Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

3. Програма навчальної дисципліни загальна частина

Тема 1. Господарське право в системі права

Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Метод, принципи та інші системні елементи господарського права. Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності. Джерела (форми) господарського права. Загальна характеристика Господарського кодексу України. Господарсько-правові норми: поняття та види. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні

Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку. Методи та форми державного регулювання господарських відносин. Поняття та форми державної господарської діяльності. Державне замовлення та фінансування. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та способи. Мале підприємництво: поняття та правова природа.

Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності

Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок. Установчі документи суб’єктів господарювання. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання. Ліцензування господарської діяльності. Патентування деяких видів підприємництва. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права

Поняття та види суб'єктів господарювання. Поняття та види підприємств, теорія „персоніфікації підприємств” („господарчого органу”). Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств. Суб’єкти корпоративних прав та порядок реалізації їх прав і обов’язків. Акціонерне товариство: поняття та умови діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю: поняття та правова природа. Повне товариство та командитне товариство. Правовий статус господарських об’єднань. Об’єднання фізичних осіб: поняття та види. Холдинги: поняття та правова природа. Промислово-фінансові групи. Торгово-промислові палати. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів. Фондова біржа: поняття та правова природа. Товарна біржа. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

Тема 5. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання

Поняття правового режиму майна господарських організацій. Види правових режимів майна. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності. Право господарського відання та оперативного управління. Право промислової власності в господарських відносинах. Правова природа промислової власності. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]