Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

11.2. Допоміжна

 1. Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності: Закон України від 08 липня 2011 р. // www.kiev.rada.ua

 2. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07 липня 2011 р. // www.kiev.rada.ua

 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг: Закон України від 07 липня 2011 р. // Голос України вiд 06.08.2011 - № 145.

 4. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19 травня 2011 р. // Голос України вiд 16.06.2011 - № 108.

 5. - Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 11. - Ст. 94.

 6. Про заборону грального бізнесу в Україні: Закон України від 15 травня 2009 р. //  Голос України вiд 25.06.2009 - № 116.

 7. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р. // Голос України вiд 12.03.2011 - № 45.

 8. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. // Голос України вiд 09.02.2011 - № 24.

 9. Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: Постанова Кабінету міністрів України від 22 січня 1996 р. // ДІБП. – 1996. - № 3. – С. 33-37.

 10. Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей: Закон України від 2 червня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 25. – Стор. 51.

 11. Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент: постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1258 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 20. - Стор. 89.

 12. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 51. - Ст. 447.

 13. Про спрощену систему оподатковування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03 липня 98 р. № 727/98 в редакції від 30 липня 2005 р. // Урядовий кур′єр. – 1988. - № 128.

 14. Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 “Про спрощену систему оподатковування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”: Указ Президента України від 28 липня 1999 р. № 746 /99 // Офіційний вісник України. – 1999. - №26. – С. 27.

 15. Рекомендації парламентських слухань „Проблемні питання розвитку підприємництва в Україні: регуляторна політика держави та заходи щодо підтримки малого та середнього бізнесу”: Схвалено Постановою Верховної Ради України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 1. - Ст. 2.

 16. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва: Указ Президента України від 12 травня 2005 р. № 779/2005 // Урядовий кур’єр. - 20.05.2005 р. - № 92.

 17. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 9.

 18. Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки: Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 221.

 19. Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України: Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 16.

 20. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р // Офіційний вісник України. – 2001. - № 14.

 21. Про заходи підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України від 4 березня 1998 р. // ВВАС України. – 1998. – № 3. – С. 16-19.

 22. Про заходи підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи: Указ Президента України від 4 березня 1998 р. // УК. – 2000. – 20 вересня.

 23. Про тимчасове призупинення діяльності підприємств в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі і надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів: Постанова Верховної Ради України від 25 січня 1995 р. // УК. – 1995. – № 25-26.

 24. Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про електроенергетику: Постанова Кабінету України від 21 липня 1999 р. // УК. – 1999. – 9 вересня.

 25. Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Наказ Державної податкової адміністрації України від 4 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 42.

 26. Про деякі питання застосування майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 29 квітня 1994 р. // ЗРАПВАС України. – 1994. - № 1.

 27. Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.

 28. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 2. – С. 92-101.

 29. Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в аренду яких не допускається: Декрет кабінету міністрів України від 31 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. - № 11. – Ст. 96.

 30. Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. в редакції постанови від 3 січня 2003 р. // ЗП України. – 1995. - № 12. – ст. 276.

 31. Про порядок оценки арендованного недвижимого имущества, включающего неотъемлемые улучшения, осуществленные за время его аренды, во время приватизации: приказ Фонда государственного имущества Украины от 27 февраля 2004 г. // Офіційний вісник України . – 2004. - № 12. – Ст. 773.

 32. Типовій договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затверджений наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 52. – Ст. 2281.

 33. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25.03.2005 р. „Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з перевезенням вантажів морським транспортом” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 87 - 90.

 34. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 10.03.2005 р. „Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з виконанням зобов’язань за договорами підряду” // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 79-80.

 35. Про реєстр концесійних договорів: Постанова КМУ від 18 січня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 3.

 36. Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів // УК. – 2000. – 17 травня.

 37. Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу на укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 15.

 38. Типовій концесійний договір, затверджений постановою КМУ від 12 квітня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 15.

 39. Про затвердження Порядку провадження торгівельною діяльністю та правил торгівельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. // Урядовий кур'єр. – 2006. - № 122.

 40. Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.96р. // Урядовий кур'єр. – 1996. - № 84-85.

 41. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.98 р. в редакції від 17.08.2002 р. // Урядовий кур'єр. – 1998. - № 129-130.

 42. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 26.02.2002 р. // Офіційний вісник. – 2002. - № 13.

 43. Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.07.2003 р. // Офіційний вісник. – 2003. - № 30.

 44. 51. Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.03.2004 р. // Офіційний вісник. – 2004. - № 13.

 45. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 29.03.99р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 97-98.

 46. Про затвердження Правил продажу товарів поштою: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 17.03.99 р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 13.

