Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

6. Самостійна робота

Тема №

Самостійна робота

Тема 1. Господарське право в системі права

8

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні

4

Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності

6

Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права 2

8

Тема 5. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

8

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство

8

Тема 7. Відповідальність у сфері господарювання

8

Тема 8. Господарські зобов’язання та договори

8

Тема 9. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

4

Тема 10. Особливості господарсько-правового регулювання надання послуг та виконання робіт

6

Тема 11. Правове регулювання ціноутворення, розрахунків та фінансової діяльності у сфері господарювання

8

Тема 12. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

8

Тема 13. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері господарювання

8

Тема 14. Правова робота в діяльності суб’єктів господарювання

8

Всього:

100

7. Індивідуальні завдання Теми рефератів:

1. Поняття господарського права. Співвідношення господарського з іншими галузями права.

 1. Предмет, метод, принципи правового регулювання господарського права.

 2. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.

 3. Підприємництво: поняття, ознаки, класифікація. Сутність підприємництва в економічній теорії.

 4. Господарська некомерційна діяльність як предмет регулювання господарського права: поняття, суб’єкти, значення.

 5. Система господарського законодавства. Проблеми розвитку і вдосконалення господарського законодавства.

 6. Поняття, заходи державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.

 7. Способи та форми підтримки малого підприємництва.

 8. Поняття та складові легалізації (легітимації) суб’єктів господарювання

 9. Загальна характеристика державної реєстрації, поняття, цілі та принципи.

 10. Поняття, види патентування і види діяльності, що підлягають патентуванню.

 11. Дозвільна система у сфері господарювання

 12. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права.

 13. Поняття підприємства як самостійного суб’єкта господарювання та його види.

 14. Правовий статус фізичної особи-підприємця.

 15. Господарські об’єднання – поняття, види, специфіка.

 16. Холдингові компанії та дочірні підприємства

 17. Кредитні спілки та інші фінансові установи у сфері господарювання.

 18. Загальна характеристика та функції торгівельно-промислових палат.

 19. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст.

 20. Право господарського відання та оперативного управління.

 21. Правовий режим та види цінних паперів у господарській діяльності.

 22. Поняття та види господарських зобов’язань.

 23. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

 24. Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції.

 25. Поняття недобросовісної конкуренції.

 26. Принципи комерційного розрахунку та власного комерційного ризику у господарській діяльності

 27. Історія виникнення та поняття неплатоспроможності та банкрутства.

 28. Основні суб’єкти та стадії провадження у справі про банкрутство.

 29. Поняття та функції юридичної служби на підприємстві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]