та фінансової діяльності. Поняття та види фінансових та банківських операцій. Поняття, ознаки та види кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу. Страхування у сфері господарювання. Правові засади діяльності фондової біржі. Правові засади аудиторської діяльності.

Тема 12. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання. Поняття інноваційної діяльності, джерела її регулювання та стимулювання. Види і форми здійснення інвестицій. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України. Встановлення особливих режимів господарювання як напрямок стимулювання інвестицій.

Тема 13. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання

Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно з ІНКОТЕРМС: поняття та групи. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Антидемпінгові, антисубсидаційні та спеціальні заходи в ЗЕД. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Тема 14. Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання

Поняття та функції юридичної служби (юрисконсульта) на підприємстві. Взаємодія юридичної служби (юрисконсульта) з іншими структурними підрозділами підприємства. Обрання юридичною службою (юрисконсультом) способу захисту порушеного права суб’єкта господарювання. Організація договірної роботи на підприємстві. Тактика та стратегія захисту прав та інтересів суб’єкта господарювання. Організація взаємодії підприємства з контролюючими органами. Забезпечення законності при проведенні перевірок. Організація заходів із попередження рейдерства та усунення його наслідків як функція юридичної служби (юрисконсульта).

4. Структура навчальної дисципліни Загальна частина

Тема №

лекції

практичні

самостійна робота

Тема 1. Господарське право в системі права

4

4

8

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні

2

2

4

Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності

4

4

6

Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права 2

4

4

8

Тема 5. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

2

2

8

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство

2

2

8

Тема 7. Відповідальність у сфері господарювання

2

2

8

ВСЬОГО:

20

20

50

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]