 47. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.11.1993 р. // www. kiev.rada.gov.ua

 48. Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94 р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.

 49. Про затвердження Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню: наказ Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 3 грудня 2001 р. № 480/294 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. – Ст.2323.

 50. Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку: постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 803 в редакції 13 квітня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 24. - Т.1. - Ст.1161.

 51. Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 135 в редакції від 13 червня 2002 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - № 5. – С. 12.

 52. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. // www. kiev.rada.gov.ua

 53. Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. № 52 в редакції від 19 квітня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 19. - Ст. 801.

 54. Аузан А., Крючкова П. Административные барьеры в экономике: задачи деблокирования // Вопросы экономики. - 2001. - № 5. - С.73-88.

 55. Александрова О. Новая редакция закона „О рекламе”: что интересного? // Бухгалтерская неделя, № 41/03, 13.10.2003, с. 18.

 56. Алямкін В. Виконання договору поставки // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4. – С. 44-47.

 57. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: организационные формы, поиск и выбор партнеров // Бизнес - Информ. 1997. - № 10. – с. 34.

 58. Андрощук Г., Денисюк В. Типовые условия франчайзингового договора // ПХ и П. – 1997. - № 4. – с. 40.

 59. Андрощук Г., Денисюк В. Франчайзинг: права и обязанности партнеров // Бизнес Информ – 1997. - № 11. – с. 47.

 60. Апанасенко К. Правове регулювання оренди основних фондів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 102-105.

 61. Бакалінська О. Актуальні проблеми захисту ділової репутації суб’єктів господарювання у конкурентному праві України // Підприємництво, господарство та право. – 2008. - № 7. – С. 8-12.

 62. Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 21-24.

 63. Богун В. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Юридичний журнал. – 2004. - № 2.

 64. Бедринец Н. Д. Франчайзинг: мировой опыт и перспективы развития на Украине // Финансы предприятий. – 2001. - № 2. – с. 96.

 65. Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Підприємництво, господарство і право. – 1997. - № 1. – С. 12-15.

 66. Белоусов И.К. К вопросу о правовом регулировании отношений по договору поставки // Хозяйство и право. – 1995. - № 3. – С. 37-39.

 67. Булгакова І.В. Господарське право України. – К.: Прецедент. – 2006. – 346 с.

 68. Быков А.Г. План и хозяйственный договор. – М., Изд-во Московского университета, 1975. – 158 с.

 69. Ващенко Н., Кублій А. Структурні особливості розвитку транспортної ситеми України // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 148-151.

 70. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624 с.

 71. Винник О.М. Общество с ограниченной ответственностью: преимущества и недостатки // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 7. – С. 7-11.

 72. Вінник О.М. Правове становище дочірних підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 1. – С. 3-7.

 73. Вінник О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище: Монографія. – К., 1998.

 74. Вихров А. Хозяйственное право как учебная дисциплина // Право України. – 2006. - № 12. – С. 34-38.

 75. Вінник О.М. Проблеми відповідальності суб’єктів господарювання, їх учасників і власників майна // ВВАС України. – 1998. - № 3. – С. 130-136.

 76. Вінник О.М. Щодо питання про критерії розмежування адміністративних та господарських договорів // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 2. – С. 71-80.

 77. Віхров О. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції як засоби забезпечення виконання організаційно-господарських зобов’язань // Право України. – 2009. - № 8. – С. 95-99.

 78. Величко О. Л. Договір франчайзингу // Юридичний журнал. – 2003. - № 1. – с. 75.

 79. Веселкова Е.Е. Некоторые правовые аспекты соглашений по защите инвестиций // Закон и право – 2002. - № 10. - С. 51-53.

 80. Вердников В.Г. Хозяйственные договоры. – М.: ВЮЗИ, 1965. – 118 с.

 81. Веретельник Л.К. Систематизація договорів у цивільному праві: Автореф. дис. ... канд. юрид.наук. – Х., 2007. – 22 с.

 82. Внешнеэкономическая деятельность. Сб. научных трудов / Под общей ред. д-ра экон. наук, проф. академика АЕН Украины Ю.В. Макогона. – Донецк, 1998. – 292 с.

 83. Грищенко Г. Законодавчі гарантії захисту іноземних інвестицій // Право України - 1996. - № 7 - С. 28-31.

 84. Грудницька С. Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств // Право України. – 1994. - № 9. – С. 5-9.

 85. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. - Х.: „Одіссей”, 2005. - 608 с.

 86. Господарське право: Навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.

 87. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006 – 832 с.

 88. Державне управління. Теорія і практика. За ред. проф. В.Б. Авер’янова. – К., 1998.

