Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konst_45-90.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать

77. Політико-правові засоби досконалення і гармонізації міжнаціональних відносин в Україні.

http://ua.textreferat.com/referat-11746.html

78. Адміністративно-територіальний пристрій України і порядок вирішення питань територіального ділення.

Административно-территориальное устройство - разделение территории страны на отдельные части - административно-территориальные единицы, сформированные для управления экономическим и социальным развитием определенных регионов.Современное административно-территориальное деление Украины сохранил советскую систему и старые названия.

Систему административно-территориального устройства Украины (статьями 132, 133 Конституции) составляют: Автономная республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села. Территория Украины разделена на 24 области и Автономную республику Крым.

На их территории есть 490 районов, 448 городов, в том числе 168 городов общегосударственного и областного подчинения, 121 район в городах, 896 поселков городского типа и 10222 сельские Советы. Каждая из этих единиц имеет свои органы территориального управления.

Области имеют определенные региональные особенности административно-территориального устройства. Количество районов, городов, поселков городского типа, сел в каждой области зависит от величины их территории, численности населения, исторических особенностей развития.

Межобластная специфика административно-территориального устройства заключается в различной сосредоточенности административных единиц и населенных пунктов (прежде городов и поселков городского типа) в развитых и гуще заселенных районах. В Украине такими регионами является Донбасс, индустриальное Поднепровье и центральная часть западных областей (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской).

Особенности территориально-административного устройства в сельских местностях заключаются в том, что количество сельских населенных пунктов почти втрое превышает число сельских Советов. В среднем по стране одна сельский Совет управляет тремя сельскими населенными пунктами. На севере страны, где преобладают небольшие деревни, одна сельский Совет управляет в 2-3 раза большим количеством сельских населенных пунктов, чем в южных или центральных регионах, где величина этих пунктов значительно больше.

Административно-территориальное устройство Украины постоянно меняется. Многие деревни превратились в поселки городского типа, немало поселков городского типа стали городами. Формируются новые и объединяются существующие районы.

79. Поняття та юридична природа державної влади.

Влада — явище соціальне. Соціальна влада присутня (хоча й у прихованій формі) скрізь, де є усталені об'єднання людей: у сім'ї, виробничих колективах, державі, тобто там, де є реальні можливості і спроможність впливати на поведінку людей за допомогою яких-небудь засобів. Динаміка розвитку будь-якої організованої спільності людей є боротьбою між владою і хаосом.

У найширшому значенні влада — завжди вольові відносини: індивіда до самого себе (влада над собою), між індивідами, групами, класами в суспільстві, між громадянином і державою, між посадовою особою і підлеглим, між державами. Реалізується вона у сфері особистої та суспільної діяльності — політичної, еконо­мічної, правової.

Основними компонентами влади є її суб'єкт, об'єкт, засоби (ресурси) і процес, що призводить до руху всі її елементи (механізм і засоби взаємодії суб'єкта і об'єкта).

Влада — завжди двостороння взаємодія суб'єкта і об'єкта. Влада ніколи не є відносинами лише однієї особи (або органа), якщо не мати на увазі владу людини над собою (але це вже психологічний, а не соціальний феномен). Влада означає відносини залежності між людьми: з одного боку, нав'язування волі когось іншого, з іншого — підкорення їй. Інакше — це владовідносини між суб'єктом і об'єктом.

Сутністю влади є вольові відносини (керування /панування/ — підкорення). Влада припускає верховенство, монопольне право суб'єкта приймати рішення («авторитетні рішення»), обов'язкові і значущі для об'єкта, і спроможність забезпечувати виконання прийнятих зобов'язань, тобто контролювати об'єкт. Суспільство об'єктивно потребує влади. Вона протистоїть анархії, перешкоджає руйнівним діям, небезпечним для всього соціального організму. Авторитет, право, насильство — засоби, за допомогою яких влада має спроможність і можливість здійснювати свою волю, певним чином впливати на діяльність і поведінку людей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]