Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

10. Методичне забезпечення

 • підручники та нормативно-правові акти, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з порівняльного правознавства (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з порівняльного правознавства; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).

11. Рекомендована література

11.1. Базова

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 4. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // ВВР. - 2001. - N 37-38. - Ст. 189.

 5. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3. – Ст. 27.

 6. Податковий  кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України - 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556.

 7. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України // ВВР. – 2003. – N 31-32. – ст. 263.

 8. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000. // ВВР. – 2000. - N 36. - ст. 299.

 9. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 // ВВР. - 1991. - № 49. – Ст. 682.

 10. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. // ВВР. – 2008. - № 50-51. – ст. 384.

 11. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 // ВВР. – 1992. - № 10. – ст. 139.

 12. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998 // ВВР. – 1999. - № 5-6. – ст. 44.

 13. Про оренду державного та комунального майна: Закон України 10.04.1992 // ВВР. – 1992. - № 30. – ст. 416.

 14. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 // ВВР. – 2006. - № 46. – ст. 456.

 15. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – ст. 348.

 16. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 // ВВР. – 1992. - № 24. – ст. 350.

 17. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 // ВВР. – 1999. - № 37. – ст. 332.

 18. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 16. – ст. 68.

 19. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 // ВВР. – 2000. - № 51-52. – Ст. 451.

 20. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 16. – Ст. 706.

 21. Про планування та забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 р. // УК. – 2000. – 7 червня.

 22. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – ГУ. – 7 вересня.

 23. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 // ВВР. – 1999. - № 31. - ст. 246.

 24. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 // ВВР. – 1991. - № 47. – ст. 646.

 25. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 // ВВР. – 2003. - № 52. – ст. 377.

 26. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14. 02.92 р. // ВВР. – 1992. - № 20. - ст. 272.

 27. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. – 2003. - № 45. – ст. 363.

 28. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р. // ВВР. – 2001. - № 15. – Ст. 101.

 29. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 // ВВР. – 2001. - N 21. – Ст. 103.

 30. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91// ВВР. - 1992. - №10. - ст. 139.

 31. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. // ВВР. – 2006. - № 31. – Ст. 268.

 32. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. - N 5-6. - Ст. 30.

 33. Про холдингові компанії: Закон України від15.03.2006 р. // ВВР. - № 34. – Ст. 291.

 34. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. // ВВР. – 2002. - № 1. – ст. 1.

 35. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 13. - Ст. 52.

 36. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР), 2005, N 48, ст.483.

 37. Про відповідальність за несвоєчасність виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 5. - Ст. 28.

 38. - Про ціни та ціноутворення: Закон України від 03 грудня 1990 р. // ВВР. – 1990. - № 52. – Ст. 650.

 39. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 1. - Ст. 1.

 40. Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184.

 41. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 29. - Ст. 137.

 42. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 9-10. - Ст. 65.

 43. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 12-13. - Ст. 80.

 44. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. - Ст. 364.

 45. Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.95 р. в редакції Закону від 04 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 32. - Ст. 255.

 46. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 р. // Урядовий кур'єр. – 1999. - № 11-12. від 21.01.99р.

 47. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 24. - Ст. 128.

 48. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 31. - Ст. 268.

 49. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. в редакції Закону від 12 травня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.

 50. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. в ред Закону від 6 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 33. - Ст. 155.

 51. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46. - Ст. 411.

 52. Про відповідальність суб’єктів підпримницької жіяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29. - Ст. 240.

 53. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції Закону від 11 листопада 2011 р. // Урядовий кур’єр від 15.09.99 р. – № 172.

 54. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 36. - Ст. 266.

 55. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. в // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 47. – Ст. 646.

 56. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. //

 57. Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 19. - Ст. 80.

 58. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // ВВР. України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.

 59. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. - № 12. - Ст. 64.

 60. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 50. - Ст. 472.

 61. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. // ВВР.. – 2000. - № 3. - Ст. 238.

 62. Про охорону прав на промислові знаки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 34.

 63. 25. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 36.

 64. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 33. - Ст. 345.

 65. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 21. - Ст. 218.

 66. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.95 // ВВР. – 1996. - № 3. - Ст. 9.

 67. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // ВВР, 2010. - № 33. - ст. 471.

 68. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 // Офіційний Вісник України 2007. - № 44. - Ст. 1771.

 69. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

 70. Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010.

 71. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. – М., 1969. – 175 с.

 72. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

 73. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

 74. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.

 75. Розовський Б. Про одну велику "неправду", або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. С. 127-129.

 76. Вінник О. Пам'ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. с. 3-5.

 77. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Економіка та право : Науковий журнал.  2005.  № 1. ─ С.10-14.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]