 89. Джумагельдієва Г.Д. Правове регулювання цін і ціноутворення. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2004. – 18 с.

 90. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

 91. Добровольська В.В. Прогнозування і планування як засоби державного регулювання господарської діяльності // Право України. - 2009. - № 8. – С. 94-98.

 92. Долгополов А.М. Організація юридичної служби на підприємствах.: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000.

 93. Жорнокуй Ю. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій (корпоративних конфліктів) в акціонерних товариствах // Право України. – 2009. - № 10. – С 190-193.

 94. Журик Ю. Деякі питання правового статусу Антимонопольного комітету України // Підприємництво, господарство та право. – 2000. - № 4. – С. 17-20.

 95. Замойский И.Е. Эффективность хозяйственно-правовой работы. К.: Наук. думка, 1982.

 96. Знаменський Г.Л. Співвідношення загального і спеціального законодавства: методологічний аспект // ВісникАкадемії правових наук України. – 2003. - № 1. – С. 22-25.

 97. Иваниенко В.В. Ценообразование: Учебное пособие. – изд.2-е, перераб. и доп. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. - 152 с.

 98. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975. – 578 с.

 99. Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд. – К.: МАУП, 2003. - 108 с.

 100. Єлов В. Засновницькі документи про створення господарських об’єднань та їх зміст // Право України. – 1998. – 3 1. – С. 92-95.

 101. Калюжний Р.А., Ластовецький А.С. Вдосконалення дозвільно-реєстраційних процедур щодо підприємництва у ракурсі адміністративної реформи // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. - 2003. - № 5. - С. 58-77.

 102. Квасницкая О. Процедура государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 4. – С. 64-67.

 103. Квасницька О. Містобудівне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 12-16.

 104. Коростей В. Господарська норма права: теорія і практика // Право України. – 2009. - № 3. – С. 102-104.

 105. Кошубіна Н.П., Якубович Б.К. Господарське право . – Алчевск. ДГМІ, 2002. – 293 с.

 106. Косик С. Чи можливо укласти договір оренди з фізичною особою? // Економіка, фінанси, право. – 2002. - № 3. – С. 13-15.

 107. Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с анг. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 306 с.

 108. Кибенко Е. Международно-правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 5. – С. 3-10.

 109. Кудрявцева В. Проект Інвестиційного кодексу України: місце в системі господарського законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 6. – С. 81-84.

 110. Крутовський В.І. Розрахункова дисципліна: відповідальність за її порушення // ВВАС України. – 1998. - № 1. – С. 187-189.

 111. Корчак Н. Конкурентне законодавство: формування та перспективи розвитку в Україні // Підприємництво, господарство та право. – 1999. - № 10. – С. 16-19.

 112. Костусєв О. Інституціональні фактори, що обмежують конкуренцію в Україні // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. - № 3. – С. 4 – 9.

 113. Крутов В., Берлач Ю. Правове забезпечення протидії рейдерству // Право України. – 2009. - № 9. – С. 133-136.

 114. Кузьміна С. Правове регулювання запобігання недобросовісної конкуренції: окремі питання // Право України. – 2000. - № 3. – С. 44- 47.

 115. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і допов. – К.: МАУП, 2003. - 240 с.

 116. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 37.

 117. Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. – Харків, 2007. – 456 с.

 118. Мережко А.А. Договор в частном праве. – К.: Юстиниан, 2003. – 389 с.

 119. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки /За ред. І.Р. Михасюка. - Підручник. Друге вид. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. - 592 с.

 120. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник. В 2 т. Т.1 / Под ред. О.М. Олейник. - М.: Юристъ, 1999. – 727 с.

 121. Малиновська В. Поняття та місце захисного застереження у структурі зовнішньоекономічного контракту// Підприємництво, господарство і право. - 2001. -№ 4. - С. 61-63.

 122. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник. - Київ: Ділова України, 1996. - 352 с.

 123. Мамутов В.К. Экономика и право: Сб. науч. тр. – К.: Юринком Интер, 2003. – 544 с.

 124. Мамутов В.К. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності // Право України. – 2009. - № 9. – С. 83-86.

 125. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. – М., 1968.

 126. Мамутов В.К., Овсиенко В.В., Юдин В.Я. Предприятие и материальная ответственность. – К., 1976.

 127. Макода В.Є., Борисова К.С. Систематизація об’єктів інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства. – 2010. - № 2. – С. 94-103.

 128. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. Общие положения, курс лекций. Том 1. - М.: БЕК, 1994. - 298 с.

 129. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посіб. – К.: ВЦ „Академія”, 2003. – 280 с.

 130. Мамутов В.Н. Кодификация хозяйственного законодательства Украины в новых экономических условиях // Государство и право. - 1994. - № 6. - С.77-87.

