Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство

Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства. Поняття економічної конкуренції. Конкуренція у странах ЄС. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви. Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці. Правове становище та компетенція Антимонопольного комітету України. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Тема 7. Відповідальність у сфері господарювання

Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько-правової відповідальності. Склад господарського правопорушення. Конфіскація як форма господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції приватноправового характеру. Адміністративно-господарський штраф як форма господарсько-правової відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

Спеціальна частина

Тема 8. Господарські зобов’язання та договори

Специфіка господарсько-правового регулювання зобов’язальних відносин, окремих галузей економіки та видів економічної діяльності. Поняття, функції та види господарських зобов'язань. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види. Майново-господарські зобов’язання. Принципи виконання господарських зобов'язань. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань. Поняття, види, функції та ознаки господарських договорів. Істотні умови господарських договорів. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними.

Тема 9. Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності

Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності. Договір поставки: зміст, форма, права та обов’язки сторін, відповідальність. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення. Порядок прийняття продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки. Роздрібна торгівля: договірне забезпечення та умови здійснення. Поставка на виконання державного замовлення. Договір енергопостачання. Об’єкти, суб’єкти угод приватизації. Способи та стадії приватизаційного процесу. Договір зберігання на товарному складі. Міна (бартер) в сфері господарювання та її податкові обмеження. Особливість договору господарської оренди по відношенню до договору загально-цивільного найму. Договір оренди державного та комунального майна. Правове регулювання договору фінансового лізингу.

Тема 10. Особливості господарсько-правового регулювання надання послуг та виконання робіт

Правові засади надання послуги та виконання робіт в сфері господарювання. Правове регулювання посередницьких відносин в сфері господарювання. Правові засади комерційної концесії. Договір концесії. Правове регулювання господарської діяльності із перевезення вантажів. Договірне забезпечення перевезення вантажів в сфері господарювання. Правове регулювання господарських відносин при капітальному будівництві. Порядок укладання та зміст договорів, що забезпечують капітальне будівництво. Порядок фінансування будівництва. Особливість фінансування будівництва житла.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]