 131. Морос С. Антимонопольний комітет України // ЗіБ. – 1995. – 20 вересня.

 132. Нецька Л.С. Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю // ВВАС України. - 2000. - № 1.

 133. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник.- К.: Атака.-1999. - 165 с.

 134. Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов’язань   // Підприємництво, господарство і право. – 2007. -   № 9. – С. 87 - 91.

 135. Предпринимательское право. Курс лекций / Под ред. Н.И. Клейн. – М.: Юрид лит., 1993. - 480 с.

 136. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

 137. Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України. – 2000. - № 5. – С. 45-47.

 138. Подцерковный О.П. Есть ли альтернатива праву полного хозяйственного ведения и праву оперативного управления? // Економіка та право. – 2002. – 3 2. – С. 86-93.

 139. Право власності в Україні: Навч. посіб. / За ред О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 140. Подцерковний О.П., Ломакіна О.А. Проблеми визначення методів та форм державного регулювання господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 8. – С. 3 - 6.

 141. Портер, Майкл Э. Конкуренция. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 495 с.

 142. Поляков Б. М. Ответственность и защита хозяйственных прав // Проблемы становления хозяйственного законодательства Украины. – Донецк, 1993. – С. 137-141.

 143. Попова А.В. принципи господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Вісник господарського судочинства. – 2010. - № 2. – С. 156-160.

 144. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 234 с.

 145. Поєдинок В.В. Інвестиція як правове поняття // Вісник господарського судочинства. – 2009. - № 5. – С. 58-64.

 146. Рєзнікова В.В. Правове становище страхових (перестрахових) брокерів як посередників на страховому ринку // Вісник господарського судочинства. – 2009. - № 5. – С. 87-95.

 147. Розовський Б. Про одну велику „неправду”, або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. – С. 127-129.

 148. Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 8. – С. 6-8.

 149. Саниахметова Н.А. Санкции, применяемые к предприятиям при осуществлении лицензирования предпринимательской деятельности, и правовые средства защиты от их необоснованного применения. – Підприємництво, господарство і право. – 1998. - № 10. – С. 6-9.

 150. Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. – Одесса, 1998.

 151. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М.: Юрид. лит. 1991. – 238 с.

 152. Спасибо-Фатеева И. Метаморфозы собственности или доморощенные холдинги // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 4. – С. 26-31.

 153. Спасибо-Фатеева И. Общая характеристика права собственности акционеров акционерного общества // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 2. – С. 15-19.

 154. Симсон О. Критерии квалификации инвестиционных договоров // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. - № 1. - С. 30-33.

 155. Семерак О. Дочірні підприємства - як форма здійснення іноземних інвестицій // Право України. - 1998. - № 3. - С. 27-30.

 156. Смітюх А.В. Стратагематика господарського процесу // Вісник господарського судочинства. - 2005. - №5. - С. 133-137.

 157. Смітюх А.В. Створення та використання однорідних процесуальних ситуацій в господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 97-99.

 158. Смітюх А.В. Процесуальний бліцкриг у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 100-102.

 159. Смітюх А.В. Щодо змісту поняття “процесуальна диверсія” // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 103-105.

 160. Смитюх А.В. Договор аренды: момент истины // Юридическая практика. – 15 ноября 2005. - № 46 (412). – С. 1, 20-21.

 161. Спасибо-Фатеева И. Общая характеристика права собственности акционеров акционерного общества // Підприємництво, господарство і право. – 1999. - № 2. – С. 15-19.

 162. Судовий розгляд спорів, пов'язаних з договорами оренди // Вісник господарського судочинства. – 2001. – 3 4. – С. 144-146.

 163. Танчук И.Е., Ефимочкин В.П., Абова Т.Е. Хозяйственные обязательства. – М.: Юрид. лит., 1970. – 456 с.       

 164. Талапина Э.В. Вопросы правового регулирования экономической функции государства // Государство и право. - 1999. - № 11. - С.73-79.

 165. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

 166. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению контрактов. – М. – 1994. – 234 с.

 167. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912 с.

 168. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. - Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

 169. Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник. - 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

 170. Шуміло І. Щодо визначення поняття „монопольного (домінуючого) становища” суб'єктів господарювання // Право України. – 2000. - № 4.

 171. Щербина В.С. До питання про господарську деліктологію // вісник Київського університету. Вип. 31, Юридичні науки. – К., 1990.

 172. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2000. - 224 с.

 173. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. 2-ге вид., виправл. - К.: Кондор, 2004. - 214 с.

 174. Чувпилин Е.Д., Дмитриев В.Г. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 323 c.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]